ยืมวิธีค้างคาวดูดเลือด รักษาหัวล้านหัวเหลือง

thairath130509_001วิธีดูดเลือดของค้างคาวดูดเลือดได้ถูกนำไปใช้เป็นวิธีรักษาศีรษะล้านของบรรดาบุรุษทั้งหลายอย่างได้ผลดียิ่ง โดยดูดเลือดของเจ้าตัวมาทำเป็นน้ำยารักษาเอง

รายงานข่าวจากหนังสือพิมพ์ในอังกฤษแจ้งว่า นักวิจัยได้พบความสำเร็จในการรักษาศีรษะล้าน อันเนื่องจากผมร่วงเป็นหย่อมๆ ด้วยการดูดเลือดของเจ้าตัวออกมา แล้วนำมาใส่เครื่องสกัดเอา “แพลตเทเลตริช พลาสม่า” แล้วฉีดกลับเข้าไปให้ใหม่ที่ศีรษะ เข้าใจว่ามันคงเข้าไปกระตุ้นเซลล์ต้นกำเนิดใต้ผิวหนัง ให้ช่วยปลูกผมใหม่ให้งอกอีก

ความจริงเทคนิคแบบนี้ ได้ใช้กันอยู่ในการผลิตเครื่อง สำอางบางอย่างอยู่แล้ว การใช้ “แพลตเทเลตริช พลาสม่า” มาฉีดให้ก็ทำกันเพื่อลบริ้วรอยความแก่ชราตามใบหน้าและมือ

ที่มา :  ไทยรัฐ  9 พฤษภาคม 2556

.

Related Article :

.

telegraph130505_001

Scientists’ ‘vampire treatment’ for baldness

Scientists believe they may have hit upon a cure for baldness — but it is not for the faint-hearted.

By Jasper Copping
05 May 2013

Researchers found they were able to regrow hair on the bald patches on people’s heads by injecting them with a solution derived from their own blood.

The so-called “vampire” treatment involved taking blood from the patient and processing it in a machine that extracts “platelet-rich plasma” (PRP), which is then injected back into the head.

Scientists believe the solution then stimulates new stem cells below the skin which can aid the regrowth of hair.

Such “vampire” treatments are already used in some cosmetic procedures, where injections of PRP are used in an effort to reduce the effects of ageing on the face and hands.

The new treatment could have helped Sir Elton John, inset, who invested in a hair transplant.

The research, published in the latest edition of the British Journal of Dermatology, was conducted among a group of people suffering from alopecia areata, which affects about 2 per cent of the population.

However, the scientists believe it could also help those suffering more common varieties, such as male-pattern baldness. Dr Fabio Rinaldi said: “We think it can help to regrow hair on people with androgenic alopecia (male-pattern baldness). We believe it is the best treatment available, apart from surgery.”

The study involved 45 patients, who received the injections on just one half of their head. Some were given the PRP, some were given a more traditional steroid treatment, while others received a placebo.

A total of three treatments were given to each patient, once a month. Hair growth was assessed by measuring the area where new hairs grew on the bald scalp. The PRP was found to lead to significant hair regrowth in the bald patches, compared with both the placebo and the steroid treatment.

The scientists, based at the International Hair Research Foundation and University of Brescia in Italy and the Hebrew University Medical Centre in Israel, are carrying out further research. They hope to be able to develop the treatment as a cream, to avoid the need for needles.

Nina Goad, of the British Association of Dermatologists, said: “Alopecia is known to lead to overwhelming effects on the patient’s quality of life and self-esteem. This could offer hope to thousands.”

SOURCE : www.telegraph.co.uk

ศีรษะล้านบอกลาง โรคหัวใจให้รู้ตัว

thairath130409_001วารสาร “การแพทย์อังกฤษ” เปิดเผยว่า นักวิจัยอังกฤษค้นพบว่า ลักษณะศีรษะล้านของบุรุษบางแบบเกี่ยวพันกับความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจชนิดเส้นเลือดมาเลี้ยงหัวใจอุดตันสูง  ผู้ที่ศีรษะล้านเกือบทั้งหัว เสี่ยงสูงกับโรคมากกว่าผู้ที่ผมดกปกติถึงร้อยละ 32

ผู้เชี่ยวชาญยังพบว่า ผู้ที่ศีรษะตรงกระหม่อมล้านบาง จะเสี่ยงต่อโรคมากที่สุด ยิ่งกว่าผู้ที่ศีรษะค่อยเถิกขึ้นไป และผู้ที่ศีรษะล้านกลางกระหม่อมจะเสี่ยงโรคมากกว่าเพื่อนที่ล้านแบบหัวเถิก

