น้ำตาลหนึ่งเข็มสามารถบรรเทาอาการปวดเข่าจากข้อเสื่อม

New solution: A sugar solution injected into the knee may be a new method of treating osteo-arthritis

New solution: A sugar solution injected into the knee may be a new method of treating osteo-arthritis

น้ำตาลหนึ่งเข็มสามารถบรรเทาอาการปวดหัวเข่าจากการปล่อยเซลล์ซ่อมแซมเอ็นที่เสียหาย

  • การบำบัดแบบ Prolotherapy เกี่ยวข้องกับการฉีดสารละลายน้ำตาลที่หัวเข่า
  • การกระตุ้นนี้ปล่อยเซลล์ที่สามารถช่วยให้เกิดกระบวนการเยียวยาข้อเสื่อม

การใช้สารละลายน้ำตาลเดกซ์โทรส 10 -25 % ฉีดเข้าไปในข้อเข่าอาจเป็นวิธีใหม่ในการรักษาโรคข้อเสื่อม โดยน้ำตาลและน้ำจะช่วยลดอาการปวดและตึงโดยการกระตุ้นกลไกการซ่อมแซมร่างกายตามธรรมชาติ

โซลูชั่นหวานทำงานโดยทำหน้าที่เป็นระคายเคืองอ่อนภายในข้อต่อวิกฤติการอักเสบในระดับต่ำ

การอักเสบนี้ไม่เพียงพอที่จะก่อให้เกิดอันตรายใด ๆ ที่รุนแรง แต่เพียงจะกระตุ้นการปล่อยเซลล์ที่สามารถช่วยในการรักษาความเสียหายบางส่วนที่เกิดจากโรค

มีการศึกษาล่าสุดที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซินในสหรัฐอเมริกา

อ่านเพิ่มเติม

.

Sweet release: The treatment, known as prolotherapy, is thought to work by triggering the release of cells that repair damaged ligaments in the knee

Sweet release: The treatment, known as prolotherapy, is thought to work by triggering the release of cells that repair damaged ligaments in the knee

A dose of sugar can ease the pain of creaky knees by releasing cells that repair damaged ligaments

  • Prolotherapy involves injecting a sugar solution into the knee
  • This stimulates the release of cells that can help the healing process

By PAT HAGAN

PUBLISHED: 21:11 GMT, 8 July 2013

A sugar solution injected into the knee could be a new way to treat osteo-arthritis. Research suggests the sugar and water mixture reduces pain and stiffness by stimulating the body’s natural repair mechanisms.

The sweet solution works by acting as a mild irritant inside the joint, triggering low-level inflammation.

This inflammation is not enough to cause any severe harm, but is sufficient to stimulate the release of cells that can help to heal some of the damage caused by the disease.

Doctors use a solution containing water and between 10 and 25 per cent dextrose, a type of sugar.

They use dextrose because it is cheap, readily available and safe – causing only mild irritation inside the knee joint. The treatment, known as prolotherapy, is thought to work by triggering the release of fibroblasts, cells that build and maintain connective tissue such as ligaments.

The fibroblasts repair damaged ligaments in the knee, making it more stable and relieving discomfort.

In a recent study at the University of Wisconsin in the U.S., researchers recruited 90 men and women with painful knee osteoarthritis and split them into three groups.

One group received three separate sugar jabs, each one four weeks apart, and another had injections of a salt water solution.

The last group did not have any injections but instead followed an at-home exercise regimen designed to alleviate some of the pain and discomfort.

Each volunteer was monitored using a scoring  system, called the Western Ontario McMaster University Osteo-arthritis Index, to measure the severity of the condition. The 12-minute test uses a 100-point scale  and includes questions on how easy it is to use the stairs, get in and out of a car or put on a pair of socks.

The results, published in the Annals of Family Medicine, showed that one year after the treatment began, the sugar jab group had the biggest improvement in symptoms and were better able to carry out everyday activities.

On average, the sugar group improved by a total of 16 points, compared with five points for salt water jabs and seven for the exercise group. The team are unsure why salt water was not as effective as sugar.

This technique is also being tried in other conditions such as chronic back pain and tennis elbow.

Commenting on the approach, Professor Alan Silman, medical director of Arthritis Research UK, said: ‘Though some “irritant” treatments can be effective, much more work is needed before a treatment based on sugar solution could be recommended to patients.’

Meanwhile, scientists have designed a special glove that may ease the pain of hand arthritis.

Around 130 people who suffer from rheumatoid and osteoarthritis are being treated with the compression glove in a new clinical trial.

The gloves are made from a special fabric that when stretched (when it is worn) puts pressure on the hand and joints.

