พบสารตะกั่วในลิปสติกจำนวนครึ่งหนึ่ง เป็นพิษกับเชาวน์ปัญญาและการเรียนรู้

Toxic kiss? A study involving 22 lipstick brands found that 55per cent contained trace amounts of lead

Toxic kiss? A study involving 22 lipstick brands found that 55per cent contained trace amounts of lead

นักวิจัยโครงงานป้องกันพิษจากตะกั่วของอเมริกาพบว่าลิปสติกตัวอย่าง 12 ชิ้น ต่างมีร่องรอยพิษของสารตะกั่วปนเปื้อนอยู่ร้อยละ 22 ซึ่งพิษของมัน แม้จะมีขนาดต่ำ อาจกระทบกระเทือนระดับเชาวน์ พฤติกรรม และความสามารถในการเรียนรู้ของเราได้

ปัจจุบันองค์การอาหารและยาสหรัฐฯ ยังไม่ได้ตั้งมาตรฐานปริมาณของระดับสำหรับลิปสติกเอาไว้ แล้วแต่บริษัทผู้ผลิตจะตัดสินใจ จากผลของการทดสอบความปลอดภัยเอาเอง “ความจริงผู้ผลิตก็ไม่ได้ตั้งใจจะให้มีตะกั่วไปปนเปื้อนในสินค้า แต่อาจจะมีอยู่ในสารสีที่ทำมาจากแร่ธาตุ”

นักวิจัยเปิดเผยว่า จากการศึกษาพบว่าลิปสติกที่มีสารตะกั่วปนเปื้อนอยู่ มีอยู่ประมาณครึ่งหนึ่ง ในขณะที่อีกครึ่งไม่มี ซึ่งแสดงให้เห็นว่า จะผลิตลิปสติกที่ปลอดจากสารตะกั่วก็ได้.

 

ที่มา: ไทยรัฐ  12 ธันวาคม 2555

.

Related Article :

.

Can your make-up harm your IQ? How 55per cent of lipstick contains traces of lead – and it could affect mental health

By SADIE WHITELOCKS

PUBLISHED: 16:06 GMT, 3 December 2012

A study involving 22 brands of lipstick found that 55per cent contained trace amounts of lead.

Underwriters Laboratories revealed that 12 of the lip products sampled tested positive for the toxic substance with the highest levels at 3.22 parts per million.

Commenting on the findings Dr Sean Palfrey, medical director for the Boston Lead Poisoning Prevention Program, warned that even low-level lead exposure poses a serious health risk and could affect mental health.

He told GMA, which commissioned the study: ‘What we know now is that even the lowest levels of lead can harm your IQ, your behavior, your ability to learn.’

Many anti-lead activists also stress the need to shield children and pregnant women.

Dr Halyna Breslawec, chief scientist for the Personal Care Products Council, added: ‘If you were serious about the public health aspects of lead poisoning you would not be looking at lipstick.

‘You would be looking at locations where children live. Do they live near hazardous waste dumps – are they chewing lead-containing paint fragments?’

Currently there are no standards set by the Food and Drug Administration limiting levels in lipstick and it is up to manufacturers to decide on the safety tests performed.

GMA declined to comment on which lipstick brands had been tested, but said that it had selected a range of colours from department stores and drugstores in the U.S.

Lead is not intentionally put in lipstick but many color additives are mineral-based and contain trace levels of lead naturally found in soil, water and air.

Janet Nudelman of the Campaign for Safe Cosmetics, highlighted: ‘Clearly the concerning part is that more than half of the lipsticks do contain lead, but half of them don’t, proving that it’s possible to manufacture a lipstick without lead.’

However the recent findings demonstrate that progress is being made.

A 2010 study by the FDA found the highest lead level in lipstick was 7 parts per million.

And another conducted earlier this year revealed that 400 shades of popular lipstick contained trace amounts of lead.

Lipsticks made by L’Oreal, Maybelline,Cover Girl, NARS and Stargazer landed in the top ten, prompting the FDA to evaluate whether it should recommend an upper limit.

