ตัดเส้นประสาท แก้ความดันโลหิต

thairath130910_002นักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบริสตัล แห่งอังกฤษ ค้นพบหนทางใหม่กับการรับมือกับโรคความดันโลหิตสูง ที่ถูกขนานนามให้ว่า เป็นโรคเพชฌฆาตเงียบที่สุดของโลกอย่างหนึ่ง ด้วยเหตุที่ผู้ป่วยจะไม่ค่อยรู้ตัวว่าเป็นหรือมองเห็นด้วยตาตนเอง

พวกเขาพบโดยบังเอิญในการศึกษากับหนูที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงว่า หากตัดเส้นประสาทที่เชื่อมสมองกับเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองที่เป็นปมเล็กๆ โตขนาดเมล็ดข้าวสารติดอยู่ที่แต่ละข้างของเส้นเลือดออกเสียความดันโลหิตของหนูจะตกและลดต่ำลง การค้นพบนี้ได้รายงานไว้ในวารสาร “ธรรมชาติการสื่อสาร” ของสหรัฐฯ พร้อมกับแย้มว่า ทีมนักวิจัยยังได้ทดลองกับมนุษย์ ซึ่งคาดว่าจะทราบผลปลายปีนี้ด้วย

โรคที่ถูกขนานนามว่า โรคเพชฌฆาตเงียบนี้ พลโลกทุกๆ 1 ใน 3 คนพากันเป็นกันอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมันอาจพาให้ป่วยเป็นอัมพาต หัวใจวายและไตพิการได้

ผู้ที่ถูกวินิจฉัยโรคว่าเป็นโรคนี้ หลายรายอาจจะต้องอาศัยยาลดความดันโลหิตช่วยไปเกือบจะตลอดชีวิต แต่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญก็เปิดเผยว่า มีผู้ป่วยอีกมาก ประมาณ 1 ใน 50 ราย ที่การกินยาก็ไม่อาจช่วยเหลืออะไรได้.

ที่มา :  ไทยรัฐ 4 กันยายน 2556

.

Related Article:

.

telegraph130903_001

Blood pressure lowered by nerve surgery

Disabling nerves in the neck could lower blood pressure and provide an alternative to drug treatment for patients with hypertension, a study suggests.

By Nick Collins, Science Correspondent

6:58PM BST 03 Sep 2013

Cutting nerves connected to the carotid body, which is located in the neck and measures blood oxygen levels, can quickly lower blood pressure with lasting results, researchers claimed.

Patients whose high blood pressure is not controlled by drugs are currently offered “renal denervation”, an operation where nerves which connect the kidney to the brain are disabled, but experts differ over how effective the treatment is.

The new procedure, known as carotid body denervation, could provide an alternative treatment and be effective even in patients who have already had renal denervation, researchers claimed.

Doctors disable specific nerves connected to the carotid body, which continuously measures the amount of oxygen in the blood and can raise or lower blood pressure by triggering a response from the nervous system.

A study conducted on rats with high blood pressure by researchers from the University of Bristol found that the procedure reduced nervous system activity, “providing an effective antihypertensive treatment”.

Writing in the Nature Communications journal, they said their findings “could translate” to some human patients with high blood pressure.

Dr Tim Chico, an honorary Consultant Cardiologist at Sheffield Teaching Hospitals, who was not involved in the study, said: “This is an exciting and innovative approach to a major health problem.

“Current treatments for high blood pressure have serious drawbacks. No one likes taking multiple tablets and medics are often guilty of not explaining properly why treatment is needed and what benefits might be expected.”

Prof Tony Heagerty of Manchester University’s Institute of Cardiovascular Sciences, added: “If this were to be translated into humans it again would offer another possibility for interfering with nervous system traffic and lowering pressure.

“In addition, it adds to the accumulating body of evidence which suggests that many cases of hypertension are produced by this overactivity of the sympathetic nervous system which may in fact be genetically determined.”

SOURCE : www.telegraph.co.uk

กินผักผลไม้อายุยืน ยิ่งกว่ากินเนื้อสัตว์

thairath130610_002ผู้ที่กินเนื้อสัตว์แต่น้อย กินแต่ผักผลไม้เป็นหลัก มักจะไม่ค่อยเสียชีวิตภายในช่วงเวลาเฉพาะใดๆ

ดร.ไมเคิล ออลิช หัวหน้าคณะศึกษา มหาวิทยาลัยโลมา ลินดา ในแคลิฟอร์เนีย กล่าวเปิดเผยผลการศึกษาต่อไปว่า นับเป็นหลักฐานเพิ่มเติมแสดงถึงคุณประโยชน์ของการกินมังสวิรัติ ในการช่วยป้องกันโรคเรื้อรังและทำให้อายุยืนยาว เคยมีการศึกษาก่อนหน้านี้มาก่อนว่าผู้ที่กินผักผลไม้เป็นหลักมักจะไม่ค่อยเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจ หรือสาเหตุอื่นใดในช่วงเวลาเฉพาะใดๆ

