นักวิจัย ม.ฮาร์เวิร์ดค้นพบโปรตีนในเลือดซึ่งอาจใช้รักษาอาการหัวใจล้มเหลวและช่วยให้อวัยวะต่างๆ ย้อนเวลาสู่วัยหนุ่มสาวได้อีกครั้ง

voathai130510_001นักวิจัยอเมริกันที่โรงพยาบาล Brigham and Women ของมหาวิทยาลัย Harvard เปิดเผยว่าสามารถค้นพบวิธีใหม่ที่อาจใช้รักษาอาการหัวใจล้มเหลวเมื่อคนเราแก่ตัวลง โดยนักวิจัยใช้สารโปรตีนที่พบในเลือดของหนูทดลองตัวที่ยังเยาว์วัย ในการกระตุ้นให้หัวใจของหนูทดลองตัวที่แก่กว่าทำงานได้ดียิ่งขึ้น

อาการหัวใจล้มเหลวเป็นอาการที่เกิดกับคนสูงอายุจำนวนหลายล้านคนทั่วโลก เป็นโรคที่อันตรายถึงแก่ชีวิตและปัจจุบันยังไม่มีแนวทางรักษาที่มีประสิทธิภาพ อาการนี้เกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจหนาขึ้นเมื่อแก่ตัวลง ทำให้ไม่สามารถปั๊มเลือดที่มีอ๊อกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ทั่วร่างกายได้ดีเท่าที่ควร อวัยวะที่อยู่ไกลหัวใจจึงขาดเลือดไปหล่อเลี้ยงจนอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต

นายแพทย์ Richard Lee และนักวิจัยที่ม.Harvard ในรัฐแมสซาชูเสตต์ ค้นพบโปรตีนชนิดหนึ่งเรียกว่า GDF-11 ซึ่งเป็นหนึ่งในโปรตีนจำเป็น 35 ชนิดที่เกี่ยวข้องกัยการพัฒนาของทารกในครรภ์มารดา โดยสัตย์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ยังเยาว์วัยต่างมีโปรตีนที่ว่านี้ในระดับสูงในกระแสเลือด และจะลดลงเมื่อแก่ตัวลง

นักวิจัยทดสอบกับหนูทดลองที่อายุราว 2 ปีและมีอาการของโรคหัวใจล้มเหลว โดยต่อระบบการไหลเวียนเลือดของหนูตัวนั้นเข้ากับหนูทดลองที่อายุน้อย เพื่อให้หนูอายุมากตัวนั้นได้รับโปรตีน GDF-11 ในระดับสูงเหมือนกับหนูอายุน้อยๆ หลังจากทำวิธีนี้ติดต่อกันราว 10 สัปดาห์ นักวิจัยพบว่าหนูอายุมากมีอาการของโรคหัวใจล้มเหลวลดลง อีกทั้งอวัยวะต่างๆก็ดูจะเยาว์วัยแข็งแรงขึ้นด้วย และทำให้อวัยวะของหนูอายุ 2 ปีมีลักษณะแทบไม่ต่างจากหนูทดลองอายุ 2 เดือน

รายงานที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ Cell ชิ้นนี้ระบุด้วยว่า สารโปรตีน GDF-11 นอกจากจะช่วยให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงแล้ว ยังอาจช่วยให้เนื้อเยื่อส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต เช่นกล้ามเนื้อหุ้มโครงกระดูกและไขสันหลัง มีความแข็งแรงเหมือนกลับสู่วัยหนุ่มสาวอีกครั้ง อย่างไรก็ตามงานวิจัยชิ้นนี้ยังคงอยู่ในช่วงศึกษาทดลองเท่านั้น

Jessica Berman
10.05.2013

ที่มา : www.voathai.com

.

Related Article :

.

Drawing on an odd experimental technique invented more than a century ago but rarely done now, researchers have found that a blood-borne protein makes old mouse hearts appear young and healthy again.

Drawing on an odd experimental technique invented more than a century ago but rarely done now, researchers have found that a blood-borne protein makes old mouse hearts appear young and healthy again.

Reverse Aging Technique In Blood Makes Old Mouse Hearts Appear Young Again

By Paul Gabrielsen

It’s time to turn back the clock on an aging ticker. Drawing on an odd experimental technique invented more than a century ago but rarely done now, researchers have found that a blood-borne protein makes old mouse hearts appear young and healthy again. It’s not clear yet whether humans would react the same way, but scientists are hopeful that this discovery may help treat one of the heart’s most frustrating ailments.

