เดินก็ไล่ทันวิ่งให้คุณสูสีกัน

Credit : health.msn.co.nz

Credit : health.msn.co.nz

วารสารของแพทยสมาคมโรคหัวใจสหรัฐฯ แจ้งว่า นักวิจัยต้องพบกับความประหลาดใจเป็นล้นพ้นว่าการเดินเร็วก็สามารถลดความดันโลหิต ลดไขมันในเลือดและป้องกันโรคเบาหวานได้ไม่แพ้กับการวิ่งเร็วเช่นกัน

นักวิจัยได้พบจากการวิเคราะห์ผลจากนักวิ่งอเมริกัน 33,360 คน เปรียบเทียบกับนักเดินเร็วปานกลาง 15,045 คน มาเป็นเวลา 6 ปี พบว่าพลังงานที่นักวิ่งเร็ว และนักเดินเร็วปานกลางใช้ยังผลให้ความดันโลหิต ปริมาณไขมันในเลือด โอกาสการเป็นเบาหวาน และโรคหลอดเลือดหัวใจลดลงได้ มากเกือบพอๆกัน

พวกเขาได้เปรียบเทียบผลของทั้งคู่ให้ดูว่า

– นักวิ่งจะลดความดันเลือดลงได้ร้อยละ 4.2 ขณะที่นักเดินลดได้ร้อยละ 7.2
– นักวิ่งลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานได้ร้อยละ 12.1 ส่วนนักเดินลดได้ร้อยละ 12.3
– นักวิ่งลดไขมันในเลือดได้ร้อยละ 4.3 นักเดินลดได้ร้อยละ 7
– นักวิ่งลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจลงได้ ร้อยละ 4.5 ขณะที่นักเดินลดได้ร้อยละ 9.3.

ที่มา : ไทยรัฐ 11 เมษายน 2556

.

Related Article :

.

Walking Can Lower Risk of Heart-Related Conditions as Much as Running

Apr. 4, 2013 — Walking briskly can lower your risk of high blood pressure, high cholesterol and diabetes as much as running can, according to surprising findings reported in the American Heart Association journal Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology.

Researchers analyzed 33,060 runners in the National Runners’ Health Study and 15,045 walkers in the National Walkers’ Health Study. They found that the same energy used for moderate intensity walking and vigorous intensity running resulted in similar reductions in risk for high blood pressure, high cholesterol, diabetes, and possibly coronary heart disease over the study’s six years.

“Walking and running provide an ideal test of the health benefits of moderate-intensity walking and vigorous-intensity running because they involve the same muscle groups and the same activities performed at different intensities,” said Paul T. Williams, Ph.D., the study’s principal author and staff scientist at Lawrence Berkeley National Laboratory, Life Science Division in Berkeley, Calif.

Unlike previous studies, the researchers assessed walking and running expenditure by distance, not by time. Participants provided activity data by responding to questionnaires.

“The more the runners ran and the walkers walked, the better off they were in health benefits. If the amount of energy expended was the same between the two groups, then the health benefits were comparable,” Williams said.

Comparing energy expenditure to self-reported, physician-diagnosed incident hypertension, hypercholesterolemia, diabetes and coronary heart disease, researchers found:

  • Running significantly reduced risk for first-time hypertension 4.2 percent and walking reduced risk 7.2 percent.
  • Running reduced first-time high cholesterol 4.3 percent and walking 7 percent.
  • Running reduced first-time diabetes 12.1 percent compared to 12.3 percent for walking.
  • Running reduced coronary heart disease 4.5 percent compared to 9.3 percent for walking.

“Walking may be a more sustainable activity for some people when compared to running, however, those who choose running end up exercising twice as much as those that choose walking. This is probably because they can do twice as much in an hour,” Williams said.

Study participants were 18 to 80 years old, clustered in their 40s and 50s. Men represented 21 percent of the walkers and 51.4 percent of the runners.

