นักศึกษาสหรัฐฯพากัน ป่วยเป็น “โรคจูบ” ติดต่อกันจากการจุมพิตกันอย่างดูดดื่ม

thairath130111_001ศึกษา​พบ​ใน​หมู่​นักศึกษา​มหาวิทยาลัย​สหรัฐฯ พา​กัน​ติด “โรค​จูบ” อันเป็น​โรค​ติด​เชื้อ​ไวรัส​มี​อาการ​ไข้ ต่อม​น้ำเหลือง ม้าม​โต เจ็บ​คอ ปวด​หัว เยื่อ​หุ้ม​สมอง​อักเสบ ตับ​อักเสบ เนื่อง​มา​จาก​การ​จุมพิต​กัน​อย่าง​ดูดดื่ม

นัก​วิจัย​ได้​ศึกษา​นักศึกษา ตั้งแต่​ระดับปี 1 จนถึง​ปี​สุดท้าย จำนวน​ไม่​ต่ำ​กว่า 500 คน พบ​ว่านักศึกษา​คน​ที่​รายงาน​ว่า ได้​จูบ​กัน​อย่าง​ดูดดื่ม จะ​มี​โอกาส​เป็น​โรค​นี้มาก​กว่า​ผู้​ที่​ไม่ได้​จุมพิต​กับ​ใคร​มา พวก​เขา​พบ​ว่า มี​นักศึกษา​ที่​ถูก​วินิจฉัย​ว่า​เป็น​โรค 66 คน และ​อีก 59 คน ​ยัง​ไม่​ปรากฏ​อาการ

นักศึกษา​ที่​ป่วย​จะ​นอน​เจ็บ​อยู่​นาน​เฉลี่ย 17 วัน แต่​ยัง​อาจจะ​แพร่​เชื้อ​ได้​นาน​กว่า​นั้น หรือ​นาน​ประมาณ 5 เดือน.

ที่มา: ไทยรัฐ 11 มกราคม 2556

.

Related Article :

.

myhealthnewsdaily121227_001

Kissing Really Does Spread Mono

Dec 27, 2012 | 8:19 AM ET | Rachael Rettner, MyHealthNewsDaily Staff Writer

Mono lives up to its name as the “kissing disease,” a new study says.

The research, which followed 546 college students from freshman to senior year, found the only factor that increased the risk for catching mono was deep kissing.

Students who reported deep kissing, regardless of whether or not the kissing was tied to sex, were more likely to develop mono than those who did not kiss or have sex, the researchers said.

Other factors, including the student’s diet and amount of exercise and stress, failed to increase the risk, the researchers said.

Caused by the Epstein–Barr virus, mononucleosis (mono for short) is spread through contact with an infected person’s saliva. It can also be spread through coughing, sneezing or sharing food, but the disease is not as infectious as a cold virus, according to the Mayo Clinic.

Many people are exposed to the virus before they reach adulthood and develop immunity to it. Symptoms include sore throat, fatigue, headache, fever decreased appetite, and swollen tonsils. However, some people develop mono without showing symptoms.

Before the study began, the researchers tested all the students’ blood for antibodies against the Epstein–Barr virus. About 63 percent of the students tested positive for the antibodies, meaning they’d had mono in the past. The remainder, 143 students, visited the university clinic every 8 weeks for an average of three years,  to test if they had developed the illness.

During this time, doctors diagnosed 66 of the students with mono. Of these, 59 showed symptoms. Previously, it had not been clear how often people in this age group developed symptoms when they got mono.

Students with mono were sick for an average of 17 days, but were capable of spreading the virus for much longer — about 5 months.

The rate of infection was higher during freshman year (26 cases per 100 people) compared to the other three years (10 cases per 100 people per year).

The study, conducted by researchers at the University of Minnesota Medical School in Minneapolis, was published online Oct. 24 in the Journal of Infectious Diseases.

Pass it on: In a study of college students, kissing was the only risk factor for catching mono.

SOURCE : myhealthnewsdaily.com