อยู่แต่ในตึก ระวังเด็กสายตาสั้น

dailynews130506_001การให้เด็กใช้ชีวิตอยู่แต่ในบ้าน ในอาคาร โดยไม่ปล่อยให้ออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งบ้างนั้น ท่านผู้ปกครองควรรู้ไว้ว่า การจำกัดเรื่องดังกล่าว อาจทำให้บุตรหลานมีปัญหาสายตาสั้นได้

มีการศึกษาที่ไต้หวัน โดยไป่ ชาง วู นักวิจัยจากโรงพยาบาลในเกาสง ไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมราว 300 คน จากโรงเรียนสองแห่งใกล้ๆ กัน โดยพฤติกรรมของเด็กโรงเรียนหนึ่งมักออกมาวิ่งเล่นหรือทำกิจกรรมกลางแจ้ง ขณะที่เด็กๆ อีกโรงเรียนชอบที่จะทำกิจกรรมยามว่างภายในตัวอาคารเรียนมากกว่า

เมื่อนำเด็กทั้งสองโรงเรียนมาตรวจวัดสายตา พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญอยู่บ้าง โดยผู้วิจัยได้แนะว่า ทั้งผู้ปกครองและครู ควรให้ความสำคัญกับการออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งของเด็ก เพราะแสงสว่างจากธรรมชาติมีส่วนปกป้องพัฒนาการทางสายตาและการมองเห็นของเด็กๆ ลดโอกาสเปิดปัญหาสายตาสั้น

นอกจากนี้ ยังมีผลวิจัยจากมหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็น แดนมังกร ชี้ให้เห็นว่า เด็กที่มักเรียนและเล่นอยู่แต่ในตัวอาคาร ส่วนใหญ่มีการเจริญเติบโตของลูกนัยน์ตายาวเฉลี่ย 0.19 มม. ส่วนเด็กที่ออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งมากกว่า ลูกนัยน์ตาเจริญเติบโตยาวเฉลี่ยที่ 0.12 มม. ทั้งนี้โดยหลักการแล้ว ถ้าลูกตามีขนาดยาวมากก็จะทำให้สายตาสั้นมาก และเมื่อผลออกมาเป็นเช่นนี้ นักวิจัยจากจีนก็เห็นพ้องว่า ผู้ใหญ่ควรจัดสรรเวลาให้เด็กๆ ออกมาเล่นหรือทำกิจกรรมนอกบ้านบ้าง

แม้ปัญหาสายตาสั้น จะสามารถแก้ไขได้หลายวิธี แต่ก็กระทบต่อการใช้ชีวิตและอาจทำให้เกิดปัญหาสายตาอื่นๆ ในอนาคตได้ เช่น โรคต้อหิน จอประสาทตาฉีกขาดและหลุดลอก ฉะนั้น ลดโอกาสเกิดปัญหาสายตาสั้นไว้คงดีที่สุด.

ทีมเดลินิวส์ออนไลน์
takecareDD@gmail.com

ที่มา : เดลินิวส์  6 พฤษภาคม 2556

.

Related Article :

.

Credit: guardian.co.uk

Credit: guardian.co.uk

Outdoor Recess May Help Protect Kids From Nearsightedness

Second study tied sunlight exposure to better vision

FRIDAY, May 3 (HealthDay News) — Being outdoors at recess and increased exposure to sunlight both reduce children’s risk of nearsightedness (myopia), two new studies suggest.

The first study, published in the May issue of the journalOphthalmology, included nearly 350 students at two elementary schools in Taiwan. Students at one school had to spend recess outdoors for the 2009-2010 school year while students at the other school did not have to go outside for recess.

Eye exams were given to students at both schools at the start and end of the school year. Compared to those at the control school, students at the school that required outdoor recess were far less likely to become nearsighted or to shift toward nearsightedness.

The children at the school with mandatory outdoor recess spent a total of 80 minutes a day outdoors. Previously, many of them had spent recess indoors.

Elementary schools should include frequent recess breaks and other outdoor activities in their daily schedules to help protect children’s eye development and vision, the researchers said.

“Because children spend a lot of time in school, a school-based intervention is a direct and practical way to tackle the increasing prevalence of myopia,” study leader Dr. Pei-Chang Wu, of Kaohsiung Chang Gung Memorial Hospital, in Taiwan, said in a journal news release.

In another study published in the same issue of the journal, researchers concluded that increased exposure to sunlight slows the progression of nearsightedness in youngsters. It included nearly 250 Danish school children with myopia. The greater the children’s amount of sunlight exposure, the slower the progression of their nearsightedness.

“Our results indicate that exposure to daylight helps protect children from myopia,” study leader Dr. Dongmei Cui, of Sun Yat-sen University in China, said in the news release. “This means that parents and others who manage children’s time should encourage them to spend time outdoors daily. When that’s impractical due to weather or other factors, use of daylight-spectrum indoor lights should be considered as a way to minimize myopia.”

More information

The U.S. National Eye Institute has more about nearsightedness.