It’s thought that the pressure might trigger mild inflammation, which, unlike severe inflammation, eases pain although it is not clear why.

In the year-long trial, due to start in September and being  co-ordinated by the University of Salford, patients will be given the compression gloves as part of their usual care.

They will be assessed before and after for pain and stiffness.

SOURCE: www.dailymail.co.uk

กิน”กลูโคซามีน” ระวังตา(อาจ)บอด โดย ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา

 

“กลูโคซามีน” เป็นทั้ง “ยา” และ “อาหารเสริม” สำหรับประชาชนในประเทศไทย โดยใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการข้อเสื่อม หรือมีแนวโน้มจะเป็นในอีกไม่ช้า 

ทั้งนี้ เป็นที่รับรู้ว่าไม่มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างข้อหรือกระดูกอ่อนใดๆ ทั้งสิ้น แต่มีผู้ป่วยบางรายใช้แล้วรู้สึกดี โดยไม่มีใครทราบถึงกลไกการออกฤทธิ์แน่นอนในการบรรเทาอาการปวด

มีรายงานทางวิทยาศาสตร์บางชิ้นพบว่า กลูโคซามีนไปกระตุ้นสารต้านการอักเสบ นัยว่าทำให้ปวดน้อยลง แต่เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับประโยชน์จริงๆ มีค่อนข้างน้อยมาก คำแนะนำของสมาคมโรคข้อของสหรัฐอเมริกาจึงไม่แนะนำให้ใช้ แต่ถ้าผู้ป่วยยืนยันจะใช้ก็ควรให้ลองดูประมาณ 1-2 เดือน หากไม่เห็นผลก็ให้เลิกไป

ในประเทศไทยเพียงกลูโคซามีนตัวเดียว ก่อเหตุประหนึ่งเป็น “ยาวิเศษ” ที่คนไข้ต้องได้รับและควรต้องเบิกได้ โดยให้เหตุผลว่าไม่เป็นอันตรายต่อกระเพาะอาหาร ไต ไม่ก่อให้เกิดเส้นเลือดในหัวใจหรือในสมองตีบตันแบบยาแก้ปวดทั่วไป (ชนิดไม่ว่าถูกหรือแพง) เช่น Diclofenac (Voltaren) Ibuprofen (Brufen) และตระกูล Coxibs ทั้งหลาย เช่น Celecoxib (Celebrex) Etoricoxib (Areoxia) และเมื่อกินกลูโคซามีน ถึงไม่ได้ผลก็ไม่เป็นไร อย่างไรก็อุ่นใจเพราะได้กินยา เป็นกำลังใจ หรือที่เรียกว่า Placebo Effect

จนมาเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 มีรายงานในวารสารสมาคมแพทย์สหรัฐ ทางจักษุวิทยา (JAMA) ว่า ผู้ใช้กลูโคซามีนจะมีความดันในลูกตาสูงขึ้น ทั้งนี้ ผู้ป่วยเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะมีต้อหินอยู่บ้าง หลังจากกินกลูโคซามีนความดันในลูกตาสูงขึ้นอย่างชัดเจน และเมื่อหยุดกินความดันในลูกตาก็ลดลง คำเตือนจากรายงานนี้คือ ผู้ป่วยที่มีอาการข้อเสื่อม มักเป็นผู้สูงอายุอยู่แล้ว และมักมีปัญหาโรคตาร่วมด้วย โดยเฉพาะต้อกระจก และต้อหิน ทั้งนี้ ต้อหินซึ่งเกิดจากความดันน้ำในลูกตาสูงซึ่งจะทำให้ตาบอดนั้น อาจไม่มีอาการเตือนคือ ไม่มีอาการเจ็บลูกตาก็ได้ แต่เมื่อใช้กลูโคซามีน สายตาก็จะเลวลงเรื่อยๆ และอาจบอดในที่สุด

เพราะฉะนั้น ถ้าคนไข้ยืนยันที่จะใช้กลูโคซามีน หมอหรือแม้แต่ร้านขายอาหารเสริม ถ้าจะส่งเสริมให้ใช้ ต้องแนะนำ

ผู้ใช้ว่ามีโรคตาต้อหินหรือไม่ ถ้ามีไม่ควรใช้ ถ้าไม่ทราบควรตรวจก่อน ถ้าไม่มีแล้วจะใช้กลูโคซามีนก็ต้องติดตามตรวจความดันลูกตาเป็นระยะ ทั้งนี้ ต้องระลึกไว้เสมอว่า ข้อต่างๆ ปวดอาจไม่หาย แถมตาบอดเสริมเข้ามาอีก

คอลัมน์ ทอล์ค ออฟ เดอะ ทาวน์ โดย ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา (มติชนรายวัน 9 มิ.ย.2556)

ที่มา : มติชน 9 มิถุนายน 2556

.

