ตู้เย็นโสโครกมากที่สุดในครัว

Credit: stathakis.com

Credit: stathakis.com

ตู้เย็นกลายเป็นเครื่องใช้ในครัวที่ถูกพบว่าสกปรกที่สุด โดยเฉพาะที่ถาดเก็บผักและผลไม้ เป็นที่ซ่องสุมของเชื้อโรคนานาชนิด

นักจุลชีพวิทยาสหรัฐฯได้หันมาสนใจกับครัวของบ้านเรือนต่างๆ หลังจากที่มีการพบเมื่อปีกลายว่า ครัวเป็นแหล่งที่มีเชื้อโรคอยู่ชุกชุมที่สุดของบ้าน ด้วยการตรวจตราข้าวของเครื่องใช้ต่างๆในครัว 14 อย่าง จึงพบว่าถาดเก็บผักผลไม้ในตู้เย็น ซึ่งเป็นที่เก็บผักผลไม้ทั้งที่ล้างแล้วและยังไม่ได้ล้าง ปนกันอยู่มีเชื้อโรคอยู่มากที่สุด

ที่สด ๆ ร้อน ๆ ยิ่งกว่านั้นศูนย์โรคติดต่ออเมริกาเพิ่งจะเปิดเผยว่า มีประชากรที่ต้องเจ็บป่วยเนื่องมาจากอาหารปีหนึ่ง ๆ มากถึง 48 ล้านคน และที่ถึงแก่ชีวิตลงปีละ 3,000 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้สูงอายุกับเด็กทารกมากที่สุด

นอกจากถาดผักผลไม้ อุปกรณ์เครื่องใช้อย่างอื่นที่พบว่ามีเชื้อโรคอยู่มาก รองลงมา ได้แก่ เครื่องปั่นผสมอาหาร เพราะมักไม่ใคร่จะถอดทีละส่วนไปชำระล้างหลังจากใช้ ที่เปิดขวด พายสำหรับตักชิมอาหารซึ่งมักไม่ค่อยจะล้างกัน.

ที่มา : ไทยรัฐ 18 เมษายน 2556

.
Related Article :
.

Image credit: Getty Images

Image credit: Getty Images

What’s the Germiest Place in Your Kitchen?

By Lauren Torrisi      Apr 13, 2013

Next time you open the refrigerator to grab a tomato or a head of lettuce, you might want to give them an extra good wash.  A study from NSF International revealed that your fridge’s veggie drawer might be the worst host of bacteria and germs.

Holding both pre-washed and dirty vegetables, the vegetable drawer is an area of cross-contamination.

Most people “don’t think that vegetables are that much of a problem,” said Lisa Yakas, microbiologist and manager of the Home Products Certification Program for NSF International, a nonprofit organization that develops public health standards. To clean up, Yakas suggests washing the bin with warm soapy water and deodorizing with a baking soda mixture if needed.

After a 2011 study revealed that the kitchen was the germiest place in the home, microbioligists reviewed the results after families swabbed 14 common kitchen items. Twenty families from southeastern Michigan participated in the study.

Researchers were hoping to discover the effectiveness of cleaning habits in America and find which items could potentially cause a foodborne illness.  They looked for E.coli, Salmonella, Listeria, mold and yeast.

The Center for Disease Control estimates that 48 million people get sick and 3,000 die from foodborne illness each year.  Children, elderly and the immune-compromised are the most at-risk.

“I’m a mom … so this is something that I think about when I’m at home in my kitchen.  You know, how can I protect them?” said Yakas.

Most parents expected the microwave to be the worst offender.  “A lot of people said the keypad on the microwave,” she said.

But since it’s a smooth surface, bacteria is less likely to grow.

“Everybody’s touching it all of the time, but they probably clean it more often,” she said.

The study showed that the blender gasket was another unclean place.  Most people don’t take the time to separate and individually wash the blender pieces, so they’re gunky.

Think the can opener doesn’t need to be cleaned?  Think again.

