วิจัยชี้แสงแดดลดเสี่ยงหัวใจล้มเหลว

ลืมยาสลายลิ่มเลือดหรือแอสไพรินไปได้เลย เพราะตอนนี้การบำบัดผู้ป่วยโรคหัวใจอาจใช้วิธีง่ายๆ เช่น การออกไปตากแดด แค่นี้ก็ลดความเสี่ยงหัวใจล้มเหลวได้แล้ว

ทีมแพทย์วิจัยเผยว่า การรับแสงแดดตอนกลางวันสามารถลดความเสี่ยงจากภาวะหัวใจวาย หรือโรคหัวใจเรื้อรังได้ อนึ่ง ผู้ป่วยที่พักฟื้นอยู่โรงพยาบาลหลังโรคหัวใจกำเริบ จะหายเร็วขึ้นหากออกไปตากแดดอย่างสม่ำเสมอ

นาฬิกาชีวิต (Circadian Rhythm) ถูกกำหนดโดยโปรตีนในสมอง โดยโปรตีนนี้ก็เป็นชนิดเดียวกับที่อยู่ในหัวใจ โทบิแอส เอ็คเคิล แพทย์หัวใจและคณะประจำมหาวิทยาลัยโคโลราโดในเดนเวอร์พบว่า โปรตีนชนิดพีเรียด 2 มีบทบาทหลักในการลดความเสี่ยงจากภาวะหัวใจล้มเหลว

แทบจะไม่มีออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงหัวใจระหว่างที่ผู้ป่วยอาการกำเริบ ซึ่งเมื่อเกิดภาวะนี้หัวใจจะสลับไปใช้พลังงานจากกลูโคสแทนไขมัน หากไม่ได้รับการรักษาให้ระบบเผาผลาญพลังงานหรือเมตาบอลิซึ่มในหัวใจทำงานอย่างปกติ กล้ามเนื้อหัวใจอาจตายได้

งานวิจัยระบุว่า โปรตีนพีเรียด 2 มีส่วนสำคัญต่อการสับเปลี่ยนพลังงานหัวใจจากไขมันเป็นกลูโคส และช่วยให้ขบวนการสันดาปของหัวใจทำงานได้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่า แสงแดดจ้าก็สามารถกระตุ้นให้สัตว์ผลิตโปรตีนพีเรียด 2 และลดความเสี่ยงภาวะหัวใจวายได้เช่นเดียวกับมนุษย์

งานวิจัยชิ้นนี้ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ Nature Medicine ทั้งนี้การต่อยอดงานวิจัยในอนาคตจะพยายามหาคำตอบว่า แสงอาทิตย์ส่งผลต่อขบวนการสันดาปในหัวใจมนุษย์ได้อย่างไร เพื่อนำไปพัฒนาวิธีรักษาผู้ป่วย.

ที่มา: ไทยโพสต์ 23 พฤษภาคม 2555

.

Related link:

Intense Light Prevents, Treats Heart Attacks, Study Suggests

ScienceDaily (Apr. 25, 2012) — There are lots of ways physicians might treat a patient after a heart attack — certain resuscitation methods, aspirin, clot-busters and more. Now University of Colorado medical school researchers have found a new candidate: Intense light.

“The study suggests that strong light, or even just daylight, might ease the risk of having a heart attack or suffering damage from one,” says Tobias Eckle, MD, PhD, an associate professor of anesthesiology, cardiology, and cell and developmental biology at the University of Colorado School of Medicine. “For patients, this could mean that daylight exposure inside of the hospital could reduce the damage that is caused by a heart attack.”

What’s the connection between light and a myocardial infarction, known commonly as a heart attack?

The answer lies, perhaps surprisingly, in the circadian rhythm, the body’s clock that is linked to light and dark. The circadian clock is regulated by proteins in the brain. But the proteins are in other organs as well, including the heart.

Eckle and Holger Eltzschig, MD, a CU professor of anesthesiology, found that one of those proteins, called Period 2, plays a crucial role in fending off damage from a heart attack. With an international team of expert scientists, including collaborators from CU’s Division of Cardiology and the mucosal inflammation program, they published their findings in the April 15, 2012 edition of the research journal Nature Medicine.

During a heart attack, little or no oxygen reaches the heart. Without oxygen, the heart has to switch from its usual fuel — fat — to glucose. Without that change in heart metabolism, cells die and the heart is damaged.

And here’s where the circadian rhythm comes in. The study showed that the Period 2 protein is vital for that change in fuel, from fat to glucose, and therefore could make heart metabolism more efficient. In fact, Strong daylight activated Period 2 in animals and minimized damage from a heart attack.

Future studies will try to understand how light is able to change heart metabolism in humans and how this could be used to treat heart attacks in patients.

Story Source:

The above story is reprinted from materials provided byUniversity of Colorado Denver.

Journal Reference:

  1. Tobias Eckle, Katherine Hartmann, Stephanie Bonney, Susan Reithel, Michel Mittelbronn, Lori A Walker, Brian D Lowes, Jun Han, Christoph H Borchers, Peter M Buttrick, Douglas J Kominsky, Sean P Colgan, Holger K Eltzschig.Adora2b-elicited Per2 stabilization promotes a HIF-dependent metabolic switch crucial for myocardial adaptation to ischemiaNature Medicine, 2012; DOI:10.1038/nm.2728

Data from: sciencedaily.com