อยู่แต่ในตึก ระวังเด็กสายตาสั้น

dailynews130506_001การให้เด็กใช้ชีวิตอยู่แต่ในบ้าน ในอาคาร โดยไม่ปล่อยให้ออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งบ้างนั้น ท่านผู้ปกครองควรรู้ไว้ว่า การจำกัดเรื่องดังกล่าว อาจทำให้บุตรหลานมีปัญหาสายตาสั้นได้

มีการศึกษาที่ไต้หวัน โดยไป่ ชาง วู นักวิจัยจากโรงพยาบาลในเกาสง ไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมราว 300 คน จากโรงเรียนสองแห่งใกล้ๆ กัน โดยพฤติกรรมของเด็กโรงเรียนหนึ่งมักออกมาวิ่งเล่นหรือทำกิจกรรมกลางแจ้ง ขณะที่เด็กๆ อีกโรงเรียนชอบที่จะทำกิจกรรมยามว่างภายในตัวอาคารเรียนมากกว่า

เมื่อนำเด็กทั้งสองโรงเรียนมาตรวจวัดสายตา พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญอยู่บ้าง โดยผู้วิจัยได้แนะว่า ทั้งผู้ปกครองและครู ควรให้ความสำคัญกับการออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งของเด็ก เพราะแสงสว่างจากธรรมชาติมีส่วนปกป้องพัฒนาการทางสายตาและการมองเห็นของเด็กๆ ลดโอกาสเปิดปัญหาสายตาสั้น

นอกจากนี้ ยังมีผลวิจัยจากมหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็น แดนมังกร ชี้ให้เห็นว่า เด็กที่มักเรียนและเล่นอยู่แต่ในตัวอาคาร ส่วนใหญ่มีการเจริญเติบโตของลูกนัยน์ตายาวเฉลี่ย 0.19 มม. ส่วนเด็กที่ออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งมากกว่า ลูกนัยน์ตาเจริญเติบโตยาวเฉลี่ยที่ 0.12 มม. ทั้งนี้โดยหลักการแล้ว ถ้าลูกตามีขนาดยาวมากก็จะทำให้สายตาสั้นมาก และเมื่อผลออกมาเป็นเช่นนี้ นักวิจัยจากจีนก็เห็นพ้องว่า ผู้ใหญ่ควรจัดสรรเวลาให้เด็กๆ ออกมาเล่นหรือทำกิจกรรมนอกบ้านบ้าง

แม้ปัญหาสายตาสั้น จะสามารถแก้ไขได้หลายวิธี แต่ก็กระทบต่อการใช้ชีวิตและอาจทำให้เกิดปัญหาสายตาอื่นๆ ในอนาคตได้ เช่น โรคต้อหิน จอประสาทตาฉีกขาดและหลุดลอก ฉะนั้น ลดโอกาสเกิดปัญหาสายตาสั้นไว้คงดีที่สุด.

ทีมเดลินิวส์ออนไลน์
takecareDD@gmail.com

ที่มา : เดลินิวส์  6 พฤษภาคม 2556

.

Related Article :

.

Credit: guardian.co.uk

Credit: guardian.co.uk

Outdoor Recess May Help Protect Kids From Nearsightedness

Second study tied sunlight exposure to better vision

FRIDAY, May 3 (HealthDay News) — Being outdoors at recess and increased exposure to sunlight both reduce children’s risk of nearsightedness (myopia), two new studies suggest.

The first study, published in the May issue of the journalOphthalmology, included nearly 350 students at two elementary schools in Taiwan. Students at one school had to spend recess outdoors for the 2009-2010 school year while students at the other school did not have to go outside for recess.

Eye exams were given to students at both schools at the start and end of the school year. Compared to those at the control school, students at the school that required outdoor recess were far less likely to become nearsighted or to shift toward nearsightedness.

The children at the school with mandatory outdoor recess spent a total of 80 minutes a day outdoors. Previously, many of them had spent recess indoors.

Elementary schools should include frequent recess breaks and other outdoor activities in their daily schedules to help protect children’s eye development and vision, the researchers said.

“Because children spend a lot of time in school, a school-based intervention is a direct and practical way to tackle the increasing prevalence of myopia,” study leader Dr. Pei-Chang Wu, of Kaohsiung Chang Gung Memorial Hospital, in Taiwan, said in a journal news release.

