ประโยชน์แท้จริงของยาทำให้นอนหลับ ที่แท้เกิดขึ้นเองในจิตใจของคนไข้ทั้งสิ้น

Placebo: Much of the effects of sleeping pills are in the mind , according to a new report

Placebo: Much of the effects of sleeping pills are in the mind , according to a new report

นักวิจัยซึ่งได้ศึกษาคุณประโยชน์ของยานอนหลับขนานต่าง ๆ กล่าวว่า คุณประโยชน์ของยาเหล่านี้ ครึ่งหนึ่งเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ใช้เอง

นักวิจัยทั้งของมหาวิทยาลัยลินคอล์นและโรงเรียนแพทย์ฮาร์วาร์ดของสหรัฐฯ กล่าวว่า “ความสำคัญทางด้านการแพทย์ของยาเหล่านี้เป็นที่น่าสงสัย” และเปิดเผยผลการศึกษาว่า ยาพวกนี้จะออกฤทธิ์ก็ต่อเมื่อคนไข้เกิดความรู้สึกในใจขึ้นแล้วเท่านั้น ยังไม่พบหลักฐานในการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่า ยาเป็นคุณประโยชน์ในการแก้ปัญหาการนอน แบบเดียวกับคุณประโยชน์ของการนอน อย่างพอเพียงเลย.

 

ที่มา: ไทยรัฐ  25 ธันวาคม 2555

.

Related Article :

.

Epidemic: One in three Britons are believed to suffer from insomnia, with older people more likely to suffer

Epidemic: One in three Britons are believed to suffer from insomnia, with older people more likely to suffer

Half the impact of sleeping pills ‘is due to placebo effect’: Findings cast doubt over effectiveness of medication

  • Study finds ‘placebo affect’ is behind much of the drug’s benefit
  • Sleeping pills have wide range of side effects, such as memory loss and imbalance
  • Scientists urge insomnia sufferers to seek out psychological treatment

 

PUBLISHED: 01:08 GMT, 21 December 2012

Around half the benefit of taking sleeping pills comes from the placebo effect – where people get better even when they are taking a ‘dummy’ drug, according to a study.

Researchers in the UK and the U.S. say the findings cast doubt over the effectiveness of medication for insomniacs, who may get more help from psychological treatments with no side-effects.

The placebo effect produced around 50 per cent of the benefits, with the active ingredient in the sleeping pills – known as Z-drugs – making up the rest.

Widely prescribed since the 1990s, the drugs have been criticised for having too many side-effects – such as memory loss, extreme tiredness and balance problems – compared with their benefits.

One in three Britons are believed to suffer insomnia, with older people at greater risk.

Around 10million NHS prescriptions for sleeping pills are issued each year – but guidelines say the drugs should only be for short-term use, usually for two weeks and for a maximum of four weeks at a time.

Previous research suggests sleeping pills do not combat long-term sleep problems and cognitive behavioural therapy has been proven to work better.

A research team from the University of Lincoln, Harvard Medical School and the University of Connecticut looked at trials in which the effects of sleeping pills were compared with placebos, non-active substances which supposedly have little effect on the condition.

Altogether they analysed 13 clinical trials containing 65 different comparisons and more than 4,300 participants, according to a report in the British Medical Journal.

They looked at the difference between the drug response and placebo response, as well as the change which occurs after administration of a placebo – which includes factors such as improvement over the natural course of the condition.

Previous studies have shown significant improvements among volunteers on placebos, with one theory that participants respond to the extra help and attention they get from researchers.

Lead author Professor Niroshan Siriwardena, from the University of Lincoln, said: ‘Psychological treatments for insomnia can work as effectively as sleeping tablets in the short term and better in the long term, so we should pay more attention to increasing access to these treatments for patients who might benefit.’

SOURCE: dailymail.co.uk