อ่าน-เขียนหนังสือ เป็นสลักยึดความจำ

thairath130712_001วารสารของแพทยสมาคมประสาทวิทยาอเมริกัน รายงานว่า งานวิจัยใหม่พบว่า การอ่านและเขียนหนังสือ รวมทั้งกิจกรรมที่เป็นการกระตุ้นสมองของคนทุกวัย จะช่วยตราตรึงความจำเอาไว้ได้

นักวิจัยของศูนย์แพทย์มหาวิทยาลัยรัชเปิดเผยว่า “เราได้พบจากการศึกษาว่า การใช้สมองมาตลอดอายุ ตั้งแต่วัยเด็กมาจนแก่ เป็นของสำคัญสำหรับสมองในวัยทอง

คณะนักวิจัยได้ติดตามศึกษาชายหญิงเกือบ 300 คน คอยทดสอบความจำและความคิดเป็นประจำปี ติดต่อกัน 6 ปี ก่อนที่พวกเขาจะถึงแก่กรรมเมื่ออายุเฉลี่ย 89 ปี พวกเขาได้บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ได้อ่านและเขียนหนังสือ และทำสิ่งที่เป็นการกระตุ้นสมอง อยู่ตลอดตั้งแต่เด็ก วัยรุ่น วัยกลางคน มาจนถึงอายุปัจจุบัน”

นักวิจัยยังได้ผ่าสมองตรวจดูหาร่องรอยของโรคสมองเสื่อม อย่างเช่น รอยโรค คราบจับ และอื่นๆ

พวกเขาได้สรุปความเห็นว่า ผู้ที่ได้ทำสิ่งที่กระตุ้นสมองมาตั้งแต่ต้นและปลายชีวิต ความจำจะเสื่อมช้า เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติ “จากข้อมูลเหล่านี้ เราสามารถกล่าวได้ว่า การอ่านและเขียนหนังสือประจำ เป็นสิ่งสำคัญทั้งของลูกหลาน ของตัวเราเอง ตลอดจนพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายของเราด้วย”.

ที่มา : เดลินิวส์ 12 กรกฎาคม 2556

.

Related Article :

.

Reading now may protect your memory later in life, a new study suggests. (Photo: Leigh Taylor, The Cincinnati Enquirer, via AP)

Reading now may protect your memory later in life, a new study suggests.
(Photo: Leigh Taylor, The Cincinnati Enquirer, via AP)

Brain stimulation at any age may slow memory decline

Cathy Payne, USA TODAY 4:57 p.m. EDT July 3, 2013
It’s never too early to start protecting your brain power, a new study suggests.

Reading, writing and participating in other brain-stimulating activities at any age may protect your memory later in life, according to the research. The study, which tracked 294 individuals, is published online in the July 3 issue of Neurology.

“Our study suggests that exercising your brain by taking part in activities such as these across a person’s lifetime, from childhood through old age, is important for brain health in old age,” said the study’s lead author, Robert Wilson.

After adjusting for signs of brain disease, higher levels of cognitive activity across the life span were associated with slower cognitive decline, the study found. Mental activity explained about 14% of the differences between people in how much their memory and thinking skills declined.

The finding supports the hypothesis of cognitive reserve, which describes the brain’s ability to cope with disease or damage. According to the hypothesis, mental activity helps delay the cognitive consequences of disease.

Neuroimaging research suggests that cognitive activity can lead to changes in brain structure and function that may enhance cognitive reserve.

“An intellectually stimulating lifestyle helps to contribute to cognitive reserve and allows you to tolerate these age-related brain pathologies better than someone who has had a less cognitively active lifestyle,” says Wilson, a neuropsychologist at Rush University Medical Center in Chicago.

He recommends that people have cognitively stimulating hobbies that they enjoy, such as photography and quilting.

Intellectually stimulating activities involve processing and using information. Examples are reading a book and then predicting what will happen next, as well as watching a movie and then comparing it with other films, says Judy Willis, a neurologist based in Santa Barbara, Calif.

Willis says doing a variety of cognitive activities appears to be more protective of the cognitive reserve than focusing on one thing, even something like playing chess. “More research is needed to look at how much time should be devoted to an activity or learning a skill and how often it should be revisited,” she adds.

