ผู้ชายมีประวัติพ่อแม่หย่าร้างเสี่ยงภาวะเส้นเลือดสมองตีบ

credit: klax-tv.com

นักวิจัยแคนาดาเผยผลการศึกษาพบว่า ผู้ชายที่พ่อแม่แยกทางกันตั้งแต่อายุยังน้อย มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรงหลอดเลือดในสมองตีบตันได้มากกว่าคนปกติถึง 3 เท่า

ผู้นำการวิจัย ดร.เอสเม ฟูลเลอร์-ทอมป์สัน จากมหาวิทยาลัยโทรอนโต กล่าวว่า ผู้ชายที่ผ่านประสบการณ์พ่อแม่หย่าร้างก่อนอายุ 18 ปี มีความเสี่ยงมากกว่าผู้ชายที่มีครอบครัวปกติถึง 3 เท่า ในขณะที่ไม่พบความเสี่ยงอย่างเดียวกันในผู้หญิงที่ผ่านประสบการณ์ครอบครัวแตกแยกในวัยเยาว์

“ผลการศึกษาที่ออกมาน่างุนงงมิใช่น้อยเมื่อคำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่า เราได้กันคนที่เคยประสบกับความรุนแรงในครอบครัว หรือผู้ที่ติดพ่อติดแม่ออกจากการศึกษาแล้ว”

แองเจลา ดัลตัน ผู้ร่วมวิจัยเสริมว่า คณะทำงานคาดคะเนไว้ล่วงหน้าว่า ประสบการณ์วัยเด็กจากการที่พ่อแม่หย่าร้าง กับโรคหลอดเลือดสมอง อาจมีความเชื่อมโยงกันเนื่องเพราะปัจจัยอื่นๆ ด้วย เช่นว่า เกิดจากพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อสุขภาพ หรือสถานะทางเศรษฐกิจสังคมระดับต่ำของผู้ชายที่มาจากครอบครัวแตกแยก

อย่างไรก็ดี การศึกษากลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ได้มีการควบคุมตัวแปรต่างๆ ที่อาจเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันอย่างเข้มงวด เช่น อายุ สีผิว รายได้ การศึกษา หรือพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ อย่างเช่น การดื่มเหล้า สูบบุหรี่ การออกกำลังกาย ภาวะน้ำหนักเกิน รวมไปถึงสุขภาพทางใจ และการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข

“ถึงแม้จะมีการควบคุมปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ อย่างเข้มงวดดังกล่าว ก็ยังพบว่าผู้ชายที่ผ่านประสบการณ์พ่อแม่หย่าร้างในวัยเด็กมีความเสี่ยงกว่าคนอื่นๆ 3 เท่าตัว” ดัลตันกล่าว

นักวิจัยยังไม่สามารถหาคำอธิบายชัดเจนได้ว่า เหตุใดการหย่าร้างจึงเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะเส้นเลือดในสมองตีบ แต่ความเป็นไปได้หนึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนคอร์ติซอล ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความเครียด

ดร.ฟูลเลอร์-ทอมป์สันอธิบายว่า ความเสี่ยงที่สูงขึ้นในการเป็นโรคหลอดเลือดในสมองตีบ อาจเกี่ยวข้องกับภาวะเก็บกด ในกรณีดังกล่าว เป็นไปได้ที่เด็กชายที่ประสบกับความเครียดจากการหย่าร้างของพ่อแม่ จะใช้วิธีเดียวกันในการรับมือกับความเครียดที่พวกเขาจะเผชิญต่อไปในชีวิต

หากแต่ ดร.ฟูลเลอร์-ทอมป์สันเสริมว่า ผลการวิจัยชิ้นนี้ยังจะต้องได้รับการยืนยันผลการวิจัยจากงานวิจัยชิ้นอื่นๆ ด้วย ก่อนที่จะฟันธงลงไปได้ว่าการหย่าร้างส่งผลต่อภาวะหลอดเลือดในสมองตีบ

ภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบตันและโรคหลอดเลือดสมองอื่นๆ ถือเป็นโรคร้ายที่คร่าชีวิตคนมากที่สุดเป็นอันดับสอง โดยการตายของมนุษย์กว่า 10% เป็นผลมาจากโรคดังกล่าว.

ที่มา: ไทยโพสต์ 4 ตุลาคม 2555

.

Related Article:

.

credit: klax-tv.com

Can Parents’ Divorce Boost Son’s Risk for Stroke?

Researchers suspect stress hormone may play a role

 

By Mary Elizabeth Dallas

Wednesday, September 26, 2012

WEDNESDAY, Sept. 26 (HealthDay News) — New research suggests a strong association between parental divorce and boys’ risk for stroke later in life.

Researchers from the University of Toronto found that boys whose parents divorce before they turn 18 years old are three times more likely to suffer a stroke as adults than men who grow up in intact families. They noted this greater risk of stroke was not the result of other contributing factors such as family violence or parental addiction.

“The strong association we found for males between parental divorce and stroke is extremely concerning,” study lead author Esme Fuller-Thomson, chair of the university’s Factor-Inwentash Faculty of Social Work, said in a university news release.

Even after adjusting for factors such as race, income and education, and adult health behaviors such as smoking, parental divorce was still associated with a threefold risk of stroke among males, said Fuller-Thomson.

Although the reason why these men seem at greater risk for stroke remains unclear, the study authors suggested it may have something to do with their levels of the stress hormone cortisol.

“It is possible that exposure to the stress of parental divorce may have biological implications that change the way these boys react to stress for the rest of their lives,” noted Fuller-Thomson.

Women from divorced families do not face the same increased risk, the researchers found.

Although an association was noted between sons of divorced parents and later stroke risk, the research did not establish a cause-and-effect relationship. More research is needed to confirm their findings, the researchers said.

“If these findings are replicated in other studies, then perhaps health professionals will include information on a patient’s parental divorce status to improve targeting of stroke prevention education,” said Fuller-Thomson.

The findings are published in the September issue of the International Journal of Stroke.

SOURCE: University of Toronto, news release, September 2012

SOURCE: nlm.nih.gov