“People are always looking for an excuse not to exercise, but now they have a straightforward choice to run or to walk and invest in their future health,” Williams said.

Co-author is Paul D. Thompson, M.D.

The National Heart, Lung, and Blood Institute funded the study.

Story Source:

The above story is reprinted from materials provided byAmerican Heart Association.

Journal Reference:

  1. Paul T. Williams and Paul D. Thompson. Walking Versus Running for Hypertension, Cholesterol, and Diabetes Mellitus Risk ReductionArteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology, April 4 2013 DOI:10.1161/ATVBAHA.112.300878

สงสัยล่อไข่แดงก่อหลอดเลือดแข็ง สร้างคราบไขมันไปอุดตันเส้นเลือด

วารสารทางวิชาการ “โรคหลอดเลือดแดงแข็ง” ของสหรัฐฯ รายงานทางออนไลน์ว่า หากกินไข่แดงมาก ๆ อาจจะทำให้เป็นโรคหลอดเลือดแดงแข็งได้เร็วขึ้น ไม่แพ้กับการสูบบุหรี่

ดร.เดวิด สเปนซ์ มหาวิทยาลัยเวสเติร์น ของแคนาดาได้ศึกษาโดยสำรวจจากคนไข้ชาวแคนาดาอายุเฉลี่ย 61.5 ปี นับไม่ต่ำกว่า 1,200 ราย พบว่าการกินไข่แดงเป็นประจำ จะเร่งให้เกิดคราบไขมันอุดตันหลอดเลือดแดงได้ง่ายขึ้น เหมือนกับการสูบบุหรี่ การเป็นดังกล่าวนับเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคลมอัมพาตและหัวใจวายได้

คณะนักวิจัยได้กล่าวว่า ปกติคราบไขมันจะจับผนังหลอดเลือดตามความยาวเรื่อยไป ตั้งแต่อายุล่วงเข้า 40 ปี และยิ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หากสูบบุหรี่ และกินไข่แดง เคยมีการศึกษาพบว่า ผู้ที่กินไข่แดงอาทิตย์ละ 3 ฟองขึ้นไป จะมีคราบไขมันมากกว่าคนที่กินไม่เกินกว่าอาทิตย์ละ 2 ฟอง เรื่องนี้ยังไม่ขึ้นอยู่กับเพศ ไขมันในเลือด ความดันโลหิต ดัชนีมวลกายและการเป็นโรคเบาหวานหรือไม่

ดร.เดวิดได้แนะนำให้ทำการวิจัยเพิ่มเติม เพื่อพิจารณา รวมถึงการออกกำลังและขนาดโตของพุงประกอบด้วย แต่ได้ย้ำว่า ผู้ที่เสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดแดงแข็ง ควรจะหลีกเลี่ยงกับการกินไข่แดงประจำไว้.

 

ที่มา: ไทยรัฐ  21 สิงหาคม 2555

.

read more…

.

Egg Yolks Almost as Bad for Arteries as Smoking: Study

But industry and some health experts say the food may not be so dangerous

Wednesday, August 15, 2012

WEDNESDAY, Aug. 15 (HealthDay News) — Whether boiled, scrambled or sunny-side up, cholesterol-rich egg yolks can stiffen your arteries almost as much as smoking, a new study suggests.

“People at risk of vascular disease should not eat egg yolks,” contends study lead author Dr. David Spence, professor of neurology at Western University in London, Ontario, Canada.

The cholesterol found in an egg’s yellow center can even clog the carotid artery leading to the brain, upping risks for stroke, he pointed out.

“Carotid plaque goes up steeply with age, so the only people who can eat egg yolks with impunity are those who know they will die young from some cause other than vascular disease,” Spence said.

The report was published online this month in Atherosclerosis.

For the study, Spence’s team collected data on more than 1,200 men and women who were taking part in an initiative aimed at curbing heart disease.