SOURCE: dailymail.co.uk

 

ชวนให้กินผักกับผลไม้วันละ7หนจะสุขกายสุขใจเหมือนได้ขึ้นสวรรค์

นักวิจัยวิชาเศรษฐศาสตร์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยวอวิคแห่งอังกฤษ ศึกษาพบว่า ผู้ที่กินผักและผลไม้มากถึงวันละ 7 ครั้ง จะบรรลุความสุขกายและความสุขใจเหมือนกับขึ้นสวรรค์

พวกเขาพบจากการศึกษานิสัยการกินของชาวเมืองน้ำชา 80,000 คน ว่า คนเราจะมีความสุขทางใจเพิ่มขึ้น ตามปริมาณครั้งของการกินผักและผลไม้ภายใน 1 วัน โดยจะขึ้นถึงขีดสูงสุด หากกินได้ถึงวันละ 7 ครั้ง

รัฐบาลของชาติตะวันตกเกือบทุกชาติ ปัจจุบัน ต่างสนับสนุนให้มีการกินผักผลไม้กันประจำ วันละ 5 ครั้ง เพื่อบำรุงสุขภาพของหัวใจและหลอดเลือด ทั้งยังป้องกันโรคมะเร็งด้วย

แต่ยังมีอีกหลายชาติ แม้แต่ในอังกฤษเอง มีคนปฏิบัติได้แค่เพียงครั้งเดียว เพียง 1 ใน 4 เท่านั้น.

ที่มา: ไทยรัฐ 15 ตุลาคม 2555

.

Related Article

.

Seven a day: Scientists claim that people who eat between seven and eight portions of fruit and veg a day felt happier about themselves and life

Forget five a day: Now scientists say you’ll be healthier and happier eating SEVEN daily portions of fruit and veg

  • Scientists now claim we need to eat seven portions of fruit and veg a day to stay healthy
  • Those who eat 7-8 portions a day felt more cheerful, loved and optimistic about the future

By SOPHIE BORLAND

PUBLISHED: 17:04 GMT, 10 October 2012

For years we’ve been told to eat at least five portions of fruit and veg a day to stay healthy.

But now scientists claim if  we upped it to seven, we’d also be far happier.

They have discovered that people who eat between seven and eight portions a day felt more cheerful, loved and optimistic about the future.

The researchers analysed surveys involving 80,000 Britons, which included questions on their diet and general feelings.

Each person was given a score between 0 and ten based on their satisfaction with life. The study found that those who ate around eight portions of fruit and vegetables a day had an average score that was one point higher than people who did not eat any.

Despite advice to eat at least five portions of fruit and vegetables, fewer than a third of Britons hit that target

The link remained even when people’s exercise levels and overall diet – both of which can influence mood – were accounted for.

Although it is not known exactly how fruit and veg improve wellbeing, they contain chemicals known as antioxidants, which are thought to reduce stress levels.

It is not known how fruit and veg improve wellbeing but they contain antioxidants which are thought to reduce stress levels

Recently studies have found that children who eat more fruit and veg are less at risk of depression in later life.

Professor Andrew Oswald, of the Centre for Competitive Advantage in the Global Economy at Warwick University’s Department of Economics, which conducted the research, said: ‘This study has shown surprising results. It’s an incredibly strong pattern and we were stunned when we initially looked at the data.

‘We think we’re on to something really important here. However, we don’t really know why this is – whether there is something in the biochemistry of the fruit and veg which works inside humans.

‘We know that fruit and veg  carry a lot of antioxidants and those protect us against attacks on the body. But how that works through into our minds and emotions, researchers have no idea.

‘I have decided it is prudent to eat more fruit and vegetables. I am keen to stay cheery. If I were David Cameron I would be getting my health advisers in and saying, “Should we be increasing the  message to seven-a-day?”’

The study, published in the  journal Social Indicators Research, concludes: ‘Our findings are  consistent with the need for high levels of fruit and vegetable consumption for mental health and not merely for physical health.’

The Department of Health has spent at least £4million on its ‘five a day’ advertising campaign since it was launched in 2003.

In contrast, the French are told to eat ten portions a day, the Canadians between five and ten, and the Japanese 13 portions of vegetables and four pieces of fruit.

