ยาแก้หย่อนสมรรถภาพขนานใหม่ ทำขึ้นจากพิษแมงมุมตัวร้ายกาจ

เป็นยาที่สังเคราะห์ขึ้นจากพิษของแมงมุมบราซิลชนิดหนึ่ง เมื่อใครถูกกัดจะเจ็บปวดจนร้องลั่นบ้าน และหากเป็นบุรุษเพศ ยังจะเกิดอาการกล่องดวงใจแข็งเกร็ง พร้อมทั้งปวดทรมานอีกด้วย หมอโรงพยาบาลที่รักษาคนไข้ชายเห็นเข้า จึงเกิดความคิดเอามาทำเป็นยาขึ้น

ยานี้ได้ทดลองกับหนูทดลอง ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน เห็นผลมาแล้ว และเมื่อลองทดลองกับหนูแก่บ้าง ก็ปรากฏว่ามันช่วยให้หนูเฒ่า กลับคึกคักขึ้นอีกได้

นักวิจัยคีเนีย นันส์ มหาวิทยาลัยสาธารณสุขศาสตร์จอร์เจียเปิดเผยว่า ยาขนานนี้ออกฤทธิ์ ด้วยวิธีต่างออกไปจากยาประเภทเดียวกัน เช่น ยาไวอากร้าและ เลวิตรา มันดุเหมือนจะไปกระตุ้นให้เกิดการขับก๊าซไนตริกออกไซด์ อันเป็นก๊าซปราศจากสีชนิดหนึ่ง มีสรรพคุณทำให้กล้ามเนื้อเรียบหย่อนคลายลงโดยตรง

วารสาร “แพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ” ออนไลน์ รายงานว่า ขณะนี้นักวิจัยเตรียมจะทดลองกับคนต่อไป ที่ห่วงอยู่ก็คือจะเกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงปรารถนาเท่านั้น.

ที่มา: ไทยรัฐ 13 กันยายน 2555

.

Related Articles:

.

Erection aid? A species of wandering spider found in the Peruvian rainforest.
CREDIT: Dr. Morley Read, Shutterstock

New Spin on Erectile Dysfunction Drugs: Spider Toxin
Stephanie Pappas, LiveScience Senior Writer
Date: 07 September 2012 Time: 12:23 PM ET

A toxin synthesized from the venom of a spider may offer an alternative to today’s erectile dysfunction drugs, a new study suggests.

The toxin, unpoetically named PnTx2-6, comes from the bite of the Brazilian wandering spider (Phoneutria nigriventer). In humans, a bite from a wandering spider is very painful. What’s more, male victims may find themselves with priapism, or unrelenting and painful erection. It was this symptom, turning up in emergency rooms after spider bites in Brazil, that first alerted researchers to the potential of PnTx2-6 as an erectile dysfunction (ED) drug.

The toxin has been shown to improve erections in rats with hypertension and diabetes; now, researchers have tested it in aging mice and found that the toxin is effective in reversing age-related ED as well.

“It’s working in aging, which is a natural process,” study researcher Kenia Nunes, a physiologist at Georgia Health Sciences University, told LiveScience. “It’s not just in disease.” [10 Wild Facts About the Male Body]

Viagra, Levitra and other ED drugs on the market work by inhibiting an enzyme called PDE5. To get an erection, a man’s body must release nitric oxide, which relaxes the smooth muscle around the arteries of the penis, allowing for his blood vessels to dilate. The nitric oxide is a first step in a series of chemical reactions that allow this muscle relaxation to take place. One step in the series is cGMP, a signaling molecule that acts to keep the muscles relaxed. PDE5 degrades cGMP. That’s a good thing for ensuring that erections don’t last forever, but too much PDE5 can mean an erection doesn’t happen at all. By blocking the enzyme, PDE5 inhibitors solve the problem.

The spider toxin works differently. Instead of affecting PDE5, the compound seems to trigger nitric oxide release, acting directly to relax the smooth muscles. Because about 30 percent of patients don’t respond to PDE5 inhibitors, the toxin could provide an alternative to ED treatments currently on the market, Nunes said.

In the new study, published online Aug. 23 in the Journal of Sexual Medicine, Nunes and her colleagues injected aging and young rats with the toxin extracted from the spider venom. They found that the toxin reversed age-related erectile dysfunction, offering hope that the toxin could eventually move out of animal testing and into human use. The toxin has not yet been tested in humans.

The researchers have since developed a synthetic version of the toxin. The next step, Nunes said, is to make sure that the compound doesn’t have any nasty effects beyond its intended purpose.

“Side effects are the next big hurdle,” she said.

SOURCES:  livescience.com