การศึกษาทำโดยวิเคราะห์รายงานผลการศึกษาในเรื่องนี้ ที่ทำมาทั้งหมด กับผู้ชายที่มีอายุไม่เกิน 55 ปี ได้สรุปว่า ผู้ชายที่ศีรษะล้าน จะเสี่ยงกับการเป็นโรคหัวใจร้อยละ 70 และยิ่งในกลุ่มที่อายุน้อยกว่านั้น จะเป็นง่ายยิ่งขึ้นถึงร้อยละ 84

พวกเขายังได้ค้นหามูลเหตุที่ปรากฏอยู่อย่างกว้างขวาง  อาจจะเป็นเพราะอาการดื้อกับอินซูลิน อันเป็นอาการแรกของเบาหวาน ไม่ก็จากการอักเสบเรื้อรัง หรือสภาพอ่อนไหวต่อฮอร์โมนเทสโตสเตอโรนเพศชาย ซึ่งเกี่ยวพันไม่โดยตรงก็โดยอ้อมกับโรคหัวใจทั้งสิ้น.

ที่มา : ไทยรัฐ 9 เมษายน 2556

.

Related Article :

.

Credit : amog.com

Credit : amog.com

Balding on the crown linked to heart disease

“Men with a bald pate are at significantly greater risk of heart disease than their less follicly challenged peers,” reports The Daily Telegraph. There are similar headlines across much of the media.

The headlines refer to research into an association between baldness and coronary heart disease. The researchers estimate that the risk of developing coronary heart disease over 10 years or more is 32% higher in bald men compared with those with a full head of hair.

This study can’t reveal what causes the link between baldness and risk of coronary heart disease, it can only tell us that the two are linked.

Men concerned by these headlines should not lose sleep – or any more hair – over it. There isn’t much men can do about balding, but there are plenty of ways to reduce risk of heart disease. The quote from the British Heart Foundation that appears in most media reports is particularly apt: “it’s more important to pay attention to your waist line than your hairline”.

Where did the story come from?

The study was carried out by researchers from the University of Tokyo and was carried out without any external funding. It was published in the open-access peer-reviewed BMJ Open.

This report was generally covered appropriately by the media, with most reporting that even the significant associations were modest compared with the increases seen with well established risk factors. However, the Daily Mail headline that “losing your hair before your 50s can almost double the risk of heart attack” is not an accurate reflection of the research. First, the studies examined more than just heart attacks and, second, the increase in risk for men under 55 or 60 ranged from 44% to 84%, which is not a doubling.

The Guardian should be commended for quoting an independent statistician, Professor David Spiegelhalter, who cautions readers about the difficulties of concluding that balding causes heart disease (or vice versa).

What kind of research was this?

This was a meta-analysis of observational studies that estimated the association between male pattern baldness (or androgenetic alopecia) and coronary heart disease (CHD). The authors report that several studies have identified an association between these two factors, and this research sought to combine the results from multiple studies to establish the overall risk.

CHD is the most common cause of death among men in the UK. In CHD the arteries that pump blood to the heart become narrow. This narrowing occurs when fatty material builds up within the artery walls. If the arteries become too narrow, the heart does not receive enough oxygen-rich blood, which causes chest pain known as angina. This narrowing can escalate to the point that the artery is blocked, which can cause a heart attack, where the lack of oxygen-rich blood causes permanent damage to the heart.

As this was a meta-analysis of observational studies, it can only provide information on the association between baldness and CHD, and cannot say why they are associated or if one causes the other.

What did the research involve?

Researchers searched databases for observational studies related to baldness and CHD. Two types of studies were eventually included in the review – cohort studies and case-control studies.

Studies were excluded from the review if they assessed a type of hair loss other than male pattern baldness. CHD was defined by the researchers as including coronary artery disease, myocardial infarction (heart attack), angina pectoris, cardiomyopathy and other types of ischaemic heart disease.

The researchers extracted and combined data from the identified studies, and came up with a pooled risk estimate. This provided an overall measure for the relative increase in risk of CHD among bald men, compared with men who were not balding. This analysis took into account (controlled for) some known risk factors for CHD, including:

 • age
 • smoking status
 • family history of the condition

The results of all of the analyses were reported as relative risks. This is unusual, because the results of case-control studies are usually reported as odds ratios. It is difficult to see from the scientific paper how the relative risks for these case-control studies were calculated.