The researchers used ultrasound to first determine the amount of plaque in each patient’s arteries. They then asked patients about smoking, their frequency of eating eggs, other lifestyle factors and any medicines they were taking.

Although artery plaque levels rose with age, both smoking and eating egg yolks sped up this plaque formation within vessels, the researchers found. Regular consumption of egg yolks sped up plaque deposits in arteries at a rate that was about two-thirds the rate seen with smoking, Spence said.

People who ate three or more yolks a week had significantly increased plaque compared with people who ate two or fewer yolks a week, the team found. That makes sense, Spence said, since just “one egg yolk contains more than the recommended daily intake of cholesterol.”

An expert not connected to the study agreed. According to Samantha Heller, clinical nutrition coordinator at the Center for Cancer Care at Griffin Hospital in Derby, Conn., “it is known that the amount of cholesterol in many egg yolks is more than the recommended 200 milligrams per day for people with risk factors for cardiovascular disease.”

The study authors noted that the effect of egg yolks on plaque was independent of the person’s sex, cholesterol levels, blood pressure, smoking, weight and diabetes.

In a statement, the American Egg Board said that the findings come from “an observational study that can only suggest potential relationships, not determine actual cause-and-effect conclusions.”

The Egg Board also noted in the statement that “study subjects with higher egg intakes tended to also be heavy smokers, and only a small percentage of the population consumed more than five eggs per week, meaning that the conclusions were based on a small number of subjects.”

Dr. Gregg Fonarow, a spokesman for the American Heart Association and professor of cardiology at the University of California, Los Angeles, said the evidence for and against egg yolk consumption has see-sawed for decades.

“Whether dietary egg consumption is associated with an increased risk of cardiovascular disease has been controversial and previous studies have been inconsistent,” Fonarow said. He said the jury remains out on the issue, pending further study.

Right now, Fonarow said, “the American Heart Association recommends for maintaining heart and brain health to eat a variety of nutritious food from all the food groups, with emphasis on vegetables, fruits, whole-grain products and fat-free or low-fat dairy products as well as eating fish at least twice a week.”

Heller stressed, though, that cholesterol lurks in many foods, including meat and cheese, and foods that are made with eggs, such as baked goods.

She wondered if the study might be targeting egg yolks and missing some of these other sources of cholesterol.

“Most animal foods also contain saturated fat, which increases internal inflammation and serum [blood] cholesterol,” Heller noted. “The study does not take into account other foods that contain cholesterol, saturated fat or egg yolks. Could it be that people who eat a lot of eggs also combine them with other less healthy foods such as cheese or sausage?”

The Egg Board agreed. “The study did not control for exercise habits, waist circumference, intake of saturated fat, alcohol or foods commonly eaten with eggs like high-fat meats and other high-fat side dishes,” it said in the statement.

On the other hand, egg whites remain an excellent source of protein and a great alternative to the whole egg, Heller said.

“Though some people complain that egg whites do not taste as good as the whole egg, adding vegetables like spinach, onions or mushrooms, herbs and a pinch of turmeric to make the egg whites yellow — the visual seems to make a difference here — can create a delicious and healthy meal,” Heller said.

Research suggests a more plant-based diet — which means eating fewer eggs, less cheese, red and processed meats, and more vegetables, beans, nuts and fruits — may improve risk factors for cardiovascular disease such as high cholesterol, blood pressure and triglycerides, she added.

SOURCES: David Spence, M.D., professor of neurology, Western University, London, Ontario, Canada; Gregg Fonarow, M.D., spokesman, American Heart Association, and professor, cardiology, University of California, Los Angeles; Samantha Heller, M.S., R.D., exercise physiologist, clinical nutrition coordinator, Center for Cancer Care, Griffin Hospital, Derby, Conn.; Aug. 14, 2012, statement, Egg Nutrition Center/American Egg Board; Aug. 9, 2012, Atherosclerosis, online

HealthDay
data from: nlm.nih.gov