In another study published in the same issue of the journal, researchers concluded that increased exposure to sunlight slows the progression of nearsightedness in youngsters. It included nearly 250 Danish school children with myopia. The greater the children’s amount of sunlight exposure, the slower the progression of their nearsightedness.

“Our results indicate that exposure to daylight helps protect children from myopia,” study leader Dr. Dongmei Cui, of Sun Yat-sen University in China, said in the news release. “This means that parents and others who manage children’s time should encourage them to spend time outdoors daily. When that’s impractical due to weather or other factors, use of daylight-spectrum indoor lights should be considered as a way to minimize myopia.”

More information

The U.S. National Eye Institute has more about nearsightedness.

— Robert Preidt

SOURCE: Ophthalmology, news release, May 1, 2013

SOURCE : consumer.healthday.com

เปิดหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ให้สว่าง ขวางไม่ให้เด็กพากันเป็นสายตาสั้น

นักวิจัยมหาวิทยาลัยอลาบามาของสหรัฐฯ มั่นใจว่า จะสามารถนำเอาหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ มาใช้ช่วยป้องกัน ไม่ให้เด็กและผู้ใหญ่พากันเป็นโรคสายตาสั้นลงได้ ลำพังคนอเมริกันต้องได้รับความทุกข์ทรมานมากถึงร้อยละ 40 และยังอาจทำให้ตาบอดได้อีกด้วย

นักวิจัยพบหนทางจากการศึกษากับสัตว์จำพวกหนูที่กินแมลงชนิดหนึ่งว่า การค่อยเพิ่มความสว่าง ของหลอดไฟฟ้าขึ้นทีละน้อย จะช่วยป้องกันตาไม่ให้สั้นลงได้ ร้อยละ 40

หัวหน้านักวิจัยศาสตราจารย์โทมาส นอร์ตันอธิบายว่า การที่คนเรามองเห็นได้ชัด ก็เพราะดวงตาส่วนหน้า ได้ทำการหักเหแสงและให้ไปตกยังจอตาข้างหลัง แต่ในคนสายตาสั้น ระยะของตาค่อนข้างยาว ทำให้แสงไปตกก่อนถึงจอตา จึงเห็นภาพไม่ชัด

อาจารย์ชี้ว่า สายตาสั้นมีสาเหตุหลายอย่าง ตั้งแต่กรรมพันธุ์ ไปจนถึงสิ่งแวดล้อม การศึกษาใหม่ๆ ส่อว่าเด็กๆ ควรจะหาเวลาออกไปอยู่นอกบ้าน โดยเฉพาะกลางแจ้งที่สว่างๆ ทำให้เกิดความคิดว่า ถ้าหากใช้แสงสว่างที่ทำขึ้นอย่างหลอดไฟก็อาจแทนกันได้ ทั้งยังอาจจะป้องกันอันตรายที่เกิดจากการถูกแดดมากเกินไป เช่น มะเร็งผิวหนังและต้อกระจกด้วย.

ที่มา : ไทยรัฐ 15 พฤษภาคม 2555

.

Related link:

.

Future Treatment for Nearsightedness — Compact Fluorescent Light Bulbs?

ScienceDaily (May 8, 2012) — Researchers at the University of Alabama at Birmingham hope to one day use fluorescent light bulbs to slow nearsightedness, which affects 40 percent of American adults and can cause blindness.

In an early step in that direction, results of a study found that small increases in daily artificial light slowed the development of nearsightedness by 40 percent in tree shrews, which are close relatives of primates.

The team, led by Thomas Norton, Ph.D., professor in the UAB Department of Vision Sciences, presented the study results May 8 at the 2012 Association for Research in Vision and Ophthalmology annual meeting in Ft. Lauderdale.

People can see clearly because the front part of the eye bends light and focuses it on the retina in back. Nearsightedness, also called myopia, occurs when the physical length of the eye is too long, causing light to focus in front of the retina and blurring images.

Myopia has many causes, some related to inheritance and some to the environment. Research in recent years had, for instance, suggested that children who spent more time outdoors, presumably in brighter outdoor light, had less myopia as young adults. That raised the question of whether artificial light, like sunlight, could help reduce myopia development, without the risks of prolonged sun exposure, such as skin cancer and cataracts.