“This is another area that people just aren’t thinking about it.  People just toss it back into the drawer.  Food particles can build up and get dried.  After using it, clean it off, use a sponge or cloth,” said Yakas.

Rubber spatulas were another culprit for germs.  Researchers found that many people were not separating the spatula to clean between uses.

If your kitchen isn’t spotless, don’t panic.

“We’re not trying to scare people,” said Yakas.  She recommends that people get on a regular cleaning routine once they’ve washed the worst areas.

SOURCE : abcnews.go.com

พบอภินิหารของสาหร่ายทะเล ช่วยป้องกันฟันผุได้เบ็ดเสร็จ

นักวิทยาศาสตร์เมืองน้ำชาพบว่า เอนไซม์จากจุลชีพของสาหร่ายทะเลจะป้องกันรักษาฟันผุได้ดีกว่า เพราะสามารถจะกำจัดคราบฟันได้อย่างหมดจด

ดร.นิค จาคูโบวิคส มหาวิทยาลัยทันตศาสตร์กล่าวว่า “คราบฟันนั้น เป็นกลุ่มก้อนของจุลินทรีย์ ที่มาจับกลุ่มกันตั้งอาณานิคมขึ้นตรงนั้น เพื่อจะขับไล่คู่แข่งไม่ให้มารุกล้ำ การใช้ยาสีฟันที่เป็นอยู่ แม้ว่าจะขัดถูคราบที่เต็มไปด้วยแบคทีเรียออก แต่ก็ไม่ค่อยจะได้ผล ด้วยเหตุนั้นแม้แต่คนที่แปรงฟันอย่างเคร่งครัดเสมอ ฟันก็ยังเป็นรูได้

อาจารย์วิชาทันตกรรม กล่าวว่า “เราอยากจะได้พลังนั้น มาใส่ในยาสีฟัน น้ำยาบ้วนปาก และน้ำยาล้างฟันปลอม แต่คงจะต้องศึกษากันต่อไป ก่อนที่จะมั่นใจว่า จะผลิตออกสู่ตลาดได้”.

ที่มา: ไทยรัฐ 9 กรกฎาคม 2555

.

Related Link:

.

The scientists used an enzyme isolated from the marine bacterium Bacillus licheniformis which they were originally researching for cleaning ships’ hulls

Brushing your teeth with bacteria from seaweed could be more effective than toothpaste

  • Bacteria enzyme can ‘cut through’ plaque on teeth
  • Originally researched for cleaning ships’ hulls

By ROB WAUGH

PUBLISHED: 09:40 GMT, 4 July 2012 | UPDATED: 09:40 GMT, 4 July 2012

Microbes found on seaweed could provide an unexpected weapon in the fight against tooth decay, scientists have said.

They used an enzyme isolated from the marine bacterium Bacillus licheniformis which they were originally researching for cleaning ships’ hulls.

Newcastle University scientists claim that the enzyme can ‘cut through’ plaque on teeth and clean hard-to-reach areas.

Instead, the Newcastle University team will tell the Society for Applied Microbiology Summer Conference that it could have a range of medical applications, including teeth cleaning.

While toothpastes are effective, there are still hard-to-reach areas between teeth where the bacteria in plaque can erode enamel, causing cavities.

Dr Nicholas Jakubovics of Newcastle University’s School of Dental Sciences believes better products offering more effective treatment can be made using the enzyme.

He said: ‘Plaque on your teeth is made up of bacteria which join together to colonise an area in a bid to push out any potential competitors.

‘Traditional toothpastes work by scrubbing off the plaque containing the bacteria – but that’s not always effective – which is why people who religiously clean their teeth can still develop cavities.

‘Work in a test tube has shown that this enzyme can cut through the plaque or layer of bacteria and we want to harness this power into a paste, mouthwash or denture cleaning solution.’

When threatened, bacteria shield themselves in a slimy protective barrier known as a biofilm.

It is made up of bacteria held together by a web of extracellular DNA which binds the bacteria to each other and to a solid surface – in this case in the plaque around the teeth and gums.