การศึกษาครั้งใหม่ได้ทำจากข้อมูลของคนในอเมริกาจำนวน 73,308 คน เมื่อช่วงระยะเวลาระหว่าง พ.ศ.2545 และ 2550 ผลปรากฏว่า โดยรวมแล้วผู้ที่กินเนื้อสัตว์ ใน 1,000 คนในแต่ละปี จะเสียชีวิตลง 7 คน ในขณะที่ผู้ที่กินผักผลไม้ส่วนใหญ่ ใน 1,000 คน จะเสียชีวิตลงแค่ 5-6 คน โดยเฉพาะเพศชาย จะเป็นผู้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการกินผักผลไม้.

ที่มา : ไทยรัฐ 10 มิถุนายน 2556

.

Related Link:

.

The health benefits of eating low-fat diets based on vegetables, whole grains and fruit include lower blood pressure and improved cholesterol levels

The health benefits of eating low-fat diets based on vegetables, whole grains and fruit include lower blood pressure and improved cholesterol levels

Are vegetarian diets secret to long life? People who avoid meat have better health due to lower blood pressure

 • Study shows vegetarians 12% less likely to die than meat-eaters
 • Ingredients in red meat linked to increased risk of cancer and high blood pressure
 • Vegetarians more likely to drink less, smoke less and exercise more

By JENNY HOPE MEDICAL CORRESPONDENT

PUBLISHED: 23:21 GMT, 3 June 2013 | UPDATED: 23:46 GMT, 3 June 2013

Vegetarians live longer because of their diet – with men reaping the most benefits, claim researchers.

They found a cut in death rates for people eating vegetarian diets compared with non-vegetarians in a study of more than 70,000 people.

Over a six-year period, vegetarians were 12 per cent less likely to die from any cause, says a report published Online First by JAMA Internal Medicine.

It is thought the benefits come from lower blood pressure and improved cholesterol levels in people eating low-fat diets based on vegetables, whole grains and fruit.

Vegetarian diets have been linked to lower risk for several chronic diseases, including high blood pressure, metabolic syndrome, diabetes and heart disease.

An estimated three million Britons, around five per cent, are vegetarian and never eat meat or fish, including superstar musician Paul McCartney and his fashion designer daughter Stella McCartney.

Dr Michael Orlich, of Loma Linda University in California, and colleagues examined all-cause and cause-specific death rates in a group of 73,308 men and women Seventh-day Adventists.

Researchers assessed dietary patients using a questionnaire that classified them into five groups: nonvegetarian, semi-vegetarian, pesco-vegetarian (includes seafood), lacto-ovo-vegetarian (includes dairy and egg products) and vegan (excludes all animal products).

The study said vegetarian groups tended to be older, more highly educated and more likely to be married, to drink less alcohol, to smoke less, to exercise more and to be thinner.

Previous research has suggested vegetarian diets may extend life expectancy compared with meat-eating, but many of the studies have been small.

In the latest study there were 2,570 deaths among the study participants during an average follow-up time of almost six years.

There was a 12 per cent lower risk of dying from any cause for vegetarians compared with non-vegetarians.

Men fared better, as they benefited from a significant reduction in deaths from cardiovascular disease and ischaemic heart disease.

In women, there were no significant cuts in these categories of deaths.

The report said ‘These results demonstrate an overall association of vegetarian dietary patterns with lower mortality compared with the non-vegetarian dietary pattern.

‘They also demonstrate some associations with lower mortality of the pesco-vegetarian, vegan and lacto-ovo-vegetarian diets specifically compared with the non-vegetarian diet.’

The main reason for the difference is thought to be the effect of a low-fat vegetarian diet on cholesterol and blood pressure, partly through avoidance of red meat and also from higher consumption of vegetables.

Red meat, especially processed meat, contains ingredients that have been linked to increased risk of chronic diseases, such as cardiovascular disease and cancer.

These include heme iron, saturated fat, sodium, nitrites, and certain carcinogens that are formed during cooking.

Eating more vegetables and fruit may also help through their antioxidant effects, combating harmful naturally occurring chemicals in the body.

Official advice from the Department of Health in 2010 said cutting down on red meat could reduce the risk of bowel cancer.

Liz O’Neill, head of communications at the Vegetarian Society said ‘With higher intakes of fresh vegetables, pulses and other plant-foods, it seems obvious to many that balanced vegetarian diets are healthier than those reliant on meat, but we do not need to rely on gut instinct with so much hard evidence of that health advantage, both in the UK and abroad.

‘This new American study is significant because the nature of the community studied (Seventh Day Adventists) means that even the meat eaters included were leading a relatively health-conscious lifestyle.

‘The reported 12 per cent reduction in mortality was directly associated with being vegetarian, rather than having a healthy balanced diet.

