เป็นชายอย่าไปเสี่ยงโด๊ป แคลเซียม

Calcium supplements may be harmful to men's hearts, according to a new study.(Photo: Sean Dougherty, USA TODAY)

Calcium supplements may be harmful to men’s hearts, according to a new study.
(Photo: Sean Dougherty, USA TODAY)

สถานการแพทย์สิ่งแวดล้อมของสวีเดน กล่าวเตือนว่า ผู้ชายที่บำรุงร่างกายด้วยการกินแคลเซียม ทำให้ตนเองต้องตกอยู่ใต้อันตรายของการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดมากกว่าปกติขึ้นอีกเกือบร้อยละ 20

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ซูซานนา ลาร์สสัน เปิดเผยว่า “ได้หลักฐานเพิ่มเติมส่อว่า การกินแคลเซียมมากเกินไป จะยิ่งทำให้เสี่ยงกับโรคยิ่งขึ้น”

นักวิจัยของสถาบันโรคมะเร็งแห่งชาติสหรัฐฯ ได้รวบรวมข้อมูลจากชายหญิง อายุระหว่าง 50-71 ปี จำนวน 388,000 คน ได้ผลว่า ผู้ชายที่กินแคลเซียมวันละ 1,000 มิลลิกรัม จะเสี่ยงกับโรคหัวใจมากขึ้นร้อยละ 20 ทั้งยังจะเสี่ยงกับการเสียชีวิตด้วยโรคลมอัมพาตมากขึ้นอีกร้อยละ 14 ด้วย
อย่างไรก็ตาม  ผลการค้นพบนี้ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสตรี และการได้แคลเซียมจากการกินอาหาร  ก็ไม่เป็นโทษภัยแต่อย่างใด.

ที่มา :  ไทยรัฐ 11 กุมภาพันธ์ 2556

.

Related Article :

.

Calcium supplements may be bad for a man’s heart

Nanci Hellmich, USA TODAY   February 4, 2013

In study, men who were consuming more than 1,000 milligrams a day of calcium from supplements at the beginning of the 12-year study had an increased risk of death from heart disease at the end of the study.

Guys, take note: Popping large amounts of calcium supplements may be harmful to your heart.

Research out today shows that a high intake of calcium from supplements is correlated with an increased risk of death from heart disease, such as heart attacks, for men, but not for women. This does not apply to calcium-rich foods.

The findings come at a time when many older people are taking calcium supplements for bone health. A recent study showed that 50% of older men and 70% of older women in the U.S. use calcium supplements.

Researchers with the National Cancer Institute and several other large research establishments reviewed data on more than 388,000 people, ages 50 to 71, who were part of a diet and health study in six states and two metropolitan areas from 1995 to 1996. The participants were followed for 12 years.

Compared with non-users, men who were consuming more than 1,000 milligrams a day of calcium from supplements at the beginning of the study had an increased risk of death from heart disease by the end of the study, according to findings published online in JAMA Internal Medicine.

“In this large, prospective study we found that supplemental but not dietary calcium intake was associated with an increased cardiovascular disease mortality in men but not in women,” the authors write in the paper.

“Our study is based on observation — it is not designed to determine cause and effect,” says the study’s lead author Qian Xiao of the National Cancer Institute.

“Although we observed an increased risk of death from heart disease in men, we cannot say for sure that it was a result of using supplements containing calcium,” she says. “We need more studies to clarify this possible relationship and the underlying mechanisms.”

The study only assessed calcium supplementation at the start of the study, so researchers don’t know how long participants used them. “However, the large size of our study, and the long-term follow-up, allowed us to investigate the relationship between calcium intake and cardiovascular death, while being able to control for other factors,” Xiao says.

Taylor Wallace, senior director of scientific and regulatory affairs for the Council for Responsible Nutrition, an industry group, questions the methodology of the study and says it “conflicts with the majority of well-established evidence on the safety and benefits of calcium supplementation. Calcium supplements are beneficial to bone health and pose no risk to cardiovascular health.”

Endocrinologist Bess Dawson-Hughes, director of the Bone Metabolism Laboratory at the USDA’s Human Nutrition Research Center on Aging at Tufts University in Boston, says the take-home message for the public is there may be risks to taking high doses of calcium.