The biofilm protects the bacteria from attack by brushing, chemicals or even antibiotics.

But after studying Bacillus licheniformis, which is found on the surface of seaweed, Newcastle University scientists found that when the bacteria want to move on, they release an enzyme which breaks down the external DNA. That breaks up the biofilm and releases the bacteria from the web.

Professor Burgess, who led the research, said: ‘It’s an amazing phenomenon. The enzyme breaks up and removes the bacteria present in plaque and importantly, it can prevent the build up of plaque too.

‘When I initially began researching how to break down these layers of bacteria, I was interested in how we could keep the hulls of ships clear but we soon realised that the mechanism we had discovered had much wider uses.

‘If we can contain it within a toothpaste we would be creating a product which could prevent tooth decay.

‘This is just one of the uses we are developing for the enzyme as it has huge potential such as in helping keep clean medical implants such as artificial hips and speech valves which also suffer from biofilm infection.’

The team will now look to collaborate with industry to carry out more tests and product development.
Data from: dailymail.co.uk

ร่างกายคนเป็นสวรรค์ของจุลินทรีย์ ชุมนุมกันอยู่ทั่วตัวแม้แต่ในลำไส้

นักวิทยาศาสตร์เปิดโปงให้รู้ตัวว่า ร่างกายของเราแต่ละคนนั้นมีสภาพเหมือน กับโลกที่พักอาศัยของเหล่าแบคทีเรีย เชื้อราและจุลินทรีย์ต่างๆเต็มไปหมด ไม่ว่าจะตามเนื้อตัว ในจมูก หรือในลำไส้

พวกเขาได้พบในการทำแผนผังที่อยู่ของพวกมัน ที่มีอยู่ทั้งภายในตัวและภายนอก คิดคำนวณออกมาได้ว่าคนที่แข็งแรงเป็นปกติ จะกลายเป็นบ้านให้จุลินทรีย์สายพันธุ์ต่าง ๆ พักอาศัย ไม่น้อยกว่า 10,000 สายพันธุ์

แต่อย่าเพิ่งคิดรังเกียจมัน พวกจุลชีพเหล่านี้ ที่ทำงานเพื่อให้เราแข็งแรงมีอนามัยดี ก็มากมายหลายพวก ในเวลาเดียวกัน ก็มีแบคทีเรียและเชื้อโรคที่เป็นภัยต่อเรา สามารถทำให้เราเป็นโรคบางโรคได้ นักวิจัยได้พบจากการศึกษากับอาสาสมัครที่เป็นผู้ใหญ่ชาวอเมริกัน 242 คน ได้พบว่า เชื้อโรคพวกนี้สามารถอยู่ร่วมกับจุลินทรีย์ให้คุณได้อย่างเงียบๆ บางทีอาจจะเป็นเพราะว่าถูกควบคุมอยู่ก็ได้

พวกนักวิจัย ใคร่อยากจะรู้ต่อไปว่า พวกเชื้อที่เป็นผู้ร้ายทำอย่างไร ถึงทำให้บางคนเจ็บป่วยได้ ในขณะที่บางคนไม่เป็นอะไร และมีอะไรที่ไปทำให้จุลชีพในตัวเราแหกคอก ก่อโรคตั้งแต่ เป็นโรคลำไส้แปรปรวน ไปจนถึงโรคสะเก็ดเงินของผิวหนัง

ดร.ฟิลิป ทารร์ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน หัวหน้านักวิจัย กล่าวว่า “พวกมันไม่ใช่อยู่เฉยๆ ดังนั้น เราต้องคำนึงถึงมัน เหมือนกับที่เราคำนึงถึงระบบนิเวศในป่า หรือในน้ำ”.

ที่มา: ไทยรัฐ 10 กรกฎาคม 2555

.

Related Link:

.