The researchers did a subgroup analysis to assess the association between baldness and CHD among younger men (under 55 or 60 years old). They also conducted separate analysis among the subset of studies that reported on baldness severity (see box) to determine if the risk of CHD changed with the extent of balding.

What were the basic results?

The researchers identified 850 studies that potentially met their criteria for inclusion in the meta-analysis. After reviewing these studies, six remained that met all inclusion criteria. These six studies were conducted in the United States, Denmark and Croatia, and published between 1993 and 2008. They included a total of 36,990 participants. Three were cohort studies with a mean follow-up time ranging from 11 to 14 years.

Among the three cohort studies there was a significant increase in risk of CHD among men with severe baldness compared with men without baldness (relative risk (RR) 1.32, 95% confidence interval (CI) 1.08 to 1.63). When the analysis was restricted to men younger than 60 years old, a similar risk increase was seen (RR 1.44, 95% CI 1.11 to 1.86).

Among the three case-control studies, the authors report a significant association between baldness and CHD, both overall (RR 1.70, 95% CI 1.05 to 2.74) and among younger participants (1.84, 95% CI 1.30 to 2.62).

Three studies reportedly assessed the severity of baldness, two were case-control studies and one was a cohort study. This analysis found that the association between baldness and CHD varied according to baldness severity, and was only significant among men with mild to severe balding on the crown of the head, with no significant association seen among men with only frontal balding.

How did the researchers interpret the results?

The researchers concluded that baldness on the crown of the head was significantly associated with an increased risk of CHD, and that this association increased with increasing baldness severity. However, just having a receding hairline presented no increase in risk. The researchers concluded that the known CHD risk factors should be carefully assessed among men with vertex baldness.

Conclusion

This meta-analysis suggests that there is an association between balding on the crown of the head and coronary heart disease, and that this holds true even among younger men. However, there are several limitations to the study that should be taken into consideration when interpreting this association.

On the one hand, the analysis included a large pooled sample size (with nearly 40,000 participants). However, only six studies in total were included, and each analysis included just three unique studies. The studies differed in the manner in which baldness was assessed, and the types of CHD included in each study. These variations in the way baldness and CHD were measured may make it difficult to compare the results of the different studies.

It’s also worth noting that cohort studies and case-control studies are often subject to bias and confounding, and that these problems remain when the results of several studies are combined.

It should also be noted that these studies can only assess the association between baldness and CHD, and cannot help explain what causes the association, although most of the press used the news to speculate that both may be caused by testosterone, diabetes or ‘chronic inflammation’.

Statistically speaking, this study is also limited because the pooled results for the case-control studies were reported as relative risks and not odds ratios (which is the more appropriate measure). It is not clear how the researchers converted from one measure to the other. Additionally, converting an odds ratio to a relative risk can overestimate risk if the outcome is common (in this review the outcome was CHD, which is relatively common).

Perhaps most importantly, baldness is not something you can do much about, even if the results of this meta-analysis are confirmed. Making lifestyle changes is a more effective way of reducing risk of CHD. These include:

 • quitting smoking if you smoke
 • losing weight if you are overweight or obese
 • increasing the amount of physical activity you do

Analysis by Bazian. Edited by NHS Choices. Follow Behind the Headlines on Twitter.

Links to the headlines

The bald facts: hair loss could be the first sign you have heart disease. The Independent, 3 April 2013

Bald men at greater heart disease risk. The Daily Telegraph, 3 April 2013

Bald truth about heart disease. Daily Express, 3 April 2013

Bad news for baldies: Losing your hair before your 50s can almost DOUBLE the risk of heart attack. Daily Mail, 3 April 2013

Male baldness linked to risk of coronary heart disease, research claims. The Guardian, 3 April 2013

Male baldness ‘indicates heart risk’. BBC News, 3 April 2013

Links to the science

Yamada T, Hara K, Umematsu H and Kadowaki T. Male pattern baldness and its association with coronary heart disease: a meta-analysis. BMJ Open. Published 3 April 2013

SOURCE : www.nhs.uk

หัวล้าน ถุงไขมันใต้ตาสัญญาณความแก่ บอกให้รู้ตัวกำลังเฉียดกรายใกล้โรคหัวใจ

นักวิทยาศาสตร์บอกเตือนว่า การเกิดผมบางกลางกระหม่อม ศีรษะเถิก ถุงไขมันใต้ตา และติ่งหูเหี่ยวย่น ไม่แต่เพียงเตือนให้รู้ ถึงความแก่ที่กำลังย่างเข้ามาเท่านั้น หากยังเตือนให้รู้ไว้ว่ากำลังเฉียดกรายใกล้โรคหัวใจเข้าไปอีกด้วย