“But there is nothing suggesting risks from consuming calcium from food sources, so we should try to the greatest extent possible to reach the recommended intake of calcium from foods — 700 to 1,300 milligrams, depending on ages and gender,” she says.

To get this amount of calcium in food, children and adults would need to consume about three servings a day of calcium-rich foods such as dairy foods (low-fat milk, non-fat milk, low-fat yogurt) or fortified orange juice. Use supplements only in amounts needed to help meet your calcium goal, she says.

Cardiologist Gina Lundberg, an assistant professor of medicine at Emory University in Atlanta, says she’s going to tell her patients “to avoid calcium supplements and eat foods high in calcium such as skim milk and Greek yogurt.”

Here are the current recommendations for calcium intake based on age group, in milligrams per day:

Children ages 1-3: 700

Children 4-8: 1,000

Adolescents 9-18: 1,300

All adults 19-50: 1,000

Men 51-70: 1,000

Women 51+: 1,200

Men 71+: 1,200

To get this amount of calcium in food, children and adults would need to consume about three servings a day of calcium-rich foods, such as low-fat milk, yogurt or fortified orange juice. Teens need four servings. A cup of milk has about 300 milligrams of calcium.

Source: Institute of Medicine, USA TODAY research

SOURCE : usatoday.com

ให้ผู้ชายยกน้ำหนักต้านเบาหวาน จะหนีห่างไกลจากโรคได้สบาย

วารสาร “อายุรกรรมแพทย์” ของสหรัฐฯ รายงานว่า การเล่นยกน้ำหนักช่วยป้องกันผู้ชายไม่ให้เป็นเบาหวานแบบที่ 2 ได้

นักวิจัยของโรงเรียนสาธารณสุขฮาร์วาร์ด แห่งอเมริกาและมหาวิทยาลัยเซ้าเธิร์น  เดนมาร์ก ได้พบจากการศึกษาผู้ชาย 2,300 คน ซึ่งเสี่ยงที่จะเป็นโรค ให้มายกน้ำหนักวันละครึ่งชั่วโมง อาทิตย์ละ 5 วัน ช่วยให้หนีห่างโรคได้ถึงร้อยละ 34 แม้แต่คนที่ทำได้น้อยกว่านั้น แค่อาทิตย์ละ 1 ชม. ก็ยังหลบโรคได้ถึงร้อยละ 12 แต่ถ้าหากออกกำลังแบบแอโรบิกได้ก็จะเป็นการดี เพราะช่วยลดความเสี่ยงกับโรคได้มากกว่าถึงร้อยละ 59 และจะยิ่งดียิ่งขึ้น ถ้าหากทำได้ทั้งสองแบบ จะปลอดจากโรคได้ถึงร้อยละ 59

ผู้เรียบเรียงผลการวิจัย หมอแอนเดอร์ส กรอนต์เวด ได้แนะว่า “หลายคนออกจะลำบากกับการออกกำลังแบบแอโรบิก ผลการวิจัยเรื่องนี้ แสดงว่า การยกน้ำหนักก็อาจจะใช้แทนกันได้”.

ที่มา: ไทยรัฐ  13 สิงหาคม 2555

.

Related Articles:

.

credit: back-exercise-and-pain-relief.com

More Evidence That Exercise Helps Fight Diabetes

Studies found staying active cut death risk in type 2 disease, which weight training helped prevent in men

By Mary Elizabeth Dallas
Monday, August 6, 2012

MONDAY, Aug. 6 (HealthDay News) — People with diabetes who boost their level of physical activity can reduce their risk of premature death, according to a new study.

And a separate study found that weight training alone may reduce the risk of developing diabetes in the first place.

The first study, which involved nearly 6,000 people with diabetes, found that those who were moderately physically active had the lowest risk of death.

Leisure-time physical activity — such as biking, gardening and housework as well as walking — was also associated with lower risk of death, found researcher Diewertje Sluik of the German Institute of Human Nutrition Potsdam-Rehbrucke, and colleagues.

In the other study, which included more than 32,000 men, researchers found weight training alone — without aerobics — can help prevent type 2 diabetes, possibly by increasing muscle mass and improving insulin sensitivity.