Related Article :

.

Glucosamine Supplements Tied to Eye Risk

Seniors taking them had side effect that has been linked to glaucoma, small study finds

By Denise Mann

HealthDay Reporter

THURSDAY, May 23 (HealthDay News) — Glucosamine supplements that millions of Americans take to help treat hip and knee osteoarthritis may have an unexpected side effect: They may increase risk for developing glaucoma, a small new study of older adults suggests.

Glaucoma occurs when there is an increase of intraocular pressure (IOP) or pressure inside the eye. Left untreated, glaucoma is one of the leading causes of blindness.

In the new study of 17 people, whose average age was 76 years, 11 participants had their eye pressure measured before, during and after taking glucosamine supplements. The other six had their eye pressure measured while and after they took the supplements.

Overall, pressure inside the eye was higher when participants were taking glucosamine, but did return to normal after they stopped taking these supplements, the study showed.

“This study shows a reversible effect of these changes, which is reassuring,” wrote researchers led by Dr. Ryan Murphy at the University of New England College of Osteopathic Medicine in Biddeford, Maine. “However, the possibility that permanent damage can result from prolonged use of glucosamine supplementation is not eliminated. Monitoring IOP in patients choosing to supplement with glucosamine may be indicated.”

Exactly how glucosamine supplements could affect pressure inside the eye is not fully understood, but several theories exist. For example, glucosamine is a precursor for molecules called glycosaminoglycans, which may elevate eye pressure.

The findings are published online May 23 as a research letter in JAMA Ophthalmology.

The study had some shortcomings. Researchers did not have information on the dose or brand of glucosamine used, and they did not know how long some participants were taking the supplements.

Duffy MacKay, vice president for scientific and regulatory affairs at the Council for Responsible Nutrition, a Washington, D.C.-based trade group representing supplement manufacturers, said the findings don’t mean that people should stop taking the supplements.

“This research letter raises questions and introduces a hypothesis that should be explored further, but the small number of cases investigated and the [fact that] researchers did not count capsules or control for dose or intake or duration of use of glucosamine provide extremely limited evidence of harm,” MacKay said.

“This study should not change consumer habits; however, individuals with glaucoma or ocular hypertension who are taking glucosamine should let their doctor know so that the appropriate monitoring of intraocular pressure measurements can be done to identify any changes,” he said.

MacKay concluded: “The good news is that increased IOP was reversible. So if you take the product, and your IOP goes up, then you can stop taking the product to see if it returns to normal.”

However, previous studies have raised questions about whether glucosamine supplements provide any health benefit to consumers. A large recent study concluded it had no healing effect on arthritic pain.

SOURCE : arthritis.webmd.com

ซ่อมแซมกระดูก ด้วยพลาสติกได้

thairath130311_001ศาสตราจารย์แพทย์วิชาระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก มหาวิทยาลัยเซาแธมป์ตันของอังกฤษ ได้สร้างพลาสติกแบบใหม่ขึ้น นอกจากจะเหนียวแน่นแล้ว ยังมีรูพรุนทำให้ของเหลวไหลผ่านได้ ซึ่งจะใช้ซ่อมแซมกระดูกได้ภายในเวลาอันรวดเร็ว

อาจารย์ริชาร์ด โอเเรฟโฟ เปิดเผยว่า มันมีโครงสร้างเป็นรูพรุน ที่จะเปิดให้เซลล์ที่มีชีวิตเล็ดลอดผ่านได้ แม้แต่หลอดเลือดก็จะลอดได้  เขาได้ทดลองกับหนูทดลอง ที่โดนถอดกระดูกโคนขาหลายส่วนออกไป โดยมีแต่แผลเป็นเปิดอยู่รูเดียว “เพื่อเราจะสอดโครงนั่งร้านเข้า แล้วสอดใส่เซลล์ต้นกำเนิดตามเข้าไป เมื่อเซลล์เพาะขึ้น กระดูกจะหายเร็วขึ้น ยิ่งกว่าไม่ใช้เซลล์ต้นกำเนิด ในเวลาชั่ว 4-8 อาทิตย์”

เขาบอกต่อไปว่า สำหรับมนุษย์เราแล้ว อาจจะใช้ในการซ่อมแซมกระดูกที่แตกหักรุนแรงได้ดีกว่าจะปล่อยให้ค่อยหายไปเอง “อย่างผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน ที่ทำให้กระดูกแตกหัก เมื่อใช้ร่วมกับเซลล์ต้นกำเนิด ก็จะทำให้หายเร็วขึ้น”.