— Robert Preidt

SOURCE: Ophthalmology, news release, May 1, 2013

SOURCE : consumer.healthday.com

เปิดหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ให้สว่าง ขวางไม่ให้เด็กพากันเป็นสายตาสั้น

นักวิจัยมหาวิทยาลัยอลาบามาของสหรัฐฯ มั่นใจว่า จะสามารถนำเอาหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ มาใช้ช่วยป้องกัน ไม่ให้เด็กและผู้ใหญ่พากันเป็นโรคสายตาสั้นลงได้ ลำพังคนอเมริกันต้องได้รับความทุกข์ทรมานมากถึงร้อยละ 40 และยังอาจทำให้ตาบอดได้อีกด้วย

นักวิจัยพบหนทางจากการศึกษากับสัตว์จำพวกหนูที่กินแมลงชนิดหนึ่งว่า การค่อยเพิ่มความสว่าง ของหลอดไฟฟ้าขึ้นทีละน้อย จะช่วยป้องกันตาไม่ให้สั้นลงได้ ร้อยละ 40

หัวหน้านักวิจัยศาสตราจารย์โทมาส นอร์ตันอธิบายว่า การที่คนเรามองเห็นได้ชัด ก็เพราะดวงตาส่วนหน้า ได้ทำการหักเหแสงและให้ไปตกยังจอตาข้างหลัง แต่ในคนสายตาสั้น ระยะของตาค่อนข้างยาว ทำให้แสงไปตกก่อนถึงจอตา จึงเห็นภาพไม่ชัด

อาจารย์ชี้ว่า สายตาสั้นมีสาเหตุหลายอย่าง ตั้งแต่กรรมพันธุ์ ไปจนถึงสิ่งแวดล้อม การศึกษาใหม่ๆ ส่อว่าเด็กๆ ควรจะหาเวลาออกไปอยู่นอกบ้าน โดยเฉพาะกลางแจ้งที่สว่างๆ ทำให้เกิดความคิดว่า ถ้าหากใช้แสงสว่างที่ทำขึ้นอย่างหลอดไฟก็อาจแทนกันได้ ทั้งยังอาจจะป้องกันอันตรายที่เกิดจากการถูกแดดมากเกินไป เช่น มะเร็งผิวหนังและต้อกระจกด้วย.

ที่มา : ไทยรัฐ 15 พฤษภาคม 2555

.

Related link:

.

Future Treatment for Nearsightedness — Compact Fluorescent Light Bulbs?

ScienceDaily (May 8, 2012) — Researchers at the University of Alabama at Birmingham hope to one day use fluorescent light bulbs to slow nearsightedness, which affects 40 percent of American adults and can cause blindness.

In an early step in that direction, results of a study found that small increases in daily artificial light slowed the development of nearsightedness by 40 percent in tree shrews, which are close relatives of primates.

The team, led by Thomas Norton, Ph.D., professor in the UAB Department of Vision Sciences, presented the study results May 8 at the 2012 Association for Research in Vision and Ophthalmology annual meeting in Ft. Lauderdale.

People can see clearly because the front part of the eye bends light and focuses it on the retina in back. Nearsightedness, also called myopia, occurs when the physical length of the eye is too long, causing light to focus in front of the retina and blurring images.

Myopia has many causes, some related to inheritance and some to the environment. Research in recent years had, for instance, suggested that children who spent more time outdoors, presumably in brighter outdoor light, had less myopia as young adults. That raised the question of whether artificial light, like sunlight, could help reduce myopia development, without the risks of prolonged sun exposure, such as skin cancer and cataracts.

“Our hope is to develop programs that reduce the rate of myopia using energy efficient, fluorescent lights for a few hours each day in homes or classrooms,” said John Siegwart, Ph.D., research assistant professor in UAB Vision Sciences and co-author of the study. “Trying to prevent myopia by fixing defective genes through gene therapy or using a drug is a multi-year, multimillion-dollar effort with no guarantee of success. We hope to make a difference just with light bulbs.”

Sorting through theories

Work over 25 years had shown that putting a goggle over one eye of a study animal, one that lets in light but blurs images, causes the eye to grow too long, which in turn causes myopia. Other past studies had shown that elevated light levels could reduce myopia under these conditions, whether the light was produced by halogen lamps, metal halide bulbs or daylight. The current study is the first to show that the development of myopia can be slowed by increasing daily fluorescent light levels.

One prevailing theory on myopia-related shape changes in the eye is that they are caused by the blurriness of images experienced while reading or doing other near-work chores. Another holds some people develop myopia because they have low levels of vitamin D, which goes up with exposure to sunlight and could explain the connection between outdoor light and reduced myopia. A third theory, one reinforced by the current results, is that bright light causes an increase in levels of dopamine, a signaling molecule in the retina.

To test the theories, the team used a goggle that lets in light but no images to produce myopia in one eye of each tree shrew. They found that a group exposed to elevated fluorescent light levels for eight hours per day developed 47 percent less myopia than a control group exposed to normal indoor lighting, even though the images were neither more nor less blurry. They also found that animals fed vitamin D supplements developed myopia just like ones without the supplement. Given these results, the team is now experimenting with light levels and treatment times to see if a short, bright light treatment could be effective. They have also begun studies looking at the effect of elevated light on retinal dopamine levels as it relates to the reduction of myopia.

“If we can find the best kind of light, treatment period and light level, we’ll have the scientific justification to begin studies raising light levels in schools, for instance,” said Norton. “Compact fluorescent bulbs use much less electricity than standard light bulbs, and future programs raising light levels will have more impact the less expensive they are.”

Story Source:

The above story is reprinted from materials provided byUniversity of Alabama at Birmingham, via Newswise. The original article was written by Greg Williams.

Data from: sciencedaily.com