However, a combination of weight training and aerobic exercise provided the most preventive benefit.

Both studies were published online Aug. 6 in the journal Archives of Internal Medicine.

“Until now, previous studies have reported that aerobic exercise is of major importance for type 2 diabetes prevention,” Anders Grontved, lead author of the weight-training study, said in a Harvard news release.

“But many people have difficulty engaging in or adhering to aerobic exercise. These new results suggest that weight training, to a large extent, can serve as an alternative to aerobic exercise for type 2 diabetes prevention,” added Grontved, a visiting researcher at the Harvard School of Public Health and a doctoral student in exercise epidemiology at the University of Southern Denmark.

Using information on participants’ weekly weight training and aerobic exercise habits from 1990 to 2008, the researchers found that men who weight train on a regular basis could reduce their risk for type 2 diabetes by up to 34 percent.

Even a small amount of weight training helped. Men who lifted weights for just up to 59 minutes a week reduced their risk for diabetes by 12 percent.

Meanwhile, weight training for 60 to 149 minutes reduced the risk for type 2 diabetes by 25 percent and the men who lifted for at least 150 minutes reduced their risk by 34 percent, the investigators found.

“This study provides clear evidence that weight training has beneficial effects on diabetes risk over and above aerobic exercise, which are likely to be mediated through increased muscle mass and improved insulin sensitivity,” study senior author Frank Hu, a professor of nutrition and epidemiology at Harvard, said in the news release. “To achieve the best results for diabetes prevention, resistance training can be incorporated with aerobic exercise.”

The men who engaged in aerobic exercise for up to 59 minutes weekly reduced the risk of type 2 diabetes by 7 percent. Between 60 and 149 minutes of aerobics reduced risk by 31 percent, and at least 150 minutes of aerobic exercise reduced their risk by 52 percent, according to the report.

The combination of weight training and aerobic exercise was the most beneficial, the researchers said. Men who did more than 150 minutes of aerobics as well as at least 150 minutes of weight training per week had a 59 percent lower risk for type 2 diabetes.

The study authors said more research is needed to confirm these findings and determine if they apply to women as well as men.

SOURCE: Archives of Internal Medicine, news release, Aug. 6, 2012; Harvard School of Public Health, news release, Aug. 6, 2012

HealthDay

 

Source:  nlm.nih.gov

ผู้ชายมีประวัติพ่อแม่หย่าร้างเสี่ยงภาวะเส้นเลือดสมองตีบ

credit: klax-tv.com

นักวิจัยแคนาดาเผยผลการศึกษาพบว่า ผู้ชายที่พ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่อายุยังน้อย มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรงหลอดเลือดในสมองตีบตันได้มากกว่าคนปกติถึง 3 เท่า

ผู้นำการวิจัย ดร.เอสเม ฟูลเลอร์-ทอมป์สัน จากมหาวิทยาลัยโทรอนโต กล่าวว่า ผู้ชายที่ผ่านประสบการณ์พ่อแม่หย่าร้างก่อนอายุ 18 ปี มีความเสี่ยงมากกว่าผู้ชายที่มีครอบครัวปกติถึง 3 เท่า ในขณะที่ไม่พบความเสี่ยงอย่างเดียวกันในผู้หญิงที่ผ่านประสบการณ์ครอบครัวแตกแยกในวัยเยาว์

“ผลการศึกษาที่ออกมาน่างุนงงมิใช่น้อยเมื่อคำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่า เราได้กันคนที่เคยประสบกับความรุนแรงในครอบครัว หรือผู้ที่ติดพ่อติดแม่ออกจากการศึกษาแล้ว”

แองเจลา ดัลตัน ผู้ร่วมวิจัยเสริมว่า คณะทำงานคาดคะเนไว้ล่วงหน้าว่า ประสบการณ์วัยเด็กจากการที่พ่อแม่หย่าร้าง กับโรคหลอดเลือดสมอง อาจมีความเชื่อมโยงกันเนื่องเพราะปัจจัยอื่นๆ ด้วย เช่นว่า เกิดจากพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภาพ หรือสถานะทางเศรษฐกิจสังคมระดับต่ำของผู้ชายที่มาจากครอบครัวแตกแยก

