สงสัยบุหรี่พัวพัน กับอาการทางจิต

thairath130403_001รายงานของวิทยาลัยแพทย์และจิตแพทย์ของอังกฤษ เปิดเผย รายงานผลการศึกษาว่า การติดบุหรี่ อาจเป็นอาการทางจิตอย่างหนึ่ง

นักวิจัยพบว่าผู้ที่มีอาการทางจิต พากันเป็นคอยาอยู่ด้วย เกือบถึง 1 ใน 3 คนอังกฤษที่สูบบุหรี่มีมากถึง 3 ล้านคน เป็นผู้ที่ถูกสั่งให้ใช้ยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทเมื่อปีกลาย อีก 2 ล้านราย กับเป็นคนไข้โรคจิตอยู่แล้วเกือบๆ 1 ล้านคน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการมูลนิธิโรคปอดแห่งอังกฤษกล่าวว่า การเกลี้ยกล่อมผู้ป่วยโรคจิตให้เลิกบุหรี่นั้นยากมาก ในขณะที่คนไข้โรคจิตล้วนแต่สูบบุหรี่กันเกือบทุกคน เพราะว่านิโคตินดูเหมือนช่วยคลายอาการวิตกกังวล ซึมเศร้า โรคสมาธิสั้น จึงเหมือน กับช่วยบอกให้รู้ว่า เหตุใดคนเหล่านี้จึงหันมาสูบบุหรี่กันหมด.

ที่มา : ไทยรัฐ 3 เมษายน 2556

.

Related Article :

.

Smoking may be a sign of psychiatric illness, says report, after a third of smokers are found to have a mental disorder

Doctors advised to refer patients who smoke to mental health services after major medical study

JEREMY LAURANCE THURSDAY 28 MARCH 2013

Smoking may be a sign of psychiatric illness, experts say. Doctors should routinely consider referring people who smoke to mental health services, in case they need treatment, they add.

The controversial recommendation from the British Lung Foundation, a charity, comes in response to a major report, Smoking and Mental Health, published this week by the Royal College of Physicians and the Royal College of Psychiatrists with the Faculty of Public Health. It says that almost one in three cigarettes smoked in Britain today is smoked by someone with a mental disorder. When people with drug and alcohol problems are included the proportion is even higher.

The reason is that smoking rates have more than halved over the past 50 years, but the decline has not happened equally in all parts of society.

“Smoking is increasingly becoming the domain of the most disadvantaged: the poor, homeless, imprisoned and those with mental disorder. This is a damning indictment of UK public health policy and clinical service provision,” the report says.

Of the ten million smokers in Britain, up to three million have a mental disorder, up to two million have been prescribed a psychoactive drug in the past year and approaching one million have longstanding [mental] disease, it says.

While smoking rates among the general public have fallen dramatically, from 56 per cent in men and 42 per cent in women in the early 1960s to 21 per cent in both sexes today, they have hardly changed among people with mental disorders and remain at over 40 per cent.

Professor Stephen Spiro, deputy chair of the British Lung Foundation, said persuading people with mental disorders to give up smoking was a major challenge. But so was identifying smokers who might need psychiatric treatment.

“Routinely considering whether someone presenting with a lung disease, or indeed any patient who smokes, might benefit from referral to mental health services, could make the key difference for many individuals,” Professor Spiro said.

Smoking increases with the severity of mental disorder, and amongst those with a psychotic illness almost all smoke. Nicotine appears to provide some relief from symptoms of anxiety, depression and attention deficit hyperactivity disorder which may explain why people with these conditions become smokers.