‘Similarly UK studies indicate that vegetarians have lower rates of cancer and significantly lower (32 per cent less) rates of heart disease which are major causes of death in Britain.’

Findings from the largest British study of 45,000 Britons earlier this year found vegetarians have healthier hearts than people who eat meat or fish.

They were one-third less likely to need hospital treatment for heart disease or die from it.

SOURCE: www.dailymail.co.uk

 

เดินก็ไล่ทันวิ่งให้คุณสูสีกัน

Credit : health.msn.co.nz

Credit : health.msn.co.nz

วารสารของแพทยสมาคมโรคหัวใจสหรัฐฯ แจ้งว่า นักวิจัยต้องพบกับความประหลาดใจเป็นล้นพ้นว่าการเดินเร็วก็สามารถลดความดันโลหิต ลดไขมันในเลือดและป้องกันโรคเบาหวานได้ไม่แพ้กับการวิ่งเร็วเช่นกัน

นักวิจัยได้พบจากการวิเคราะห์ผลจากนักวิ่งอเมริกัน 33,360 คน เปรียบเทียบกับนักเดินเร็วปานกลาง 15,045 คน มาเป็นเวลา 6 ปี พบว่าพลังงานที่นักวิ่งเร็ว และนักเดินเร็วปานกลางใช้ยังผลให้ความดันโลหิต ปริมาณไขมันในเลือด โอกาสการเป็นเบาหวาน และโรคหลอดเลือดหัวใจลดลงได้ มากเกือบพอๆกัน

พวกเขาได้เปรียบเทียบผลของทั้งคู่ให้ดูว่า

– นักวิ่งจะลดความดันเลือดลงได้ร้อยละ 4.2 ขณะที่นักเดินลดได้ร้อยละ 7.2
– นักวิ่งลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานได้ร้อยละ 12.1 ส่วนนักเดินลดได้ร้อยละ 12.3
– นักวิ่งลดไขมันในเลือดได้ร้อยละ 4.3 นักเดินลดได้ร้อยละ 7
– นักวิ่งลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจลงได้ ร้อยละ 4.5 ขณะที่นักเดินลดได้ร้อยละ 9.3.

ที่มา : ไทยรัฐ 11 เมษายน 2556

.

Related Article :

.

Walking Can Lower Risk of Heart-Related Conditions as Much as Running

Apr. 4, 2013 — Walking briskly can lower your risk of high blood pressure, high cholesterol and diabetes as much as running can, according to surprising findings reported in the American Heart Association journal Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology.

Researchers analyzed 33,060 runners in the National Runners’ Health Study and 15,045 walkers in the National Walkers’ Health Study. They found that the same energy used for moderate intensity walking and vigorous intensity running resulted in similar reductions in risk for high blood pressure, high cholesterol, diabetes, and possibly coronary heart disease over the study’s six years.

“Walking and running provide an ideal test of the health benefits of moderate-intensity walking and vigorous-intensity running because they involve the same muscle groups and the same activities performed at different intensities,” said Paul T. Williams, Ph.D., the study’s principal author and staff scientist at Lawrence Berkeley National Laboratory, Life Science Division in Berkeley, Calif.

Unlike previous studies, the researchers assessed walking and running expenditure by distance, not by time. Participants provided activity data by responding to questionnaires.

“The more the runners ran and the walkers walked, the better off they were in health benefits. If the amount of energy expended was the same between the two groups, then the health benefits were comparable,” Williams said.

Comparing energy expenditure to self-reported, physician-diagnosed incident hypertension, hypercholesterolemia, diabetes and coronary heart disease, researchers found:

 • Running significantly reduced risk for first-time hypertension 4.2 percent and walking reduced risk 7.2 percent.
 • Running reduced first-time high cholesterol 4.3 percent and walking 7 percent.
 • Running reduced first-time diabetes 12.1 percent compared to 12.3 percent for walking.
 • Running reduced coronary heart disease 4.5 percent compared to 9.3 percent for walking.

“Walking may be a more sustainable activity for some people when compared to running, however, those who choose running end up exercising twice as much as those that choose walking. This is probably because they can do twice as much in an hour,” Williams said.

Study participants were 18 to 80 years old, clustered in their 40s and 50s. Men represented 21 percent of the walkers and 51.4 percent of the runners.

“People are always looking for an excuse not to exercise, but now they have a straightforward choice to run or to walk and invest in their future health,” Williams said.

Co-author is Paul D. Thompson, M.D.

The National Heart, Lung, and Blood Institute funded the study.

Story Source:

The above story is reprinted from materials provided byAmerican Heart Association.