อย่างไรก็ดี การศึกษากลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ได้มีการควบคุมตัวแปรต่างๆ ที่อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันอย่างเข้มงวด เช่น อายุ สีผิว รายได้ การศึกษา หรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ อย่างเช่น การดื่มเหล้า สูบบุหรี่ การออกกำลังกาย ภาวะน้ำหนักเกิน รวมไปถึงสุขภาพทางใจ และการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข

“ถึงแม้จะมีการควบคุมปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ อย่างเข้มงวดดังกล่าว ก็ยังพบว่าผู้ชายที่ผ่านประสบการณ์พ่อแม่หย่าร้างในวัยเด็กมีความเสี่ยงกว่าคนอื่นๆ 3 เท่าตัว” ดัลตันกล่าว

นักวิจัยยังไม่สามารถหาคำอธิบายชัดเจนได้ว่า เหตุใดการหย่าร้างจึงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะเส้นเลือดในสมองตีบ แต่ความเป็นไปได้หนึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนคอร์ติซอล ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความเครียด

ดร.ฟูลเลอร์-ทอมป์สันอธิบายว่า ความเสี่ยงที่สูงขึ้นในการเป็นโรคหลอดเลือดในสมองตีบ อาจเกี่ยวข้องกับภาวะเก็บกด ในกรณีดังกล่าว เป็นไปได้ที่เด็กชายที่ประสบกับความเครียดจากการหย่าร้างของพ่อแม่ จะใช้วิธีเดียวกันในการรับมือกับความเครียดที่พวกเขาจะเผชิญต่อไปในชีวิต

หากแต่ ดร.ฟูลเลอร์-ทอมป์สันเสริมว่า ผลการวิจัยชิ้นนี้ยังจะต้องได้รับการยืนยันผลการวิจัยจากงานวิจัยชิ้นอื่นๆ ด้วย ก่อนที่จะฟันธงลงไปได้ว่าการหย่าร้างส่งผลต่อภาวะหลอดเลือดในสมองตีบ

ภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบตันและโรคหลอดเลือดสมองอื่นๆ ถือเป็นโรคร้ายที่คร่าชีวิตคนมากที่สุดเป็นอันดับสอง โดยการตายของมนุษย์กว่า 10% เป็นผลมาจากโรคดังกล่าว.

ที่มา: ไทยโพสต์ 4 ตุลาคม 2555

.

Related Article:

.

credit: klax-tv.com

Can Parents’ Divorce Boost Son’s Risk for Stroke?

Researchers suspect stress hormone may play a role

 

By Mary Elizabeth Dallas

Wednesday, September 26, 2012

WEDNESDAY, Sept. 26 (HealthDay News) — New research suggests a strong association between parental divorce and boys’ risk for stroke later in life.

Researchers from the University of Toronto found that boys whose parents divorce before they turn 18 years old are three times more likely to suffer a stroke as adults than men who grow up in intact families. They noted this greater risk of stroke was not the result of other contributing factors such as family violence or parental addiction.

“The strong association we found for males between parental divorce and stroke is extremely concerning,” study lead author Esme Fuller-Thomson, chair of the university’s Factor-Inwentash Faculty of Social Work, said in a university news release.

Even after adjusting for factors such as race, income and education, and adult health behaviors such as smoking, parental divorce was still associated with a threefold risk of stroke among males, said Fuller-Thomson.

Although the reason why these men seem at greater risk for stroke remains unclear, the study authors suggested it may have something to do with their levels of the stress hormone cortisol.

“It is possible that exposure to the stress of parental divorce may have biological implications that change the way these boys react to stress for the rest of their lives,” noted Fuller-Thomson.

Women from divorced families do not face the same increased risk, the researchers found.

Although an association was noted between sons of divorced parents and later stroke risk, the research did not establish a cause-and-effect relationship. More research is needed to confirm their findings, the researchers said.

“If these findings are replicated in other studies, then perhaps health professionals will include information on a patient’s parental divorce status to improve targeting of stroke prevention education,” said Fuller-Thomson.

The findings are published in the September issue of the International Journal of Stroke.

SOURCE: University of Toronto, news release, September 2012

SOURCE: nlm.nih.gov