SOURCE: dailymail.co.uk

Meditation Improves Emotional Behaviors in Teachers

ScienceDaily (Mar. 28, 2012) — Schoolteachers who underwent a short but intensive program of meditation were less depressed, anxious or stressed — and more compassionate and aware of others’ feelings, according to a UCSF-led study that blended ancient meditation practices with the most current scientific methods for regulating emotions.

A core feature of many religions, meditation is practiced by tens of millions around the world as part of their spiritual beliefs as well as to alleviate psychological problems, improve self-awareness and to clear the mind. Previous research has linked meditation to positive changes in blood pressure, metabolism and pain, but less is known about the specific emotional changes that result from the practice.

The new study was designed to create new techniques to reduce destructive emotions while improving social and emotional behavior.

The study will be published in the April issue of the journal Emotion.

“The findings suggest that increased awareness of mental processes can influence emotional behavior,” said lead author Margaret Kemeny, PhD, director of the Health Psychology Program in UCSF’s Department of Psychiatry. “The study is particularly important because opportunities for reflection and contemplation seem to be fading in our fast-paced, technology-driven culture.”

Altogether, 82 female schoolteachers between the ages of 25 and 60 participated in the project. Teachers were chosen because their work is stressful and because the meditation skills they learned could be immediately useful to their daily lives, possibly trickling down to benefit their students.

Study Arose After Meeting Dalai Lama

The study arose from a meeting in 2000 between Buddhist scholars, behavioral scientists and emotion experts at the home of the Dalai Lama. There, the Dalai Lama and Paul Ekman, PhD, a UCSF emeritus professor and world expert in emotions, pondered the topic of emotions, leading the Dalai Lama to pose a question: In the modern world, would a secular version of Buddhist contemplation reduce harmful emotions?

From that, Ekman and Buddhist scholar Alan Wallace developed a 42-hour, eight-week training program, integrating secular meditation practices with techniques learned from the scientific study of emotion. It incorporated three categories of meditative practice:

  • Concentration practices involving sustained, focused attention on a specific mental or sensory experience;
  • Mindfulness practices involving the close examination of one’s body and feelings;
  • Directive practices designed to promote empathy and compassion toward others.

In the randomized, controlled trial, the schoolteachers learned to better understand the relationship between emotion and cognition, and to better recognize emotions in others and their own emotional patterns so they could better resolve difficult problems in their relationships. All the teachers were new to meditation and all were involved in an intimate relationship.

“We wanted to test whether the intervention affected both personal well-being as well as behavior that would affect the well-being of their intimate partners,” said Kemeny.

As a test, the teachers and their partners underwent a “marital interaction” task measuring minute changes in facial expression while they attempted to resolve a problem in their relationship. In this type of encounter, those who express certain negative facial expressions are more likely to divorce, research has shown.

Some of the teachers’ key facial movements during the marital interaction task changed, particularly hostile looks which diminished. In addition, depressed mood levels dropped by more than half. In a follow-up assessment five months later, many of the positive changes remained, the authors said.

“We know much less about longer-term changes that occur as a result of meditation, particularly once the ‘glow’ of the experience wears off,” Kemeny said. “It’s important to know what they are because these changes probably play an important role in the longer-term effects of meditation on mental and physical health symptoms and conditions.”

The study involved researchers from a number of institutions including UCSF, UC Davis, and Stanford University.

UCSF is a leading university dedicated to promoting health worldwide through advanced biomedical research, graduate-level education in the life sciences and health professions, and excellence in patient care.

Story Source:

The above story is reprinted from materials provided byUniversity of California – San Francisco. The original article was written by Elizabeth Fernandez.

Journal Reference:

  1. Margaret E. Kemeny, Carol Foltz, James F. Cavanagh, Margaret Cullen, Janine Giese-Davis, Patricia Jennings, Erika L. Rosenberg, Omri Gillath, Phillip R. Shaver, B. Alan Wallace, Paul Ekman. Contemplative/emotion training reduces negative emotional behavior and promotes prosocial responses.Emotion, 2011; DOI:10.1037/a0026118

Data from: sciencedaily.com