ศาสตราจารย์ทิบแจก แฮนสัน อาจารย์วิชาคลินิกชีวเคมี มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกน ของเดนมาร์ก กล่าวแจ้งว่า ได้ศึกษาจากหญิงชาย ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป 10,885 ราย พบว่า ผู้ที่มีลักษณะของความแก่เหล่านั้นมากถึง 3 ใน 4 อย่าง จะเฉียดกรายใกล้โรคหัวใจวายเข้าไปถึงร้อยละ 57 และโรคหัวใจร้อยละ 39

การศึกษาทั้งเป็นรายตัวและโดยรวม แสดงให้เห็นว่าร่องรอยของความแก่ชราเหล่านี้ บอกให้รู้ถึงอันตรายของโรคหัวใจวายและโรคหัวใจ ด้วยการที่มีไขมันรวมอยู่แถวลูกตา เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงวี่แววของโรคทั้งสองอย่างชัดเจนที่สุด ผู้ที่มีวัย 70 ปีขึ้นไป กับผู้ที่มีร่องรอยของความแก่ชรารวมกันหลายอย่าง จะมีความล่อแหลมมากกว่าเพื่อน.

 

ที่มา: ไทยรัฐ 12 พฤศจิกายน 2555

.

Related Article:

.

Baldness – particularly at the crown of the head – could raise the risk of heart disease

Thinning on top or got creased earlobes? You could be at greater risk of a heart attack

 • Baldness, fatty deposits round the eyes and other signs of ageing could predict the risk of heart disease
 • Deposits of cholesterol under the skin the strongest predictor for both heart disease
 • The more signs you have, the greater the risk

By ANNA HODGEKISS

PUBLISHED: 15:29 GMT, 6 November 2012

Baldness, fatty deposits round the eyes and other signs of ageing could predict the risk of heart disease, new research suggests.

People who have three to four ageing signs – receding hairline, baldness, earlobe crease or yellow fatty deposits around the eyelid – have a 57 per cent higher risk of a heart attack and a 39 per cent increased risk of heart disease.

And scientists say xanthelasmata – deposits of cholesterol under the skin – is the strongest predictor for both heart attacks and heart disease.

These slightly yellow or skin-coloured lumps on the hands or ankles may be a sign of familial hypercholesterolaemia (FH).

Around 100,000 Britons don’t realise they suffer from this inherited form of high cholesterol, which puts them at high risk of heart problems from a young age.

The condition means the body cannot clear ‘bad’ LDL cholesterol from the blood.

The Danish researchers analysed nearly 10, 885 people over the age of 40.

They found that 7,537 had frontoparietal baldness –  receding hairline at the temples – and 3.938 had crown top baldness.

Furthermore, 3,405 had earlobe creases, and 678 had fatty deposits around the eye.

In 35 years of follow up, the University of Copenhagen researchers discovered 3,401 participants developed heart disease and 1,708 had a heart attack.

Individually and combined, the ageing signs predicted heart attack and heart disease independent of traditional risk factors.

Results also showed heart attack and heart disease risk increased with each additional sign of ageing in all age groups.

The highest risk was in those in their 70s and those with multiple signs of ageing.

Creased earlobes are another possible predictor of heart disease. They may occur as a result of malformed blood vessels (which may also be the state of those supplying the heart)

In the study – presented at the American Heart Association’s Scientific Sessions 2012 – researchers noted the quantity of grey hair, prominence of wrinkles, the type and extent of baldness, the presence of earlobe crease and eyelid deposits.

Lead researcher Dr Anne Tybjaerg-Hansen said: ‘The visible signs of ageing reflect physiologic or biological age, not chronological age, and are independent of chronological age.

‘Checking these visible ageing signs should be a routine part of every doctor’s physical examination.’

Previous research has found that hair loss in men, especially on the crown of the head, can be a sign of heart problems.

A study from Harvard Medical School, published in the Archives of Internal Medicine, found that men with severe vertex baldness — balding at the crown of the head — had a 36 per cent increased risk of heart disease.

But men with frontal baldness had just a 9 per cent increased risk. One theory is that high testosterone, which is linked to baldness, may also be linked to heart problems.

The higher a man’s level of natural testosterone, the higher his risk of heart problems, says research from the University of California.

Another theory is that a lack of blood supply to the hair follicles, which causes them to die off, may be related to poor circulation.

And research reported in the British Heart Journal found that earlobe creases were often linked to deaths caused by cardiovascular problems.