Willis, who was not involved in the study, agrees that the activities should be motivated by pleasure. “Forcing yourself to do something takes a lot of mental effort,” she adds. “If you try something and don’t like it, try something else.”
SOURCE : www.usatoday.com

อย่าให้สมองอยู่ว่างขวางความทรุดโทรม

thairath130708_002คนที่ไม่ปล่อยให้สมองว่าง หมั่นอ่านและเขียนหนังสือ สมองจะเสื่อมช้าลงเมื่อตอนแก่ตัว อายุ 80 ปี ยังทดสอบความจำได้ดีอยู่เลย ทำให้เชื่อได้ว่า การระวังรักษาการปฏิบัติตัว ช่วยให้ความจำเสื่อมช้าได้

คณะนักวิจัยสหรัฐฯ ได้รายงานในวารสาร “ประสาทวิทยา” ว่า ได้ศึกษากับผู้ที่มีอายุเกิน 55 ปีขึ้นไปจำนวน 294 คน โดยการทดสอบความจำและความคิดประจำทุกปี ติดต่อกันจนกระทั่งตาย อยู่นานประมาณ 6 ปี พบว่าคนเหล่านี้ผู้ที่เขียนและอ่านอยู่ประจำ ความจำจะเสื่อมช้ากว่าปกติร้อยละ 32 ขณะคนที่อ่านและเขียนน้อยกว่าเฉลี่ย สมองจะเสื่อมเร็วกว่ากันร้อยละ 42

ดร.โรเบิร์ต วิลสัน ศูนย์แพทย์มหาวิทยาลัยรัช ที่นครชิคาโก หัวหน้านักวิจัย ชี้แจงว่า ถึงแม้จะไม่ได้หมายความถึงขนาดว่าการใช้สมองจะป้องกันสมองไม่ให้เสื่อมได้ แต่ก็ใกล้เข้าไปแล้ว และบอกแนะนำว่า คนเราควรจะเลือกทำสิ่งที่เป็นการกระตุ้นและท้าทายที่ชอบ ควรจะทำไปจนแก่จนเฒ่า”.

ที่มา : ไทยรัฐ  8 กรกฎาคม 2556

.

Related Article :

.

pentagonpost130704_001

A busy and active ‘old brain’ keeps dementia at bay

posted by Shelly Jones

July 4, 2013

A recent study has stunned us all with a scientific suggestion that a busy and active mind can protect the brain in old age. A US Researcher Team led by Dr Robert Wilson of Rush University Medical Center in Chicago has suggested that it is important to exercise the brain throughout the lifetime to have a healthy brain in old age.

According to the study report, the risk of dementia onset can be delayed by leading a healthy lifestyle from the early age. The lifestyle that contains a balanced diet and a regular exercise throughout is the best option to lower the risk of dementia onset. The study further suggested that a busy and active mind might slow down the cognitive decline rate.

During a US study, certain tests were performed on around 294 people aged over 55 every year for about six years until they died. Such tests have measured their memory and thinking processes. During the test procedure, the people under observation had answered a questionnaire about their activities, such as reading books, writing letters or diaries, and participating in other mental stimulation activities during their childhood, adolescence, middle age, and in later life. After their death, their brains were studied for the evidence of any physical symptoms of dementia, such as brain lesions and plaques. The resultant study was that those who had a record of busy brains throughout their lifetime had 15% slower cognitive decline rate than those who had a less active brain.

According to a survey related to the study, more than 820,000 people who have mental symptoms of dementia are currently living in the UK. Dr Simon Ridley, the Head of Research at Alzheimer’s Research UK, has commented that the increasing level of mental activity may help increase the cognitive level. According to Dr James Pickett, the Head of Research at the Alzheimer’s Society, more research and studies are needed to find out a way to eradicate the deterioration of intellectual faculties. Meanwhile, older people can engage themselves in reading books and solving crosswords to have healthy and active minds.