Journal Reference:

 1. Paul T. Williams and Paul D. Thompson. Walking Versus Running for Hypertension, Cholesterol, and Diabetes Mellitus Risk ReductionArteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology, April 4 2013 DOI:10.1161/ATVBAHA.112.300878

คนโกรธโมโหง่ายกลับจะตายยาก อายุยืนมากกว่าคนเก็บกดตั้ง 2 ปี

cbs130109_001เพิ่งมีการศึกษาพบว่าชาวอิตาลีและสเปน ซึ่งเป็นคนอารมณ์ร้อน กลับมีท่าทางว่าจะมีอายุยืนกว่า สุภาพบุรุษผู้ดีเมืองน้ำชา ซึ่งชอบเม้มปากนิ่งเงียบ ได้เกือบตั้ง 2 ปี

นักวิจัยมหาวิทยาลัยเยนาของเยอรมนีผู้ศึกษา กล่าวว่า เพราะการเป็นคนโกรธง่ายและต้องระบายอารมณ์ออกมา กลับเป็นเรื่องดีแก่สุขภาพจิต การศึกษาจากคนไข้กว่าครึ่งพันคนยังทำให้รู้ด้วยว่า การเก็บงำความวิตกกังวลไว้ในใจนั้น จะทำให้ชีพจรเต้นเร็วขึ้น ซึ่งหากทำนานๆเข้าจะทำให้ความดันโลหิตสูง และเสี่ยงที่จะเป็นโรคภัยหลายอย่างตั้งแต่โรคหลอดเลือดหัวใจ มะเร็ง และไตพิการ

นักวิทยาศาสตร์ยังได้ระบุถึงผู้ที่ชอบเก็บกดความรู้สึกว่า จะเสี่ยงกับโรคภัยเป็นพิเศษ พวกเขาจะผิดกับคนอื่น ตรงที่จะพยายามไม่แสดงอาการอะไรออกมาให้คนอื่นเห็น.

ที่มา: ไทยรัฐ 7 มกราคม 2556

.

Related Article :

.

Expressing Anger May Help You Live Longer

January 9, 2013 3:42 PM

NEW YORK (CBS NEWS) – Can losing your cool be good for you? According to a new German study, people who express their anger live two years longer, on average, than those who bottle up their rage.

After analyzing 6,000 patients, researchers found that those who internalized their angry feelings ran the risk of an elevated pulse, high blood pressure and other serious ailments.

Dr. Janet Taylor, a psychiatrist who specializes in stress management, spoke about the study and how to interpret it. “It’s really how to express appropriate anger,” she said. “And people who keep it in, hostility…people who get depressed…certainly have a higher risk for having cardiovascular disease, like heart attacks and even sudden death.”

But Taylor added that the key word is “appropriate,” and that does not include throwing things or punching your fist through a wall. She suggests channeling anger into something constructive, like forming a group or starting a petition.

SOURCE : cbslocal.com

ปฏิวัติวิธีการรักษาโรคความดันโลหิตสูง การผ่าตัดขนาดเล็กด้วยคลื่นวิทยุแทนยา

Credit : cardiomyopathy.org

Credit : cardiomyopathy.org

นักวิทยาศาสตร์เมืองจิงโจ้ค้นพบวิธีรักษาโรคความดันโลหิตสูงอย่างปฏิวัติ โดยใช้คลื่นวิทยุผ่าตัด ปราบเส้นประสาทแถวรอบๆไตที่วุ่นวาย ทำให้เกิดความหวังว่าจะสามารถช่วยเหลือ คนได้จำนวนเรือนล้าน

กระบวนการรักษาจะใช้การทำลายประสาทที่ก่อความวุ่นวายแถวหลอดเลือดไตลง ภายในเวลาครึ่งชั่วโมง ซึ่งหวังกันว่าจะเป็นเหตุให้การรักษาด้วยหยูกยาเป็นเรื่องล้าสมัยไปเลย

หัวหน้านักวิจัยกล่าวว่า “จะได้ศึกษาให้รู้ว่าวิธีจะรักษาโรคความดันโลหิตสูงอย่างอ่อน ทำให้ระดับความดันเลือดกลับมาปกติ โดยไม่ต้องกินยาได้หรือไม่ เพราะการทำให้ความดันโลหิตลดต่ำลงได้ จะไปลดความเสี่ยงของโรคอัมพฤกษ์อัมพาตลงได้มากถึงร้อยละ 40”

วารสารการแพทย์ “การไหลเวียนของโลหิต” รายงานเรื่องนี้ว่า ในการทดลองรักษาคนไข้กลุ่มหนึ่ง ช่วยให้คนไข้มากถึงร้อยละ 83 ความดันลดลงอย่างต่ำถึง 10 มม.ปรอท โดยคนไข้เกือบทั้งหมดสามารถรักษาระดับความดันไว้ได้มานานถึง 1 ปี.

 

ที่มา : ไทยรัฐ 21 ธันวาคม 2555

.

Related Article :

.