ที่มา:  ไทยรัฐ 11 มีนาคม 2556

.

Related Article :

Stem cell breakthrough could lead to new bone repair therapies. (Credit: Image courtesy of University of Southampton)

Stem cell breakthrough could lead to new bone repair therapies. (Credit: Image courtesy of University of Southampton)

Stem Cell Breakthrough Could Lead to New Bone Repair Therapies On Nanoscale Surfaces

Feb. 11, 2013 — Scientists at the University of Southampton have created a new method to generate bone cells which could lead to revolutionary bone repair therapies for people with bone fractures or those who need hip replacement surgery due to osteoporosis and osteoarthritis.

The research, carried out by Dr Emmajayne Kingham at the University of Southampton in collaboration with the University of Glasgow and published in the journal Small, cultured human embryonic stem cells on to the surface of plastic materials and assessed their ability to change.

Scientists were able to use the nanotopographical patterns on the biomedical plastic to manipulate human embryonic stem cells towards bone cells. This was done without any chemical enhancement.

The materials, including the biomedical implantable material polycarbonate plastic, which is a versatile plastic used in things from bullet proof windows to CDs, offer an accessible and cheaper way of culturing human embryonic stem cells and presents new opportunities for future medical research in this area.

Professor Richard Oreffo, who led the University of Southampton team, explains: “To generate bone cells for regenerative medicine and further medical research remains a significant challenge. However we have found that by harnessing surface technologies that allow the generation and ultimately scale up of human embryonic stem cells to skeletal cells, we can aid the tissue engineering process. This is very exciting.

“Our research may offer a whole new approach to skeletal regenerative medicine. The use of nanotopographical patterns could enable new cell culture designs, new device designs, and could herald the development of new bone repair therapies as well as further human stem cell research,” Professor Oreffo adds.

This latest discovery expands on the close collaborative work previously undertaken by the University of Southampton and the University of Glasgow. In 2011 the team successfully used plastic with embossed nanopatterns to grow and spread adult stem cells while keeping their stem cell characteristics; a process which is cheaper and easier to manufacture than previous ways of working.

Dr Nikolaj Gadegaard, Institute of Molecular, Cell and Systems Biology at the University of Glasgow, says: “Our previous collaborative research showed exciting new ways to control mesenchymal stem cell — stem cells from the bone marrow of adults — growth and differentiation on nanoscale patterns.

“This new Southampton-led discovery shows a totally different stem cell source, embryonic, also respond in a similar manner and this really starts to open this new field of discovery up. With more research impetus, it gives us the hope that we can go on to target a wider variety of degenerative conditions than we originally aspired to. This result is of fundamental significance.”

The study was funded by the Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC).

Story Source: The above story is reprinted from materials provided byUniversity of Southampton. Journal Reference:

  1. Emmajayne Kingham, Kate White, Nikolaj Gadegaard, Matthew J. Dalby, Richard O. C. Oreffo.Nanotopographical Cues Augment Mesenchymal Differentiation of Human Embryonic Stem CellsSmall, 2013; DOI: 10.1002/smll.201202340
——————————————————————————————–

Implants make light work of fixing broken bones

Prof Richard OreffoCredit : www.southampton.ac.uk

Prof Richard Oreffo
Credit : http://www.southampton.ac.uk

Ref: 13/26 08 February 2013

Artificial bone, created using stem cells and a new lightweight plastic, could soon be used to heal shattered limbs.The use of bone stem cells combined with a degradable rigid material that inserts into broken bones and encourages real bone to re-grow has been developed at the Universities of Edinburgh and Southampton.

Researchers have developed the material with a honeycomb scaffold structure that allows blood to flow through it, enabling stem cells from the patient’s bone marrow to attach to the material and grow new bone. Over time, the plastic slowly degrades as the implant is replaced by newly grown bone.

Scientists developed the material by blending three types of plastics. They used a pioneering technique to blend and test hundreds of combinations of plastics, to identify a blend that was robust, lightweight, and able to support bone stem cells. Successful results have been shown in the lab and in animal testing with the focus now moving towards human clinical evaluation.

The study, published in the journal Advanced Functional Materials, was funded by the Biotechnology and Biological Sciences Research Council.

This new discovery is the result of a seven-year partnership between the University of Southampton and the University of Edinburgh.