Scientists Probe Diversity of Human Body’s Microbes

They hope the ‘microbiome’ they have mapped will help prevent, treat disease in the future

By Amanda Gardner
HealthDay Reporter

WEDNESDAY, June 13 (HealthDay News) — For the first time, researchers have been able to identify what is “normal” when it comes to the microorganisms living in and on the human body.

According to 14 new studies being published in the June 14 issue of Nature and several Public Library of Science journals, the human “microbiome” consists of more than 10,000 microbial species and 8 million microbial genes, most of which co-exist happily with humans to their mutual benefit.

“This is giving us a picture of what a healthy individual looks like,” said Jeffrey Cirillo, a professor of microbial and molecular pathogenesis at Texas A&M Health Science Center College of Medicine in Bryan, who was not involved with the study.

Scientists hope that knowing what “normal” looks like will one day help scientists prevent and treat diseases.

Little has been known about the inhabitants of the various parts of the human body because it’s difficult if not impossible to grow most of the bacteria found there, Dr. Eric Green, director of the National Human Genome Research Institute, said during a Wednesday news conference.

But the advent of new and cost-effective DNA sequencing techniques now allows researchers to sample and identify microorganisms directly from the human body.

This massive five-year project involved 240 healthy adult volunteers in St. Louis and Houston.

Researchers took samples from 15 sites in men and 18 sites in women, including the mouth, skin, nose, vagina and lower intestine.

The researchers counted more than 10,000 species of microbes in the body and as many as 10 bacterial cells for every human cell.

In a 200-pound adult, that amounts to between two and six pounds of bacteria, Green said.

The 8 million or so genes from these microbes (compare that to only 22,000 in the normal human genome) “play a critical role in our development and health,” said Bruce Birren, director of the Genomic Sequencing Center for Infectious Diseases and co-director of the Genome Sequencing and Analysis Program at the Broad Institute of MIT and Harvard.

Interestingly, bacteria in one part of the body are very different from those in another, with the most diversity found on the skin.

Microbes also differed greatly from individual to individual, suggesting that people might have their own unique “microbial signatures.”

Although the actual organisms might be different, the functions they perform stay the same.

“They have the same core functions,” said Birren. “We don’t all have the same bacteria, although they all seem to have been organized to do similar things.”

Confirming previous suspicions, the researchers found that even healthy people harbor certain levels of harmful bacteria.

The challenge now is to figure out how and why they become dangerous and cause illness.

“This is really a new vista in biology,” said Dr. Phillip Tarr, director of pediatric gastroenterology and nutrition at Washington University School of Medicine in St. Louis. “This opens up many, many new opportunities to improve the health of our population.”

One paper in the series looked at how microbes in the intestine might be linked to necrotizing enterocolitis, a gastrointestinal illness in premature babies that can kill up to one-third of its victims.

“These bacteria are not passengers,” Tarr explained. “They are metabolically active as a community and we now have to reckon with them much as we have to reckon with an ecosystem in a forest or a body of water. We’re moving out of old paradigm of one germ one disease one person and more into the paradigm of how the microbial community affects both health and disease.”

Cirillo added: “This is a huge study, the most comprehensive I’ve seen, particularly in healthy individuals. It’s going to set a foundation for a lot of future work.”

More information

The U.S. National Institutes of Health has more on human microbiota.

SOURCES: Jeffrey Cirillo, Ph.D., professor, microbial and molecular pathogenesis, Texas A&M Health Science Center College of Medicine, Bryan, Texas; June 13, 2012, press conference with: Eric D. Green, M.D., Ph.D., director, National Human Genome Research Institute, Bethesda, Md.; Bruce Birren, Ph.D., director, Genomic Sequencing Center for Infectious Diseases, and co-director, Genome Sequencing and Analysis Program, Broad Institute of MIT and Harvard, Cambridge, Mass.; Phillip Tarr, M.D., professor, pediatrics, and director, pediatric gastroenterology and nutrition, Washington University School of Medicine, St. Louis; June 14, 2012, Nature; June 14, 2012, Public Library of Science

Last Updated: June 13, 2012

Data from: consumer.healthday.com