นักศึกษาสหรัฐฯพากัน ป่วยเป็น “โรคจูบ” ติดต่อกันจากการจุมพิตกันอย่างดูดดื่ม

thairath130111_001ศึกษา​พบ​ใน​หมู่​นักศึกษา​มหาวิทยาลัย​สหรัฐฯ พา​กัน​ติด “โรค​จูบ” อันเป็น​โรค​ติด​เชื้อ​ไวรัส​มี​อาการ​ไข้ ต่อม​น้ำเหลือง ม้าม​โต เจ็บ​คอ ปวด​หัว เยื่อ​หุ้ม​สมอง​อักเสบ ตับ​อักเสบ เนื่อง​มา​จาก​การ​จุมพิต​กัน​อย่าง​ดูดดื่ม

นัก​วิจัย​ได้​ศึกษา​นักศึกษา ตั้งแต่​ระดับปี 1 จนถึง​ปี​สุดท้าย จำนวน​ไม่​ต่ำ​กว่า 500 คน พบ​ว่านักศึกษา​คน​ที่​รายงาน​ว่า ได้​จูบ​กัน​อย่าง​ดูดดื่ม จะ​มี​โอกาส​เป็น​โรค​นี้มาก​กว่า​ผู้​ที่​ไม่ได้​จุมพิต​กับ​ใคร​มา พวก​เขา​พบ​ว่า มี​นักศึกษา​ที่​ถูก​วินิจฉัย​ว่า​เป็น​โรค 66 คน และ​อีก 59 คน ​ยัง​ไม่​ปรากฏ​อาการ

นักศึกษา​ที่​ป่วย​จะ​นอน​เจ็บ​อยู่​นาน​เฉลี่ย 17 วัน แต่​ยัง​อาจจะ​แพร่​เชื้อ​ได้​นาน​กว่า​นั้น หรือ​นาน​ประมาณ 5 เดือน.

ที่มา: ไทยรัฐ 11 มกราคม 2556

.

Related Article :

.

myhealthnewsdaily121227_001

Kissing Really Does Spread Mono

Dec 27, 2012 | 8:19 AM ET | Rachael Rettner, MyHealthNewsDaily Staff Writer

Mono lives up to its name as the “kissing disease,” a new study says.

The research, which followed 546 college students from freshman to senior year, found the only factor that increased the risk for catching mono was deep kissing.

Students who reported deep kissing, regardless of whether or not the kissing was tied to sex, were more likely to develop mono than those who did not kiss or have sex, the researchers said.

Other factors, including the student’s diet and amount of exercise and stress, failed to increase the risk, the researchers said.

Caused by the Epstein–Barr virus, mononucleosis (mono for short) is spread through contact with an infected person’s saliva. It can also be spread through coughing, sneezing or sharing food, but the disease is not as infectious as a cold virus, according to the Mayo Clinic.

Many people are exposed to the virus before they reach adulthood and develop immunity to it. Symptoms include sore throat, fatigue, headache, fever decreased appetite, and swollen tonsils. However, some people develop mono without showing symptoms.

Before the study began, the researchers tested all the students’ blood for antibodies against the Epstein–Barr virus. About 63 percent of the students tested positive for the antibodies, meaning they’d had mono in the past. The remainder, 143 students, visited the university clinic every 8 weeks for an average of three years,  to test if they had developed the illness.

During this time, doctors diagnosed 66 of the students with mono. Of these, 59 showed symptoms. Previously, it had not been clear how often people in this age group developed symptoms when they got mono.

Students with mono were sick for an average of 17 days, but were capable of spreading the virus for much longer — about 5 months.

The rate of infection was higher during freshman year (26 cases per 100 people) compared to the other three years (10 cases per 100 people per year).

The study, conducted by researchers at the University of Minnesota Medical School in Minneapolis, was published online Oct. 24 in the Journal of Infectious Diseases.

Pass it on: In a study of college students, kissing was the only risk factor for catching mono.

SOURCE : myhealthnewsdaily.com

 

‘Mindfulness’ exercises help curb stress and fatigue associated with arthritis

การฝึก “เจริญสติ” ช่วยลดความเครียดและความเหนื่อยล้าที่เกี่ยวข้องกับโรคข้ออักเสบอักเสบต่าง ๆ  เช่น โรคขออักเสบรูมาตอยด (Rheumatoid Arthritis), โรคข้อสันหลังอักเสบติดยึด (Ankylosing Spondylitis) , โรคขออักเสบสะเก็ดเงิน. (Psoriatic Arthritis)

“Mindfulness” exercises, which focus on experiencing the present moment, no matter how difficult, can help curb the stress and fatigue associated with painful rheumatoid joint disease, indicates a small study published online in the Annals of Rheumatic Diseases.

The authors base their findings on 73 patients between the ages of 20 and 70, all of whom had had painful joint disease, caused by rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, or psoriatic arthritis for at least a year.
Half of them were randomly allocated to scheduled “mindfulness” exercises, which took place in 10 group sessions over a period of 15 weeks, plus a booster session around six months after the course had completed.

The sessions, which were facilitated by healthcare professionals trained in mindfulness techniques, addressed particular topics, such as recognising individual limitations, and strong emotions, such as anger, joy, and sorrow.
The exercises, which were part of the Vitality Training Programme of VTP, encouraged participants to become aware of, and deliberately concentrate on their feelings, thoughts and bodily experiences, including pain, without judging or trying to avoid them.

Participants were also given creative exercises, such as guided imagery, music and drawing, and shared their experiences with other members of the group.

The rest of the volunteers randomly allocated to the comparison group were given standard care plus a CD containing similar exercises for use at home, as and when they wanted.

Stress levels, coping abilities, and symptom control, including pain and fatigue, were assessed, using validated scores, immediately after all 10 sessions had finished, and again 12 months later.

In total, 67 participants completed all the assessments. These showed no differences in pain levels, disease activity or the ability to talk about feelings.
But there were significant differences in levels of stress and fatigue.
The number of participants with a high stress score of above 23 in the GHQ-20 questionnaire fell from 13 at the start of the study to two, just 12 months after the sessions had finished. Comparable figures in the comparison group were 10 and eight, respectively.

There was, however, a tangible fall in measured levels of fatigue in the intervention group: no such change was evident in the comparison group.
There have been previous attempts to use psychological and educational tactics to help people with arthritis cope better with the distressing aspects of the disease, but they have tended to be short term, say the authors.
The lasting improvements found with the VTP course “indicate that the participants may have incorporated some mindfulness strategies into their daily lives and that these strategies have strengthened their ability to respond to their stressful experience in a more flexible way,” they say.

The authors emphasise that while the treatment of rheumatoid arthritis has improved greatly, it is less effective in those with more established disease, and that ultimately the disease can only be partly controlled, forcing many patients to make very demanding lifestyle changes.

“There is therefore a need for complementary interventions that enhance individuals’ health-promoting resources and help them adjust to their disease,” they conclude.

More information: To be published at http://ard.bmj.com

Data from: medicalxpress.com

 

Related links:

Web link Buddhist meditation retreats

DOWNLOAD MEDITATION IN THAILAND HANDBOOK