“Our hope is to develop programs that reduce the rate of myopia using energy efficient, fluorescent lights for a few hours each day in homes or classrooms,” said John Siegwart, Ph.D., research assistant professor in UAB Vision Sciences and co-author of the study. “Trying to prevent myopia by fixing defective genes through gene therapy or using a drug is a multi-year, multimillion-dollar effort with no guarantee of success. We hope to make a difference just with light bulbs.”

Sorting through theories

Work over 25 years had shown that putting a goggle over one eye of a study animal, one that lets in light but blurs images, causes the eye to grow too long, which in turn causes myopia. Other past studies had shown that elevated light levels could reduce myopia under these conditions, whether the light was produced by halogen lamps, metal halide bulbs or daylight. The current study is the first to show that the development of myopia can be slowed by increasing daily fluorescent light levels.

One prevailing theory on myopia-related shape changes in the eye is that they are caused by the blurriness of images experienced while reading or doing other near-work chores. Another holds some people develop myopia because they have low levels of vitamin D, which goes up with exposure to sunlight and could explain the connection between outdoor light and reduced myopia. A third theory, one reinforced by the current results, is that bright light causes an increase in levels of dopamine, a signaling molecule in the retina.

To test the theories, the team used a goggle that lets in light but no images to produce myopia in one eye of each tree shrew. They found that a group exposed to elevated fluorescent light levels for eight hours per day developed 47 percent less myopia than a control group exposed to normal indoor lighting, even though the images were neither more nor less blurry. They also found that animals fed vitamin D supplements developed myopia just like ones without the supplement. Given these results, the team is now experimenting with light levels and treatment times to see if a short, bright light treatment could be effective. They have also begun studies looking at the effect of elevated light on retinal dopamine levels as it relates to the reduction of myopia.

“If we can find the best kind of light, treatment period and light level, we’ll have the scientific justification to begin studies raising light levels in schools, for instance,” said Norton. “Compact fluorescent bulbs use much less electricity than standard light bulbs, and future programs raising light levels will have more impact the less expensive they are.”

Story Source:

The above story is reprinted from materials provided byUniversity of Alabama at Birmingham, via Newswise. The original article was written by Greg Williams.

Data from: sciencedaily.com

พ่อแม่พึงระวัง!”เด็กเอเชีย”เสี่ยง”ตาสั้น-ตาบอด”เพิ่มขึ้น แนะสัมผัสแสงธรรมชาติ 2-3ชม.ต่อวัน

ผลการศึกษาชิ้นล่าสุดระบุว่า เด็กๆชาวเอเชียมากกว่าร้อยละ 90  กำลังประสบกับภาวะสายตาสั้น โดยนักวิจัยเผยว่า ปัญหาดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรง อันเนื่องมาจากนักเรียนเรียนหนังสือหนักเกินไป และได้สัมผัสกับแสงธรรมชาติน้อยเกินไป

นักวิทยาศาสตร์เผยว่า มากกว่า 1 ใน 5 ของนักเรียนกลุ่มดังกล่าว อาจประสบกับภาวะความบกพร่องในการมองเห็นและอาจรุนแรงถึงตาบอด โดยศาสตราจารย์เอียน มอร์แกน จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย ซึ่งเป็นผู้นำการศึกษาครั้งนี้ ระบุว่า ประชากรในเขตเอเชียตะวันออก เฉลี่ยร้อยละ 20-30 มีอาการสายตาสั้น และอาจเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 80 โดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น อาจเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 90 และกลายเป็นปัญหาด้านสุขภาพที่รุนแรง

ทั้งนี้ อาการสายตาสั้นคือการที่ลำแสงจะไปรวมเป็นจุดเดียวก่อนถึงจอประสาทตา ทำให้ลำแสงที่ไปถึงจอประสาทตาเป็นลำแสงที่บานออก ไม่เป็นจุดเดียวจึงทำให้เห็นภาพไม่ชัดเจน  โดยจากข้อมูลของการวิจัยพบว่า สองปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะดังกล่าวคือ เด็กคร่ำเคร่งกับการเรียนมากเกินไป และการขาดการรับแสงจากธรรมชาติ