Richard Oreffo, Professor of Musculoskeletal Science at the University of Southampton, comments: “Fractures and bone loss due to trauma or disease are a significant clinical and socioeconomic problem. This collaboration between chemistry and medicine has identified unique candidate materials that support human bone stem cell growth and allow bone formation. Our collaborative strategy offers significant therapeutic implications.”Professor Mark Bradley, of the University of Edinburgh’s School of Chemistry, adds: “We were able to make and look at a hundreds of candidate materials and rapidly whittle these down to one which is strong enough to replace bone and is also a suitable surface upon which to grow new bone.

“We are confident that this material could soon be helping to improve the quality of life for patients with severe bone injuries, and will help maintain the health of an ageing population.”

Vitamin D may not relieve arthritis pain

Credit : phimaimedicine.org

Credit : phimaimedicine.org

วิตามินดี อาจจะไม่ช่วยบรรเทาปวดจากข้ออักเสบ

การศึกษาในสหรัฐอเมริกาพบว่า การกินวิตามินดีทุกวัน ไม่ได้ช่วยให้หายปวดเข่าหรือช่วยชะลอการสึกของผิวกระดูกอ่อนในข้อของผู้ป่วยข้อเสื่อม

Vitamin D may not relieve arthritis pain

Tue Jan 8, 2013 9:43pm EST
(Reuters) – Taking daily vitamin D doesn’t keep knee pain from getting worse or slow the loss of cartilage for people with osteoarthritis, according to a U.S. study.

Previous research suggested that among people with the joint disorder, those with higher levels of vitamin D in their blood tended to have a slower progression of symptoms. But whether that meant taking more in supplement form would also have a protective effect was unclear.

“It looked compelling at that point,” said lead author Timothy McAlindon, from Tufts Medical Center in Boston.

For the new study, published in the Journal of the American Medical Association, he and his colleagues randomly assigned 156 of their patients with knee osteoarthritis to take a daily dose of vitamin D or a vitamin-free placebo for two years.

None of the participants knew which type of supplement they were assigned to take. The vitamin D doses started at 2,000 international units (IU) per day and were increased to as high as 8,000 IU daily in some patients. For most adults, the recommended daily allowance of vitamin D is 600 to 800 IU.

The vitamin D group started out slightly worse off than their comparisons on measures of knee pain and function, but the vitamin didn’t seem to offer clear relief.

On a 0-to-20 point pain scale, people taking vitamin D saw a 2.3-point decrease during the two years, compared to a 1.5-point decrease among those taking placebos – a difference that could have been due to chance.

Changes in knee cartilage volume – a measure of the progression of osteoarthritis – and knee function were also similar among the two groups during and after the study period.

Robert Heaney, who has studied vitamin D at Creighton University School of Medicine in Omaha, Nebraska, said he wasn’t surprised the study didn’t find a beneficial effect on knee pain across all patients.

“It’s almost certain that vitamin D’s effects are different from person to person,” said Heaney, who wasn’t involved in the new research, to Reuters Health. “It’s very important for some people, but may not make any difference for others.”

That may have to do with genetics or other factors that doctors aren’t yet able to test for before the prescribe vitamin D, Heaney said, though he noted that it’s still worth trying since it may have other small health benefits.

McAlindon, however, disagreed, saying that while it’s possible the higher levels of vitamin D in the blood could help knee pain, so far the results don’t support that idea.

“Vitamin D broadly is the vitamin of the moment,” McAlindon said. “There are hopes that it will have wide health benefits.”

But he noted that this study shows each of those claims needs to be checked out carefully. SOURCE: bit.ly/JjFzqx

(Reporting by Elaine Lies)

 

SOURCE:  reuters.com

หนีเสือปะจระเข้ เข่าเสื่อมเพราะแบกความอ้วน เปลี่ยนข้อเข่ากลับทำให้น้ำหนักตัวพุ่งขึ้นได้

dailynews121104_005เป็นเพราะความอ้วนน้ำหนักเกิน ทำให้ข้อเข่าต้องรับงานหนักจนเสื่อม แต่พอไปผ่าเปลี่ยนข้อเข่าเข้า กลับถูกพบว่า มันกลับทำให้อ้วนขึ้นมาเองได้

วารสารการแพทย์ “การดูแลและวิจัยโรคข้ออักเสบ” ของสหรัฐฯรายงานว่า จากการวิเคราะห์สถิติการแพทย์ คนไข้ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเกือบ 1,000 ราย พบว่า คนจำนวนเกือบร้อยละ 5 ต่างพากันมีน้ำหนักตัวเพิ่ม ภายในระยะเวลา 5 ปีไปตามๆกัน และหากเลยมากกว่า 5 ปี จะมีคนไข้ที่อ้วนขึ้นเพิ่มถึงร้อยละ 30 ซึ่งแต่ละคนจะอ้วนขึ้นกว่าตอนผ่าตัดคนละไม่ต่ำกว่า 5 กก.

ศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย คอมมอนเวลธ์ กล่าวว่า “คนไข้ที่ทำศัลยกรรมตกแต่งข้อเข่าไป ต่างตกอยู่ใต้ความเสี่ยงที่จะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น”.

ที่มา : ไทยรัฐ 12 ธันวาคม 2555

.

Related Article:

.

Obesity no barrier to knee replacement surgery

By Lynda Williams, Senior medwireNews Reporter

Health policy should not withhold total knee arthroplasty (TKA) from patients on the basis of obesity, say UK researchers.

Data for 13,673 primary TKAs in patients with osteoarthritis performed between May 2008 and September 2010 in the UK showed that increasing body mass index (BMI) was associated with lower patient-reported measure scores both before and 6 months after surgery.

However, there was a positive trend between increasing BMI and likelihood of improvement at 6 months on patient-reported measures.

Moreover, there was no significant difference in the magnitude of improvement for patients with a morbidly obese BMI of 40-60 kg/m2 and those with a healthy BMI of 15-24.9 kg/m2 for the Oxford Knee Score, the EuroQoL (EQ)-5D index, and the EQ-5D visual analog scale, after adjustment for age, gender, general health and comorbidity, and American Society of Anesthesiologists grade.

“Obese patients gained as much benefit from knee replacement as patients with a ‘normal’ BMI, even if they did not end up at a similar postoperative level,” report Paul Baker (Newcastle University) and co-workers in the Journal of Bone and Joint Surgery.

Although patients with obese (BMI=25-29.9 kg/m2) and morbidly obese BMIs had a significantly higher rate of wound complications than those with a healthy BMI (17 and 12 vs 9%), rates of bleeding, readmission, and reoperation did not significantly differ.

While acknowledging reports indicating shorter implant survival rates in morbidly obese than healthy BMI patients, the team emphasizes that the value of TKA is linked to patient-reported gains in the quality of life

“If patients are fully informed of the elevated risks for equivalent improvements in patient-reported outcome measures, then these factors should not, in themselves, be a reason to withhold surgery,” Baker et al write.

They conclude: “The decision to proceed with total knee arthroplasty should be made by the treating orthopaedic surgeon and the patient after careful consideration of all aspects of the case and the likely impact of surgery at an individual level.”

Licensed from medwireNews with permission from Springer Healthcare Ltd. ©Springer Healthcare Ltd. All rights reserved. Neither of these parties endorse or recommend any commercial products, services, or equipment.

Posted in: Medical Research News

SOURCE: news-medical.net

เครื่องดื่มแก้วโปรดเร่งข้อเข่าเสื่อม

คนเราเกิดมาหลีกหนีความเสื่อมของสภาพร่างกายไม่พ้น และหนึ่งความเสื่อมที่พบได้มากก็คือ ข้อเข่าเสื่อม อย่างเช่นที่อังกฤษมีผู้สูงอายุประสบปัญหาข้อเข่าเสื่อมและกระทบต่อการใช้ชีวิตถึง 6 ล้านคน

แม้ปัญหาข้อเข่าเสื่อม คนส่วนใหญ่จะรู้กันดีว่าเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ อาทิ น้ำหนักตัวมากเกินไป, อิริยาบถไม่เหมาะสม เช่น นั่งยอง นั่งพับเพียบ นั่งขัดสมาธิ, ขาดแคลเซียม, หรือเคยได้รับอุบัติเหตุที่ข้อเข่า ทว่านักวิจัยจากโรงพยาบาลบริกแฮมและสตรีในบอสตัน อเมริกา พบว่า พฤติกรรมการบริโภคที่ไม่เหมาะสมก็เป็นอีกสาเหตุที่จะเพิ่มโอกาสให้เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม แถมยังเร่งให้อาการเกิดเร็วขึ้นอีกต่างหาก

ดร.บิง ลู หัวหน้าทีมวิจัย เล่าว่า ทีมวิจัยทำการศึกษาจากผู้ป่วยรายใหม่ที่เพิ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมจำนวน 2,149 ราย จากนั้นจะติดตามพัฒนาการของโรคจากการเอ็กซเรย์ในระยะ 12 เดือน 24 เดือน 36 เดือน และ 48 เดือน พร้อมกับสอบถามพฤติกรรมการบริโภค โดยเฉพาะน้ำอัดลมด้วย