Radio Waves to Kidneys Lower Persistent High Blood Pressure

Dec. 17, 2012 — A minimally invasive procedure lowered blood pressure in patients whose condition failed to respond to medication. Catheter-based renal denervation was found to be safe and effective in lowering blood pressure up to one year after starting treatment, and did not show any lasting harm to the kidneys or heart. The procedure ultimately may offer a new treatment alternative for reducing high blood pressure, a global public health epidemic.

Directing short bursts of radio waves at nerves surrounding the kidneys lowered blood pressure for at least six months and up to one year among patients with hypertension that persists regardless of taking multiple medications to control it, according to a new study published in the American Heart Association journal, Circulation.

The findings could have significant public health implications in the treatment of resistant hypertension, a major risk factor for heart attack and stroke, said Murray Esler, M.B.B.S., Ph.D., Professor and Senior Director of the Baker IDI Heart and Diabetes Institute in Melbourne, Australia.

Hypertension, which is blood pressure higher than 140/90 mm Hg, affects more than 78 million adults in the United States. Among adults with high blood pressure in the United States, about 9 percent have resistant hypertension – meaning they take four or more medications to control their blood pressure, or blood pressure is still higher than 140/90 mm Hg while taking three different blood pressure medicines.

“Studies will soon determine whether this procedure can cure mild hypertension, producing permanent drug-free normalization of blood pressure,” Esler said. “Based on the blood pressure declines achieved, reduction in heart attack and stroke rates of more than 40 percent is anticipated.”

Catheter-based renal denervation is a minimally-invasive procedure in which doctors use a catheter, inserted through the femoral artery in the groin, to send radio waves that burn away nerve tissue around the kidney arteries. The goal is to destroy the nerves around the kidneys, which help control and filter salt through the body and may be overactive among patients with hypertension.

The results come from Symplicity HTN-2, an ongoing, multicenter, international study evaluating renal denervation for the treatment of hypertension. These findings build on results released in 2010, which showed that six months of treating the nerves around the kidney arteries with radio waves lowered drug-resistant high blood pressure.

Participants who began in the control group of the initial study, and did not have the procedure, were invited to “cross over” and receive renal denervation based on the positive outcomes of the patients who had already received the treatment.

A total of 35 control patients from the earlier study chose to receive renal denervation and were compared with 47 patients who had been among the first wave of patients to have it. Study participants had drug-resistant hypertension at 160 mm Hg or higher, had taken three or more anti-hypertension drugs, and some had other conditions including diabetes. All had undergone renal artery imaging to ensure the arteries around the kidney could withstand the procedure.

In the new study, Esler and his team found that more than 83 percent of the initial renal denervation treatment group experienced a drop in systolic blood pressure of at least 10 mm Hg at six months and nearly 79 percent of the group maintained such reductions at 12 months. The crossover group showed similar results with almost 63 percent reducing systolic blood pressure of 10 mm Hg or more six months after starting the treatment.

“Participants’ kidneys were not damaged or functionally impaired,” Esler said. “We also found no ill effects on long-term health from the procedure.”

Story Source:

The above story is reprinted from materials provided byAmerican Heart Association.

Journal Reference:

 1. Murray D. Esler, Henry Krum, Markus Schlaich, Roland E. Schmieder, Michael Böhm, and Paul A. Sobotka, for the Symplicity HTN-2 Investigators. Renal Sympathetic Denervation for Treatment of Drug-Resistant Hypertension: One-Year Results From the Symplicity HTN-2 Randomized, Controlled TrialCirculation, 2012; 126: 2976-2982 DOI:10.1161/CIRCULATIONAHA.112.130880

 

เข้านอนเร็วขึ้นหนึ่งชั่วโมงในแต่ละคืนเพียงหกสัปดาห์ ช่วยลดความดันโลหิตได้

Time for bed: Going to bed an hour early could ward off high blood pressure, a study suggests

Time for bed: Going to bed an hour early could ward off high blood pressure, a study suggests

นักวิจัยพบว่าผู้ที่มีแนวโน้มความดันโลหิตสูงสามารถทำให้ความดันกลับมาปกติได้ด้วยการเข้านอนเร็วขึ้นหนึ่งชั่วโมงในแต่ละคืน

เป็นการศึกษาในผู้ที่นอนเท่ากับหรือน้อยกว่า 7 ชั่วโมงต่อคืน

 

Going to bed an hour earlier each night ‘lowers blood pressure in just six weeks’

 • Researchers found people showing early signs of high blood pressure could restore readings to healthy levels by sleeping an extra hour every night
 • The study looked at people who slept only seven hours or less who were beginning to have borderline high blood pressure readings

By PAT HAGAN

PUBLISHED: 00:57 GMT, 4 December 2012

Going to bed an hour earlier than usual could help to ward off high blood pressure, according to a new study.

Researchers found people who were showing the early signs of high blood pressure were able to restore readings to healthy levels in just six weeks if they had an extra hour in bed every night.

The study, carried out at Harvard Medical School in Boston, USA, looked at men and women who regularly slept for only seven hours or less a night and were beginning to have borderline high blood pressure readings.