ศ.มอร์แกนเผยว่าเด็กๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช้เวลาในการเรียนหนังสือและทำการบ้านนานเกินไปซึ่งก่อให้เกิดแรงกดดันในลูกตา แต่การสัมผัสกับแสงธรรมชาตินานประมาณ 2-3 ชั่วโมง จะเป็นการถ่วงความสมดุลและช่วยให้ดวงตามีสุขภาพที่ดี

นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า สารเคมีที่เรียกว่า “โดฟามีน” มีบทบาทสำคัญที่สุด เนื่องจากการสัมผัสกับแสง จะทำให้ดวงตาผลิตสารโดฟามีนเพิ่มขึ้น  ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการยืดออกของลูกตา การให้ดวงตาได้ออกไปสัมผัสแสงธรรมชาติเฉลี่ย 2-3 ชั่วโมงต่อวัน โดยที่ไม่จำเป็นต้องเป็นแสงจากดวงอาทิตย์ ซึ่งมีความสว่างราว 10-20,000 ลักซ์ จึงเป็นเรื่องที่จำเป็น

นอกจากนั้น ปัจจัยด้านวัฒนธรรมยังมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่ออาการสายตาสั้น ประเทศส่วนใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มักให้เด็กเล็กนอนพักหลับในช่วงกลางวัน ทำให้เกิดการไม่ได้รับแสงธรรมชาติ  อีกทั้งแรงกดดันด้านการศึกษา ทำให้เด็กต้องมุ่งมั่นกับการเรียนมากเกินไป และขาดการทำกิจกรรมกลางแจ้ง

สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือ กว่าร้อยละ 10-20 ของเด็กๆชาวเอเชีย มีแนวโน้มที่จะมีอาการสายตาสั้นอย่างรุนแรง และอาจนำไปสู่ภาวะสูญเสียการมองเห็น และอาจถึงขั้นตาบอดโดยสมบูรณ์

ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา นักวิจัยเชื่อว่า องค์ประกอบด้านพันธุกรรมของเด็กชาวจีน ญี่ปุ่น ไต้หวัน และเกาหลีใต้ มีส่วนในการพัฒนาของอาการสายตาสั้น แต่เสนอว่าจำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติม ขณะที่ในสิงคโปร์ ซึ่งมีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวจีน มาเลย์ และอินเดีย ซึ่งเชื้อชาติทั้งสามมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของภาวะสายตาสั้น

ที่มา: มติชน 4 พฤษภาคม  2555

.

Related Link:

.

วิตกเด็กนร.ชาวเอเชียพากันสายตาสั้น เหตุเพราะอยู่แต่ในร่มไม่ค่อยโดนแดด

มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียศึกษาวิจัยพบว่า เด็กนักเรียนตามนครใหญ่ๆของเอเชีย พากันเป็นโรคสายตาสั้นกันมากถึงร้อยละ 90 เนื่องจากไม่ค่อยได้ถูกแดด มัวแต่คร่ำเคร่งกับตำราและจอคอมพิวเตอร์อยู่แต่ในร่ม

วารสารการแพทย์ “แลนเซต” แจ้งว่า นักวิทยาศาสตร์เมืองจิงโจ้ เล่าว่า เด็กนักเรียนชั้นประถมของสิงคโปร์ พอโตขึ้นหน่อย จะพากันสายตาสั้นถึง 9 ใน 10 เพราะแต่ละวันได้ออกไปข้างนอก เพียงแค่ 30 นาทีเท่านั้น เมื่อเทียบกับเด็กออสเตรเลีย ที่ได้ออกไปตากแดดนานถึง 3 ชม. และแอฟริกาแทบจะไม่มีใครสายตาสั้นเลย

เป็นที่เชื่อกันว่า แสงแดดจ้า จะช่วยกระตุ้นให้ผลิตสารโดพามีน ซึ่งช่วยป้องกันสายตาสั้น เพราะทำให้ลูกตาดำไม่ถูกยืดขยายจนเกินไป ทำแสงที่เข้าไปในตาผิดรูปไป เด็กตามเมืองใหญ่ของเอเชีย ที่เป็นสายตาสั้นกันมาก ได้แก่ เด็กตามเมืองในจีน ไต้หวัน ฮ่องกง ญี่ปุ่น สิงคโปร์และเกาหลีใต้

นักวิจัยเอียน มอร์แกน  เผยว่า “สาเหตุใหญ่ที่เด็กในเอเชียตะวันออกพากันสายตาสั้นกันมาก เป็นเพราะสิ่งแวดล้อมไม่ใช่กรรมพันธุ์” และย้ำว่า ไม่ใช่เป็นเพราะเรียนหนัก แต่ควรออกมานอกบ้านนอกอาคารเสียบ้าง  มีเด็กคนอื่นถมถืดไปที่เรียนก็หนัก และเล่นหนักด้วยเหมือนกัน ก็ไม่เป็นอะไร.