“This is probably the first handle we have on what makes the heart young and what makes it old,” says cardiologist Deepak Srivastava of the Gladstone Institute of Cardiovascular Disease in San Francisco, California, who was not involved in the work.

As heart muscles get older, they grow thicker. The thickened heart can still pump blood out normally, but it can’t relax enough to refill between pumps. The condition is called diastolic heart failure, named after the heart’s resting, or diastolic, phase. There is currently no treatment to reverse the thickening of the heart and restore normal function.

But researchers continue to look for such a cardiac fountain of youth. One approach has been to apply a 150-year-old technique to infuse young blood into old mice. Called heterochronic parabiosis the method involves surgically linking the circulatory systems of two mice of different ages by opening a flap of skin on each mouse’s side and stitching the two together so that the same blood pumps through both creatures. (More than a century ago the technique was developed to study nutrient exchange between animals.) Previous studies found better muscle health and stronger healing in old mice receiving blood from a younger counterpart. But heart tissue is not known for being as resilient as skeletal muscles or skin. The effect can work both ways — young mouse stem cells lose potency in old blood.

Stem cell biologist Amy Wagers and cardiologist Richard Lee, both of the Harvard Stem Cell Institute, wondered if any circulating factors, in young blood, such as hormones, might affect aging hearts. Wagers, Lee, and their colleagues used parabiosis to yoke together five 2-year-old mice (downright ancient in mouse years) with 2-month-old counterparts. The team also joined together 12 pairs of old mice and 10 pairs of young mice, as controls. The first result was “obviously positive,” says Lee, who also practices at Brigham and Women’s Hospital in Boston. After 4 weeks of connection to young mice, the five old mice’s heart tissue had thinned and softened, looking just as spry and supple as the 2-month-olds’. The old mice now had young hearts, while the young mice’s hearts stayed strong.

But the team spent years trying to figure out why; it was often the topic of Lee and Wagers’ weekly bike rides. “There have been factors found that are suggested to be aging factors,” Lee says, “but there has not been identification of a circulating factor that can go the other way, of turning the old tissue into younger tissue.” The team began looking at factors in the blood, including 69 amino acids and more than a hundred lipids. With the help of SomaLogic, a protein-analysis company in Boulder, Colorado, the team made a breakthrough, narrowing down the likely suspects to only 13 factors.

One of the suspects, growth differentiation factor 11, or GDF-11, appeared to explain the miraculous heart rejuvenation. GDF-11, which regulates the growth of spinal and olfactory (smell) receptors, is produced abundantly in young mice, but production drops off with age. The team’s further experiments on cultured heart cells confirmed that GDF-11 stops the thickening growth seen with age.

Additionally, the researchers report online today in Cellold mice injected with this protein for 30 days developed younger, stronger heart tissue. GDF-11, they say, directly counteracts the genes responsible for muscle thickening.

“It’s conceivable that this is just an interesting mouse story,” Lee says, “but we’re hoping to get data that might tell us that it pertains to humans.” GDF-11 also appears in human blood, he says although its role in human heart aging is still unclear. Next, the team will investigate how GDF-11 affects other age-susceptible organs, such as spinal tissue.

Srivastava adds that GDF-11 appears to be effective only against heart disease due to age, but he hopes that the protein may someday help diseased hearts, stiffened by heart attacks, to relax.

This study is a modern validation of 18th-century parabiosis science using 21st century molecular biology, says cardiologist Gerald Dorn of Washington University in St. Louis. However, use of the technique lends the research a gothic, macabre flavor, he says. “I was looking to see whether Tim Burton or Vincent Price were a part of the experimental design.”

SOURCE : www.huffingtonpost.com

คิดสูตรชะลอความแก่ขึ้นได้สำเร็จ ทดลองกับฝูงหนูได้ผลดีมาแล้ว

นักวิทยาศาสตร์ในฮ่องกงกำลังคิดสูตร เพื่อชะลอความแก่ในหนูขึ้นได้ โดยหวังว่าจะนำมาใช้กับคนสำเร็จ

วารสารการแพทย์ “การเผาผลาญอาหารของเซลล์” เปิดเผยว่า พวกเขาได้ใช้ผลการศึกษาเรื่องโรคแก่เกินวัยอันเป็นโรคทางกรรมพันธุ์ ซึ่งจะเป็นกับเด็กใน 4 ล้านคน สัก 1 คน