High blood pressure, or hypertension, affects one in five adults in the UK and is thought to be responsible for half of all heart attacks and strokes.

But despite an array of different drugs available on the NHS, it’s estimated more than half of all patients have ‘poorly controlled’ blood pressure, which means they still have readings in the danger zone above 140mmHg/90mmHg, a measure of the amount of force inside arteries when the heart is forcing blood through them and the force when it relaxes.

Lack of sleep and a stressful lifestyle have long been associated with an increased risk of the condition.

But the latest study is one of the first to prove that blood pressure can be brought under control by simply increasing sleep duration.

Researchers recruited 22 middle aged men and women who either had prehypertension, where their readings were not excessively high but had been increasing and were on target to reach dangerous levels.

The volunteers all claimed to sleep seven hours or less a night.

Over a six week period, 13 of the group were told to extend their sleeping patterns by getting to bed an hour earlier than they normally would.

The rest were told to stick to their normal sleeping routines.

They all wore monitors to check their blood pressure round-the-clock and underwent blood and urine checks too.

The results, published in the Journal of Sleep Research, showed the extended sleep group managed to get at least 35 minutes extra in bed.

As a result, their average blood pressure readings dropped sharply by between eight and 14mmHg.

It’s thought too little sleep affects the body’s ability to deal with stress hormones that can drive up blood pressure.

In a report on their findings the researchers said extra sleep could soon be prescribed as a remedy for high blood pressure.

‘These preliminary findings have to be interpreted with caution. But future investigations should look at whether increasing sleep duration serves as an effective strategy in the treatment of hypertension.’

SOURCE: dailymail.co.uk

 

กินโยเกิร์ตไขมันต่ำกันความดันเลือดสูง ตัวเลขความดันตัวบนจะต่ำกว่าคนไม่กิน

แพทยสมาคมโรคหัวใจอเมริกันเปิดเผยว่า ได้มีการศึกษาพบว่า การกินโยเกิร์ตไขมันต่ำมาเป็นเวลานาน จะช่วยไม่ให้เกิดเป็นความดันโลหิตสูง

การศึกษากับอาสาสมัคร 2,000 กว่าคน นาน 15 ปี ทำให้ รู้ว่าโดยเฉลี่ยแล้ว พวกเขาจะมีความดันโลหิตตัวบนต่ำกว่าคนที่ไม่กิน ซึ่งความดันโลหิตตัวบนเป็นตัวเลขที่วัดได้ตอนที่หัวใจบีบตัว

รายงานกล่าวต่อไปว่าโดยเฉลี่ยแล้วคนเหล่านี้เป็นความดันโลหิตสูงน้อยกว่าผู้ที่ไม่กินร้อยละ 31 ผู้ที่กินส่วนใหญ่จะกินอย่างน้อยในปริมาณถ้วยขนาด 180 ซีซี 1 ถ้วย 3 วันหนหนึ่ง.

ที่มา: ไทยรัฐ 25 กันยายน 2555

.

Related Articles:

.

Low-Fat Yogurt Cuts High Blood Pressure Risk

People who eat low-fat yogurt regularly are less likely to develop high blood pressure, a new study says.

BY AMBER MOORE | SEP 20, 2012 01:10 PM EDT

People who eat low-fat yogurt regularly are less likely to develop high blood pressure, a new study says.

The study involved approximately 2,000 volunteers who were followed for 15 years. Researchers found that people were less likely to develop high blood pressure if they ate one six-ounce cup of low-fat yogurt at least once in three days. The reduction in risk of high blood pressure in later life could be as much as 31 percent.

The results were consistent even after the researchers accounted other factors like diet, exercise and smoking habits.

The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) had recently reported that about 68 million adults in the U.S., which is about one in every three adults in the country, have high blood pressure. About half of these people don’t have their blood pressure under control.

As people get older, their blood pressure increases, said Dr. Robert O. Bonow, director of the Center for Cardiovascular Innovation at Northwestern’s Bluhm Cardiovascular Institute, ABC News reported. Bonow was not a part of the present study.

Experts have warned that the present study does not show if yogurt is directly associated with protection against high blood pressure. They say that maintaining a good lifestyle may help keep one fit and healthy.

“The Dash studies published over a decade ago showed that a healthy diet pattern that included lots of fruits, vegetables, three low-fat dairy servings per day and limited saturated fat along with a moderate sodium intake was effective for lowering blood pressure,” said Lona Sandon, a registered dietitian from the University of Texas Southwestern Medical Center in Dallas, who was not involved in the present study, ABC News reports.

How much yogurt is good for health?

According to researchers, a six ounce cup of low-fat yogurt eaten once in three days is good for the heart.

“A woman’s fist is about one cup.  The palm of a woman’s hand is half a cup. So a little bit between those is six ounces,” Connie Diekman, a registered dietitian and director of University Nutrition at Washington University in St. Louis told ABC News.