.

ที่มา: ไทยรัฐ 9 พฤษภาคม 2555

.

Massive rise in Asian eye damage

By Matt McGrath
Science reporter, BBC World Service
4 May 2012 Last updated at 02:23

Up to 90% of school leavers in major Asian cities are suffering from myopia – short-sightedness – a study suggests.

Researchers say the “extraordinary rise” in the problem is being caused by students working very hard in school and missing out on outdoor light.

The scientists told the Lancet that up to one in five of these students could experience severe visual impairment and even blindness.

In the UK, the average level of myopia is between 20% and 30%.

According to Professor Ian Morgan, who led this study and is from the Australian National University, 20-30% was once the average among people in South East Asia as well.

“What we’ve done is written a review of all the evidence which suggests that something extraordinary has happened in east Asia in the last two generations,” he told BBC News.

“They’ve gone from something like 20% myopia in the population to well over 80%, heading for 90% in young adults, and as they get adult it will just spread through the population. It certainly poses a major health problem.”

Eye experts say that you are myopic if your vision is blurred beyond 2m (6.6ft). It is often caused by an elongation of the eyeball that happens when people are young.

According to the research, the problem is being caused by a combination of factors – a commitment to education and lack of outdoor light.

Professor Morgan argues that many children in South East Asia spend long hours studying at school and doing their homework. This in itself puts pressure on the eyes, but exposure to between two and three hours of daylight acts as a counterbalance and helps maintain healthy eyes.

The scientists believe that a chemical called dopamine could be playing a significant part. Exposure to light increases the levels of dopamine in the eye and this seems to prevent elongation of the eyeball.

“We’re talking about the need for two to three hours a day of outdoor light – it doesn’t have to be massively sunny, we think the operating range is 10-20,000 lux, we’re not sure about that – but that’s perfectly achievable on a cloudy day in the UK.”

‘Massive pressures’

Cultural factors also seem to play a part. Across many parts of South East Asia, children often have a lunchtime nap. According to Professor Morgan they are missing out on prime light to prevent myopia.

“Children suffer from a double whammy in South East Asia,” says Professor Morgan.

“As a result of massive educational pressures and the construction of a child’s day, the amount of time they spend outside in bright light is minimised.”

A big concern is the numbers of students suffering from “high” myopia. According to Professor Morgan, this affects between 10% and 20% of students in Asian cities. It can lead to vision loss, visual impairment and even blindness.

“These people are at considerable risk – sometimes people are not told about it and are just given more powerful glasses – they need to be warned about the risk and given some self-testing measures so they can get to an ophthalmologist and get some help.”

For decades, researchers believed there was a strong genetic component to the condition. It was believed that people from China, Japan, Korea and other countries were particularly susceptible to developing myopia. But this study strongly suggests an alternative view.

In Singapore, where there are large numbers of people from Chinese, Malay and Indian backgrounds, all three ethnic groups have seen a dramatic rise in short-sightedness.

Professor Morgan says you cannot rule out genetics completely, but for him it’s not the major factor.

“Any type of simple genetic explanation just doesn’t fit with that speed of change; gene pools just don’t change in two generations.

“Whether it’s a purely environmental effect or an environmental effect playing a sensitive genome, it really doesn’t matter, the thing that’s changed is not the gene pool – it’s the environment.”

Further evidence on the impact of light is provided by UK researchers. Kathryn Saunders from the University of Ulster was part of a team which compared short-sightedness in children in Australia and Northern Ireland.

“White UK kids are much more likely to be myopic than white Australian children,” Dr Saunders told BBC News. “We’ve proposed that this might be due to the protective effect in Australia of increased exposure to bright sunlight.

“This requires further exploration and research, but I guess we might want to encourage children to spend more time outside when the sun is shining. It’s unlikely to do them any harm.”

Data from: bbc.co.uk