ผลการติดตามพัฒนาการของโรคพบว่า ผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมดื่มน้ำอัดลมมากกว่า 5 แก้วต่อสัปดาห์ กระดูกอ่อนภายในข้อเข่าของพวกเขาบางลงเฉลี่ย 0.59 มิลลิเมตร ซึ่งมากกว่ากลุ่มผู้ป่วยที่ไม่ดื่มน้ำอัดลม โดยกลุ่มหลังนี้กระดูกอ่อนในข้อเข่าบางลงเฉลี่ยแค่ 0.29 มิลลิเมตร

ยิ่งไปกว่านั้น การวิจัยพบว่า ผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมเพศชายที่มีน้ำหนักตัวปกติ แต่ชอบดื่มน้ำอัดลมมาก ยิ่งจะทำให้สภาพข้อเข่าเสื่อมลงเร็วกว่าผู้ชายตัวอ้วนเสียอีก

อย่างไรก็ตาม งานวิจัยนี้ยังมิได้วิเคราะห์เจาะลึกว่า ระหว่างปริมาณแคลอรีหรือส่วนผสมบางอย่างในน้ำอัดลม อะไรเป็นตัวเร่งให้สภาพข้อเข่าเสื่อมลงเร็วขึ้นกันแน่.

ทีมเดลินิวส์ออนไลน์
takecareDD@gmail.com

 

ที่มา: เดลินิวส์  19 พฤศจิกายน 2555

 

.

Related Article:

.

Sugary drinks could make knee osteoarthritis worse – a condition that affects most adults over 60

How sugary drinks can give you sore knees (especially if you’re a skinny man)

  • Osteoarthritis in the knees affects around six million adults in the UK
  • Study suggests fizzy drinks can make condition worse in all men and in normal weight women

By CLAIRE BATES

PUBLISHED: 13:08 GMT, 15 November 2012

 

Downing too many glasses of fizzy drink doesn’t just make you fat – it could also make your dodgy knees worse.

Researchers studied patients suffering from osteoarthritis in their knees, which is a common degenerative condition affecting six million older adults in the UK.

They found that the more soft drinks patients consumed, the faster their condition progressed. Slim men were found to be particularly affected.

Study leader Dr Bing Lu from Brigham and Women’s Hospital in Boston, said: ‘Little is known about the course of disability over time in patients with osteoarthritis.

‘This study may offer the potential to identify a modifiable dietary risk factor for disease progression, enable evaluation of prevailing recommendations of healthy diet, and thus have potential public health implications.’

Sugary drinks joins the other known risk factors including obesity, aging and joint stress.

For the study, researcher looked at data on 2,149 patients who had been diagnosed with osteoarthritis following an X-ray.

At the beginning of the study, each participant’s soft-drink consumption, not including sugar-free drinks was measured using a Food Frequency Questionnaire.

The researcher followed up with the participants 12, 24, 36 and 48 months later to track their OA progression as measured by joint space change in their medial knee compartments.

Body mass index (a measure of obesity) was also measured and tracked and data for men and women were analysed separately.

After controlling for BMI and other factors that may contribute to knee OA, men who consumed more soft drinks per week had worse progression of their condition.

The joint space became narrower by an average of 0.29 millimeters in men who drank no soft drinks to 0.59 millimeters in men who drank more than five soft drinks a week.

Men classed as normal weight saw their knees get worse than men who were overweight or obese. By contrast, only women of normal weight showed an association between more soft-drink consumption and knee OA progression.

The researchers concluded that the more soft drinks men drink, the worse their knees may get.

It is unclear whether this problem is due to high-calorie soft drinks leading to excess weight burdening knees, or if there are other ingredients in soft drinks that contribute to OA progression.

SOURCE: www.dailymail.co.uk

Arthritis sufferers have to wait THREE YEARS to be diagnosed condemning them to ‘unbearable pain’

Arthritis sufferers have to wait THREE YEARS to be diagnosed condemning them to ‘unbearable pain’
By SOPHIE BORLAND
PUBLISHED: 00:17 GMT, 9 May 2012

More than a quarter of arthritis sufferers have to visit their GP at least three times to get a diagnosis, a report reveals.

Patients with osteoarthritis, the most common form, wait an average of nearly three years to be diagnosed and referred for treatment.

The number of Britons suffering from the crippling condition is expected to double over the next 20 years due to the ageing population and higher levels of obesity.

There are an estimated 8.5million people with osteoarthritis but by 2030 this will have reached 17million, according to the report by Arthritis Care.

The charity is concerned that many patients are enduring ‘unbearable’ pain, seeing it as an inevitable part of old age but wrongly believing nothing can be done about it.