The study was funded in part by Dannon and was presented at the American Heart Association’s High Blood Pressure Research meeting in Washington, D.C.
SOURCE:   medicaldaily.com

แม่ความดันสูงส่งผลเสียต่อลูกตลอดชีวิต

การตั้งครรภ์เป็นช่วงเวลาสำคัญของว่าที่คุณแม่ หากทุกอย่างสมบูรณ์ ลูกก็จะลืมตาดูโลกอย่างปลอดภัย สติปัญญาดี อารมณ์แจ่มใส สุขภาพร่างกายแข็งแรง

ทว่าเมื่อไม่นานมานี้ ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ พบว่า การที่แม่มีความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์นั้น จะส่งผลเสียต่อลูกน้อยในครรภ์ โดยผลเสียนั้นยังติดตัวลูกไปตลอดชีวิต

สำหรับการศึกษาเป็นการวิเคราะห์จากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นคนวัยเกษียณ เน้นซักประวัติการตั้งครรภ์ของมารดา แล้วทำบททดสอบประเมินความฉลาดทางสติปัญญาหรือไอคิว ทำให้เห็นว่า กลุ่มที่เกิดมาจากแม่ความดันโลหิตสูงระหว่างอุ้มท้อง ได้คะแนนการวัดไอคิวน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ซึ่งเกิดจากมารดาที่ไม่มีปัญหาดังกล่าว

และเพื่อให้เห็นชัดเจน ทีมวิจัยได้ศึกษากลุ่มตัวอย่างชายรวม 398 ราย การทดสอบไอคิวครั้งแรก ทำตอนพวกเขาอายุ 20 ปี ถือเป็นช่วงที่กำลังรับใช้ชาติเป็นทหารเกณฑ์ โดยผลคะแนนทดสอบไอคิวก็แสดงให้เห็นชัดว่า น้อยกว่าคนที่เกิดจากแม่ปกติ อย่างไรก็ตาม มีการวัดไอคิวอีกครั้งตอนกลุ่มตัวอย่างอยู่ในวัย 69 ปี ก็ยังได้ผลลัพธ์ในแนวทางเดิมอยู่

ด้านหัวหน้าทีมวิจัย เล่าเพิ่มเติมว่า ความดันโลหิตสูงเป็นเงื่อนไขที่มีความสัมพันธ์หรือผลกระทบต่อสภาวะในครรภ์ได้ถึงร้อยละ 10 โดยส่งผลต่อการพัฒนาโครงสร้างและการทำงานของสมองไปจนแก่เฒ่า

เมื่อผลวิจัยชี้ออกมาเช่นนี้ คณะทำงานจึงให้ข้อสรุปว่า ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์มักทำให้ลูกที่เกิดมาฉลาดน้อยกว่าลูกที่เกิดจากแม่ไร้ปัญหาความดันสูง แต่ผลวิจัยนี้ไม่ได้พิจารณาว่าคลอดก่อนกำหนดหรือไม่ และไม่ได้ดูประวัติทางฝ่ายพ่อแต่อย่างใด.

ทีมเดลินิวส์ออนไลน์
takecareDD@gmail.com

 

ที่มา: เดลินิวส์  8 ตุลาคม 2555

.

Related Article:

.

ครรภ์เป็นพิษ (Preeclampsia) โดย พญ. กีรติ ลีละพงศ์วัฒนา

.

Mum’s hypertension ‘lowers child IQ’, study suggests

By Anna-Marie LeverHealth reporter, BBC News 
4 October 2012 

A mother’s high blood pressure during pregnancy may affect her child’s brain power throughout its life, the American Academy of Neurology journal suggests.

About 400 men had their cognitive ability tested at the age of 20 and then again at the average age of 69.

Those whose mothers had hypertension when pregnant scored lower marks at each age and also showed greater score decline over the decades.

Hypertension may alter conditions in the womb which impairs foetal growth.

Report author Katri Raikonen, from the University of Helsinki, Finland said: “High blood pressure and related conditions, such as pre-eclampsia, complicate about 10% of all pregnancies and can affect a baby’s environment in the womb.

“Our study suggests that even declines in thinking abilities in old age could have originated during the prenatal period when the majority of the development of brain structure and function occurs.”

Risks to children born to mother’s with hypertension have previously been reported, but this study is the first to show possible long lasting affects on cognitive ability.

Prof Jeremy Pearson, from the British Heart Foundation, said: “Previous work by our scientists led to the recognition that children born to mothers with raised blood pressure during pregnancy have an increased risk of heart disease and stroke when they grow up. This small study suggests high blood pressure during pregnancy has another, previously unrecognised effect.

“It further emphasises the importance of early recognition and treatment of raised blood pressure in pregnancy.”

Maths reasoning

Scientists studied men born in Finland between 1934 and 1944 whose mothers’ blood pressure had been recorded in their medical records.