One theory is that creases occur as a result of malformed blood vessels, which may also be true of those supplying the heart.

SOURCE: dailymail.co.uk

ข่าวดีของบรรดาคนศีรษะล้านทั้งโลก ยาโรคต้อหินกลายเป็นยาปลูกผมได้

มีข่าวดีกับผู้ที่ศีรษะล้านทั้งหลายว่า วารสารการแพทย์ออนไลน์ได้เปิดเผยรายงานผลการศึกษาว่า ยาซึ่งองค์การอาหารและยาสหรัฐฯอนุมัติ ให้รักษาโรคต้อหินได้ กลับถูกพบว่า มีสรรพคุณกลับช่วยให้ผมบนศีรษะคนงอกขึ้นอีกได้

ยาขนานนี้เดิมทีเคยโฆษณาว่า มันช่วยให้ขนตางอกยาวได้ แต่รายงานผลการศึกษา นับเป็นข้อมูลที่แสดงว่า มันทำให้ผมงอกขึ้นจากหนังศีรษะได้จริง

นักวิจัยวาลอรี แรนดอลล์ มหาวิทยาลัยแบรดฟอร์ดของอังกฤษ กล่าวว่า เราเชื่อว่าการศึกษานี้จะนำไปสู่หนทางรักษาศีรษะล้านทางใหม่ ช่วยให้ผู้ที่ศีรษะล้านหลายคนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเสริมว่า “แต่ยังต้องวิจัยกันอีกต่อไป เพื่อจะให้รู้ว่าถุงรากผมจะทำงานอย่างไร ซึ่งจะทำให้พบหนทาง ในการรักษาโรคของการเติบโตของผมใหม่ๆหลายโรคขึ้น”

ขณะเดียวกัน บรรณาธิการของวารสารกล่าวให้ความเห็นว่า “การค้นพบครั้งนี้อาจจะเป็นความหวัง เหมือนกับที่ผู้ชายวัยกลางคนเฝ้าคอยข่าวการมาของยาไวอากร้ากันมาก่อน”.

 

ที่มา: ไทยรัฐ 30 ตุลาคม 2555

.

Related Article:

.

How eye drops could stop you going bald – thanks to an unusual side effect

 • Glaucoma eye drops found to stimulate eyelash growth
 • Early clinical trials suggest drug could help follicles to produce a third more scalp hair than usual

By JENNY HOPE

PUBLISHED: 15:19 GMT, 26 October 2012

A drug that helps to stop blindness could soon be used to combat baldness.

Lumigan eye-drops are an established treatment for glaucoma, a condition caused by excess fluid in the eye.

But it has a side-effect that has excited scientists – it can stimulate the growth of eyelashes.

Now research suggests the active ingredient in Lumigan, called bimatoprost, could have the same effect on the scalp.

Preliminary trials are underway to see whether bimatoprost can reverse hair loss in both men and women.

If successful, the drug could get a new lease of life as a baldness treatment. Lead scientist Professor Valerie Randall, from the University of Bradford, said: ‘Bimatoprost is known to stimulate eyelash growth and is already used clinically for this purpose.

‘We wanted to see whether it would have the same effect on scalp hair, as the two types of follicle are very different.

‘Our findings show that bimatoprost does stimulate growth in human scalp hair follicles and therefore could offer a new approach for treating hair loss disorders.’

Findings from the laboratory research appear in The FASEB Journal, published by the Federation of American Societies for Experimental Biology. The drug was tested on living scalp tissue obtained from volunteer donors undergoing cosmetic surgery.

Follicles treated with bimatoprost grew a third more hair than untreated samples in just nine days.

Scalp follicles were found to contain exactly the same molecular receptors responsive to bimatoprost as eyelash follicles.

‘This means that – so long as the drug can be applied in such a way that it can reach the follicle – it should stimulate hair growth in patients,’ said Professor Randall.

Results from the next phase of the clinical trials currently taking place in the United States and Germany should be available before the end of the year.

They involve 220 men with male pattern baldness and 172 women with female pattern baldness.

Participants are undergoing six months of treatment with either a solution of bimatoprost, applied to the scalp, or an inactive placebo (dummy treatment).

A comparison with the well-known baldness treatment minoxidil is also being assessed.

Lumigan has been found to stimulate eyelash growth

Professor Randall acts as a consultant to Allergan Inc which manufactures Lumigan.

The well-known effect of Lumigan on eyelashes also comes with its own side-effect, it causes darkening of eye colour and eyelid skin, which may not be reversible.

It is not known if this side-effect will occur on the scalp.

SOURCE: dailymail.co.uk