โรคนี้จะเป็นกับเด็กที่ก่อนอายุได้ขวบหนึ่งดี แม้ว่าสติปัญญาจะคงปกติ แต่ร่างกายไม่เติบโตขึ้นกลับสูญเสียไขมัน ผิวหนังเหี่ยวย่นและผมร่วง เหมือนกับคนแก่ ข้อก็จะแข็งติด เกิดคราบจับหลอดเลือด ซึ่งทำให้เป็นโรคหัวใจและลมอัมพาต ส่วนใหญ่มักตายก่อนอายุได้ 20 ปี

นักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยฮ่องกงได้พบในการศึกษาครั้งนั้นว่าโปรตีนลามิน เอ ซึ่งอยู่ในแกนกลางของเซลล์มนุษย์ ได้ไปก่อกวนขบวนการซ่อมแซมในเซลล์ เป็นเหตุให้แก่ตัวอย่างรวดเร็ว

พวกเขาได้ศึกษากับหนูทดลองต่อมา พบว่าโปรตีนลามิน เอ ที่ปกติจะผูกพันกับยีน “เอไออาร์ที 1” ซึ่งผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่า  มันเชื่อมโยงกับการมีอายุยืน ศาสตราจารย์ชีวเคมี นายหลิง เบาฮั้ว กล่าวว่า เราสามารถจะทำยาซึ่งเลียนลามิน เอ หรือผูกพันกับ “เอไออาร์ที 1” ให้แนบแน่นขึ้นได้

จากการทดลองกับหนูที่เป็นโรคแก่เกินวัย เมื่อป้อนให้กินสารในผลองุ่นเข้มข้น ปรากฏว่าพวกมันสามารถอายุยืนขึ้นอีกร้อยละ 30

แต่เมื่อถามว่า การดื่มไวน์แดงจะช่วยชะลอความแก่และลดอันตรายของโรคหัวใจหรือไม่ อาจารย์ซู จงจุน กล่าวว่า “แอลกอฮอล์ในเหล้าไวน์ จะก่ออันตรายให้ ก่อนที่จะทันได้คุณประโยชน์”.

 

ที่มา: ไทยรัฐ  27 ธันวาคม 2555

.

Related Article :

.

Scientists in Hong Kong map initial anti-aging formula

By Tan Ee Lyn
HONG KONG | Thu Dec 20, 2012 7:55am EST

(Reuters) – Scientists in Hong Kong appear to have mapped out a formula that can delay the aging process in mice, a discovery they hope to replicate in people.

Their finding, published in the December issue of Cell Metabolism, builds on their work in 2005 which shed light on premature aging, or progeria, a rare genetic disease that affects one in four million babies.

Progeria is obvious in the appearance of a child before it is a year old. Although their mental faculties are normal, they stop growing, lose body fat and suffer from wrinkled skin and hair loss. Like old people, they suffer stiff joints and a buildup of plaque in arteries which can lead to heart disease and stroke. Most die before they are 20 years old.

In that research, the team at the University of Hong Kong found that a mutation in the Lamin A protein, which lines the nucleus in human cells, disrupted the repair process in cells, thus resulting in accelerated aging.

Conversely, in their latest work using both mice and experiments in petri dishes, they found that normal and healthy Lamin A binds to and activates the gene SIRT1, which experts have long associated with longevity.

“We can develop drugs that mimic Lamin A or increase the binding between Lamin A and SIRT1,” Liu Baohua, research assistant professor of biochemistry at the University of Hong Kong, told a news conference on Thursday.

The team went further to see if the binding efficiency between Lamin A and SIRTI would be boosted with resveratrol, a compound found in the skin of red grapes and other fruits which has been touted by some scientists and companies as a way to slow aging or remain healthy as people get older.

Associate professor Zhou Zhongjun, who led the study, said healthy micefed with concentrated resveratrol fared significantly better than healthy mice not given the compound.

“We actually delayed the onset of aging and extended the healthy lifespan,” Zhou said of the mice.

Mice with progeria lived 30 percent longer when fed with resveratrol compared with progerial mice not given the compound.

Asked if their study supported the notion that drinking red wine delays aging and reduces the risk of heart disease, Zhou said the alcohol content in wine would cause harm before any benefit could be derived.

“The amount of resveratrol in red wine is very low and it may not be beneficial. But the alcohol will cause damage to the body,” Zhou said.

(Reporting by Tan Ee Lyn; Editing by Robert Birsel)

SOURCE : reuters.com