A survey of 2,000 patients carried out on behalf of the charity found that nearly three-quarters (71 per cent) are in constant pain.

For one in eight, the symptoms severely restrict their daily lives, preventing them from walking or going upstairs.

On average the patients waited 2.8 years from noticing symptoms to being given a diagnosis by their family doctor.

Judith Brodie, chief executive of the charity, blamed the delay on patients’ reluctance to seek help and a lack of awareness among GPs.

She said: ‘Many people, particularly the elderly, are very stoical about pain. They may well think nothing can be done.

‘There’s an issue of awareness among GPs and in primary care about osteoarthritis. It could be a lot better.

‘But our message is that there is something you can do. A lot of people are really denying themselves a good old age.’ The poll also found that patients spent an average of £500 a year of their own money on treatment and travel costs.

A third said the condition had forced them to retire early or substantially reduce the numbers of hours they worked.

Osteoarthritis, which normally develops after the age of 50, causes damage to the cartilage, the smooth tissue covering joint surfaces, which leads to pain in the hips, knees, hands and feet.
It is more common among the overweight.

There is no cure but the pain can be substantially reduced through exercise, weight loss and some complementary therapies such as acupuncture.

Many patients take regular painkillers such as paracetamol or non-steroidal anti-inflammatory drugs.

Experts warn that the surge in the numbers of patients will place huge strain on the health service.

Already the condition is estimated to cost the economy £3.2billion in lost working time.

About 140,000 hip and knee replacements a year are performed on the NHS because of osteoarthritis at a cost of at least £700million.

Philip Conaghan, professor of musculoskeletal medicine at the University of Leeds, said: ‘Britain is facing a tsunami of pain due to osteoarthritis as the number of people over 50 increases dramatically and obesity levels continue to rise.

‘Action is needed immediately. We have to bust this myth that painful joints are an inevitable part of getting older that we have to put up with.’

Data from: dailymail.co.uk

ยาฉีดใหม่สำหรับผู้ป่วยโรคข้อ

นักวิทยาศาสตร์พบว่าการฉีดสารคาร์โตจีนินช่วยลดภาวะความเสื่อมของข้อได้

ในอนาคตคาดว่าจะนำสารนี้ไปใช้สำหรับการบำบัดรักษาโรคเกี่ยวกับข้อและกระดูกเสื่อมเนื่องจากการสึกของกระดูกอ่อนผิวข้อ

Read more…

 

New injection could offer hope to millions of arthritis sufferers

  • Molecule found to encourage cartilage regeneration
  • Could form the basis of new drug-based therapy

By SADIE WHITELOCKS

PUBLISHED: 10:03 GMT, 6 April 2012 | UPDATED: 14:51 GMT, 6 April 2012

An injection could help cure the crippling symptoms of arthritis, say scientists.

A study found that a molecule, called kartogenin, encourages damaged cartilage to regenerate.

It is now hoped that the substance could form the basis of a new drug-based therapy, targeting the degenerative joint and bone disease which causes cartilage to wear away.

In the UK, arthritis affects over 9 million people, the most common forms being osteoarthritis and rheumatoid arthritis

Main symptoms of arthritis include pain, stiffness and restricted movement in the joints, and in the UK it affects more than 9 million people.

Currently these is no cure for the condition, only anti-inflammatory painkillers to relieve symptoms, and in severe cases, costly joint replacements are advised.

Commenting on the latest study researchers at the Genomics Institute of the Novartis Research Foundation in San Diego and Scripps Research Institute in La Jolla, California said: ‘This may ultimately lead to a stem-cell based therapy for osteoarthritis.’

While Dr Kristen Johnson, added: ‘We’re excited about the biology because it’s a new way of targeting the stem cells.’

It is thought that kartogenin would be administered via injection to the areas affected (stock picture) During the study, published in the journal Science, 22,000 drug-like molecules were tested using a robotic screen, applying each one to bone marrow stem cells.

When kartogenin was administered to mice with osteoarthritis-like symptoms, it prompted stem cells to change into cartilage cells.
A patent has already been filed, however more work is needed to understand exactly how the molecule works.

Judith Brodie, chief executive of Arthritis Care, said: ‘We are delighted with any potential breakthrough for people with arthritis.

‘We hear every day about the pain suffered by people with osteoarthritis and, although treatments are some years away, we look forward to anything that will help relieve their condition.’

The most common forms of arthritis are osteoarthritis and rheumatoid arthritis.

Around eight million people in Britain suffer from osteoarthritis and 140,000 hip and knee replacements are performed on the NHS as a result of the illness, at a cost of more than £1 billion.

Data from: dailymail