SOURCE : www.pentagonpost.com

คนอดมื้อกินมื้อสมัยเด็กกลับดีตอนท้าย สติปัญญาเสื่อมช้ากว่าคนอิ่มหมีพีมัน

Credit : eibalance.com

Credit : eibalance.com

คนที่เคยลำบากยากแค้นมาตั้งแต่เด็ก ต้องอดมื้อกินมื้อกลับปัญญาเสื่อมเมื่อตอนมีอายุช้ากว่าผู้ที่เคยมีกินมีใช้อย่างพอเพียง

หัวหน้านักวิจัยกล่าวว่า ผลการศึกษาเป็นไปอย่างไม่คาดฝัน เพราะการศึกษาที่แล้วๆมาต่างแสดงว่าผู้ที่เคยยากลำบากเมื่อตอนเด็กจะต้องประสบกับโรคภัยไข้เจ็บ เช่น โรคหัวใจ ตลอดจนสติปัญญาเสื่อมถอยยิ่งกว่าผู้ที่ไม่เคยทุกข์ยากเลย

วารสาร “แพทย์สมาคมประสาทวิทยาอเมริกัน” รายงานว่า นักวิจัยศึกษาจากผู้สูงอายุวัยเฉลี่ย 75 ปี ในนครชิคาโก 6,158 คน โดยถามถึงสุขภาพสมัยตอนเด็ก ฐานะทางการเงินของครอบครัว และสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้เปิดเผยว่าเคยยากลำบากเมื่อสมัยตอนเด็ก ถึงกับอดมื้อกินมื้ออยู่ร้อยละ 5.8.

ที่มา : ไทยรัฐ 14 ธันวาคม 2555

.

Related Article :

.

Credit : ebscoassessments.convergencehealth.com

Credit : ebscoassessments.convergencehealth.com

Can Going Hungry as a Child Slow Down Cognitive Decline in Later Years?

Dec. 10, 2012 — People who sometimes went hungry as children had slower cognitive decline once they were elderly than people who always had enough food to eat, according to a new study published in the December 11, 2012, print issue ofNeurology®, the medical journal of the American Academy of Neurology.

“These results were unexpected because other studies have shown that people who experience adversity as children are more likely to have problems such as heart disease, mental illness and even lower cognitive functioning than people whose childhoods are free of adversity,” said study author Lisa L. Barnes, PhD, of Rush University Medical Center in Chicago.

The study involved 6,158 people with an average age of 75 who were living in Chicago. Participants, 62 percent of whom were African American, were asked about their health as children, their family’s financial situation, and their home learning environment, based on how often others read or told them stories or played games with them. Then every three years for up to 16 years, participants took cognitive tests to measure any changes.

For the African American participants, the 5.8 percent who reported that they went without enough food to eat sometimes, often or always were more likely to have a slower rate of cognitive decline, or decline that was reduced by about one-third, than those who rarely or never went without enough food to eat. The 8.4 percent of African American participants who reported that they were much thinner at age 12 than other kids their age also were more likely to have a slower rate of cognitive decline, also by one-third, than those who said they were about the same size or heavier than other kids their age. For Caucasians, there was no relationship between any of the childhood adversity factors and cognitive decline. Barnes said researchers aren’t sure why childhood hunger could have a possible protective effect on cognitive decline. One potential explanation for the finding could be found in research that has shown that calorie restriction can delay the onset of age-related changes in the body and increase the life span. Another explanation could be a selective survival effect. The older people in the study who experienced childhood adversity may be the hardiest and most resilient of their era; those with the most extreme adversity may have died before they reached old age.

Barnes noted that the results stayed the same after researchers adjusted for factors such as amount of education and health problems. The results also did not change after researchers repeated the analysis after excluding people with the lowest cognitive function at the beginning of the study to help rule out the possibility that people with mild, undiagnosed Alzheimer’s disease were included in the study.

Because relatively few Caucasians in the study reported childhood adversity, the study may not have been able to detect an effect of adversity on cognitive decline in Caucasians, Barnes said.

Story Source:

The above story is reprinted from materials provided byAmerican Academy of Neurology.

Journal Reference:

  1. L. L. Barnes, R. S. Wilson, S. A. Everson-Rose, M. D. Hayward, D. A. Evans, C. F. Mendes de Leon. Effects of early-life adversity on cognitive decline in older African Americans and whitesNeurology, 2012; 79 (24): 2321 DOI: 10.1212/WNL.0b013e318278b607