The study found that men whose mothers had high blood pressure while pregnant scored on average 4.36 points lower on thinking ability tests at the age of 69 compared to those whose mothers never suffered the problem.

The same group also had lower scores at the age of 20 and their scores declined faster over the decades than those of the other men.

The men undertook the Finnish Defence Force test – a multiple choice exam including verbal, maths and visual-spatial questions. The biggest impact was on maths-related reasoning.

The researchers also looked at whether premature birth affected their findings and found no change. Whether the baby’s father was a manual labourer or office worker also did not change the results.

SOURCE: bbc.co.uk

 

 

คาถาป้องกันเส้นเลือดแตกในสมองให้กินกล้วยหอมประจำวันละ 3 มื้อ

หมอเมืองผู้ดีอังกฤษและเมืองมะกะโรนี บอกแนะนำให้กินกล้วยหอมมื้อละ 1 ลูก วันละ 3 มื้อ จะช่วยป้องกันโรคเลือดออกในสมอง อันเป็นโรคที่อันตราย ทำให้เกิดความพิการ หรือเสียชีวิตได้ถึงร้อยละ 21

วารสารวิชาการ“วิทยาลัยแพทย์โรคหัวใจอเมริกัน” รายงานว่า แพทย์มหาวิทยาลัยวอร์วิคของอังกฤษ และมหาวิทยาลัยเนเปิล แห่งอิตาลี ได้ร่วมกันศึกษา ทราบว่า หากกินกล้วยหอมวันละ 3 ลูก จะทำให้ร่างกายได้รับโปแตสเซียม วันละ 1,600 มิลลิกรัม จะลดโอกาสที่จะเกิดเลือดออกในสมอง ลงได้มากกว่า 1 ใน 5

กล้วยหอมแต่ละลูกจะมีโปแตสเซียม 500 มิลลิกรัม ซึ่งมีสรรพคุณลดความดันโลหิต และรักษาดุลของของเหลวในตัว หากร่างกายขาดโปแตสเซียมจะทำให้หัวใจเต้นผิดปกติ กระวนกระวาย คลื่นเหียนอาเจียนและท้องร่วง

นักวิจัยกล่าวว่า หากคนเรากินอาหารที่อุดมด้วยโปแตสเซียม เช่น ถั่ว ถั่วแขกชนิดเม็ดแดงและเหลือง นม ปลา และผักโขม ลดการกินเกลือให้น้อยลง จะป้องกันไม่ให้เป็นโรคเลือดออกในสมองกันได้ ปีหนึ่งๆ ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคน.

 

ที่มา: ไทยรัฐ  3 พฤษภาคม 2555

.

Related link:

.

Eating three bananas a day could ‘slash the risk of a stroke’

By DAILY MAIL REPORTER
UPDATED: 08:18 GMT, 6 April 2011

Eating three bananas cuts your risk of a stroke, scientists say.

A banana for breakfast, one for lunch and one in the evening would provide enough potassium to reduce the chances of suffering a blood clot on the brain by around 21 per cent.

The findings, by British and Italian researchers, suggest thousands of strokes could be prevented by the consumption of other potassium-rich foods such as spinach, nuts, milk, fish and lentils.

Although some previous studies have suggested bananas could be important for controlling blood pressure and preventing strokes, results have not always been consistent.

In the latest research, published in the Journal of the American College of Cardiology, scientists analysed data from eleven different studies – dating back to the mid-Sixties – and pooled the results to get an overall outcome.

They found a daily potassium intake of around 1,600 milligrammes, less than half the UK recommended daily amount for an adult of 3,500mg, was enough to lower stroke risk by more than a fifth.

The average banana contains around 500 milligrammes of potassium, which helps to lower blood pressure and controls the balance of fluids in the body.

Too little potassium can lead to an irregular heartbeat, irritability, nausea and diarrhoea.

Researchers from the University of Warwick and the University of Naples said potassium intake in most countries is well below the recommended daily amount.

But if consumers ate more potassium-rich foods and also reduced their salt intake, the annual global death toll from strokes could be cut by more than a million a year.

Researchers said in their report: ‘It would translate into a reduction of as many as 1,155,000 stroke deaths a year on a worldwide scale.’

Strokes, which are usually caused when a clot forms and blocks the blood supply to the brain, kill around 200 people every day in the UK.

Many more are left disabled and in danger of a second or even third attack which could kill them.

Treating and looking after the 100,000 people affected by strokes each year in the UK costs the NHS an estimated £2.3 billion. Only cancer and heart disease kill more people.

A spokesman for the Stroke Association said: ‘This research suggests eating lots of potassium-rich foods, such as bananas, dates and spinach, could reduce your risk of having a stroke.

‘High blood pressure is the single biggest risk factor for stroke and past research has indicated that potassium could help to lower blood pressure.

‘This could go some way to explain the positive effects of potassium demonstrated in this study.’

 
Data from: dailymail.co.uk