เลี้ยงสัตว์ช่วงอุ้มท้อง ลดปัญหาภูมิแพ้ลูกได้

งานวิจัยใหม่ชี้ว่า แม่ที่เลี้ยงสัตว์ในเวลาตั้งครรภ์ จะช่วยลดโอกาสที่ลูกจะเป็นโรคภูมิแพ้และหืดหอบได้ อย่างไรก็ตามงานวิจัยชี้ว่า เชื้อชาติ และวิธีการคลอดบุตรก็มีส่วนเกี่ยวข้องเช่นกัน

งานวิจัยชิ้นนี้จัดทำโดยโรงพยาบาลเฮนรีฟอร์ด เมืองดีทรอยต์ โดยเก็บตัวอย่างจากการทำคลอดบุตรในโรงพยาบาลทั้งหมด 1,187 คน ตั้งแต่ปี 2546 ถึงปี 2550 แบ่งเป็นการทำคลอดด้วยวิธีธรรมชาติ 751 ราย และการทำคลอดด้วยการผ่าตัด 436 ราย ส่วนครอบครัวที่มีสัตว์เลี้ยงขณะตั้งครรภ์มีทั้งหมด 420 ครอบครัว และแบ่งการเก็บตัวอย่างเลือดทารกออกเป็น วัยแรกเกิด วัย 6 เดือน วัย 1 ขวบ และวัย 2 ขวบ

นักวิจัยประจำโรงพยาบาลเฮนรีฟอร์ดพบว่า ทารกในช่วงแรกเกิดไปจนถึง 2 ขวบ ที่อาศัยร่วมกับสัตว์เลี้ยงภายในบ้าน จะมีระดับสารแอนติบอดี อิมมูโนโกลบูลินอี (ไอจีอี) โดยเฉลี่ยน้อยกว่าปกติ 28% ซึ่งสารตัวนี้มีส่วนก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้และหืดหอบได้

อย่างไรก็ตาม ทารกชาวตะวันตก เอเชีย และตะวันออกกลาง ของครอบครัวที่เลี้ยงสัตว์ภายในบ้าน จะมีระดับไอจีอีโดยเฉลี่ยต่ำกว่าปกติ 33% ในระหว่างที่ทารกชาวผิวดำที่มีสัตว์เลี้ยงภายในบ้านจะมีระดับไอจีอีต่ำกว่าปกติ 23%

นอกจากนี้ ทารกที่คลอดด้วยวิธีตามธรรมชาติ ยังช่วยลดระดับสารไอจีอีลงได้อีกเช่นกัน เมื่อเปรียบเทียบกับทารกที่คลอดด้วยวิธีการผ่าตัด

ดร.คริสติน โคล จอห์นสัน ผู้อำนวยการแผนกวิทยศาสตร์สาธารณสุข โรงพยาบาลเฮนรีฟอร์ด และผู้นำการวิจัย กล่าวว่า การได้สัมผัสไมโครแบคทีเรียตั้งแต่ช่วงเวลาแรกเกิด มีผลกระทบต่อการพัฒนาภูมิต้านทานของทารก

ดร.จอห์นสันกล่าวว่า ข้อค้นพบนี้สนับสนุนทฤษฎีพัฒนาการโรคภูมิแพ้ ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ตั้งสมมติฐานว่า การได้สัมผัสแบคทีเรียหรือสารกระตุ้นตั้งแต่วัยเยาว์ จะช่วยพัฒนาภูมิคุ้มกันต่อการเป็นโรคภูมิแพ้และหืดหอบได้

เธออธิบายว่า การคลอดลูกตามวิธีธรรมชาติช่วยลดอาการภูมิแพ้ เพราะเมื่อทารกเคลื่อนตัวผ่านช่องคลอด แบคทีเรียที่อยู่ในบริเวณนั้นจะช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของทารก และลดความเสี่ยงในการเป็นโรคภูมิแพ้ในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ดร.จอห์นสันกล่าวว่า พันธุกรรมก็มีผลต่อระดับสารไอจีอีในร่างกาย โดยเฉพาะชาวแอฟริกัน และแอฟริกัน-อเมริกัน.

 

ที่มา: ไทยโพสต์ 29 กุมภาพันธ์ 2555

Related Link:

Want an asthma-free child? Get a pet while you are pregnant

By LAUREN PAXMAN

Last updated at 3:13 PM on 17th February 2012

Mothers who spend time with pets during their pregnancy are less likely to have children with allergies and asthma, a study has revealed.

But the race of the child – and how they were delivered – also plays a part.

Researchers at the Henry Ford Hospital in Detroit found that babies who have indoor prenatal pet exposure have a pattern of lower levels of the antibody Immunoglobulin E, or IgE, between birth and their second birthday.

IgE is linked to the development of allergies and asthma.

Levels of the antibody were, on average, 28 per cent lower during infancy in babies who had indoor prenatal pet exposure compared to babies from pet-free homes.

However IgE levels were 33 per cent lower in those babies from European, Asian or Middle Eastern descent compared to 23 per cent in kids who were African-American.

And the levels were also lower in infants who had indoor prenatal pet exposure and were born vaginally, compared to those born by caesarean section.

Dr Christine Cole Johnson, chair of Henry Ford’s Department of Public Health Sciences and senior author of the study said: ‘We believe having a broad, diverse exposure to a wide array of microbacteria at home and during the birthing process influences the development of a child’s immune system.’

Dr Johnson added that the findings support the so-called hygiene hypothesis.

This is the theory that early childhood exposure to infectious agents affects the immune system’s development and onset of allergies and asthma.

Dr Johnson theorised that babies born through the birth canal are exposed to a higher and more diverse burden of bacteria, further boosting the immune system’s protection against allergies.

She said that ‘genetic variants’ could explain the higher levels of IgE levels in African American newborns.

She added: ‘Our findings may provide insight into the biological mechanisms that increase the risk for allergic disorders.’

Henry Ford researchers followed 1,187 newborns August 2003 and November 2007 and collected blood samples for measuring IgE levels at birth, six months, one year and two years.

Of the birth mothers, 62 percent were African American and 33 percent were European Americans.

Of the babies born, 751 were delivered vaginally and 436 were delivered cesarean.

There was at least one indoor pet in the homes of 420 mothers.

The findings are published online at the Journal of Allergy and Clinical Immunology.