SOURCE : www.independent.co.uk

การกัดเล็บนิ้วมือเล่นเป็นโรคทางจิต เป็นโรคกลุ่มย้ำคิดย้ำทำพวกหนึ่ง

จิตแพทย์สมาคมอเมริกันเตรียมจะเปลี่ยนนิสัยชอบกัดเล็บมือเล่นโดยไม่รู้ตัว ถือกันว่าเป็นนิสัยไม่เป็นพิษเป็นภัย เข้าอยู่ในประเภท โรคย้ำคิด ย้ำทำในกลุ่มโรควิตกกังวล

ผู้ที่ชอบทำ อันเป็นการทำร้ายตัวเอง และทำตัวเองเจ็บปวดบ่อยๆ ทั่วทั้งโลกมีอยู่หลายล้านคน กล่าวกันว่านิสัยแบบนี้ ทำไปอย่างไม่มีเหตุผล ทั้งที่รู้ว่าเป็นเรื่องไร้สาระ แต่ไม่สามารถขัดขืนได้ พร้อมกันนั้นจะรู้สึกไม่สบายใจ วิตกกังวล ซ้ำยังเลิกยากยิ่งเสียกว่าเลิกบุหรี่เสียอีก

สมาคมเตรียมจะให้คำจำกัดความของ “การกัดเล็บมือ” จากที่ไม่ได้ระบุเอาไว้ ให้เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำพวกหนึ่ง ไว้ในตำราคู่มือโรคจิตของสมาคม อาการอื่นที่ถือกันว่าอยู่ในโรคกลุุ่มเดียวกันนี้ ยังมีการล้างมือบ่อย ๆ และการชอบถอนผมเล่น

จิตแพทย์ของสมาคมกล่าวบอกว่า ความจริงการกัดเล็บตนเองก็ไม่เชิงเป็นโรค เว้นแต่อาการรุนแรงถึงขนาดระดับทางแพทย์ บางประการ และทำให้ไม่สบายใจ วิตกกังวล.

ที่มา: ไทยรัฐ 8 พฤศจิกายน 2555

.

Related Article:

.

This woman’s addiction to biting her nails, right, is to be classified as a mental disorder in the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders

Nail biting is more than a bad habit: Experts to classify the addiction as a mental disorder

  • Medical experts are taking a closer look at the addiction
  • They have changed its classification from mere habit to fully-fledged obsessive-compulsive disorder

By DAILY MAIL REPORTER

PUBLISHED: 19:06 GMT, 3 November 2012 |

Millions of people around the world suffer from a self-mutilating and often painful addiction to biting their nails, which can be harder to quit than smoking cigarettes, but is often overlooked as a relatively benign habit.

Medical experts are now taking a closer look at the addiction and have decided to change its classification from a mere habit to a full-fledged obsessive-compulsive disorder.

The American Psychiatric Association is preparing to change the designation of nail biting from ‘not otherwise classified,’ to ‘obsessive compulsive disorder’ in its upcoming issue of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, NBC News reported.

Habits that are commonly associated with OCD include repetitive hand-washing and hair-pulling. The disease is characterized by unreasonable thoughts and fears that lead to such repetitive behaviors.

The occasional chewed nail isn’t an indication of the disorder, medical experts assure.

‘As with hair pulling and skin picking, nail biting isn’t a disorder unless it is impairing, distressing, and meets a certain clinical level of severity,’ Carol Mathews, M.D., a psychiatrist at the University of California, San Francisco, told NBC News.

‘That is not the vast majority of nail bitters,’ she said.

Nail chewing is considered severe when the habit becomes destructive – when it impairs use of the hands or leads to repeated infections.

Sometimes a nail-biter’s hands and fingers can become infected, but more often, the habit leads to an increased risk of contracting colds and other illnesses because it encourages the spread of germs from the nails to the lips and mouth.

Nail biters looking to quit their addiction may find they are less inclined to stick their fingers in their mouths if they put lemon juice or hot sauce on their digits.

Former nail biters who quit the habit said it also helps to wrap nails in tape or Band-Aids and to keep their hands well-manicured.

  
Repetitive hand washing is a habit commonly associated with OCD and now so is nail biting

SOURCE: dailymail.co.uk