จะต่ออายุเองได้ ก็ต้องหมั่นขยัน

thairath130916_001วารสาร “เวชศาสตร์ป้องกัน” ของสหรัฐฯ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยควีนส์ของแคนาดา ศึกษาพบว่า คนที่เป็นผู้ใหญ่ที่ขยันออกกำลังขนาดปานกลาง ให้ได้อาทิตย์ละเป็นเวลานานไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมงครึ่ง จะมีอายุยืนยาวกว่าคนที่ไม่ได้ปฏิบัติมากถึง 5 ปี

ผลการศึกษาบอกให้รู้ว่า ถ้าหากเป็นหนุ่มวัย 20 ปี ขยันออกกำลังขนาดนี้ จะช่วยให้ตนเองอายุยืนกว่าปกติได้มากถึง 2.4 ปี และถ้าเป็นสาวรุ่นราวคราวเดียวกัน ก็อาจจะมีอายุยืนยาวมากกว่าถึง 3 ปีเต็ม แต่ที่น่าประหลาดใจมากกว่าเพื่อน ก็คือ ถ้าหากเป็นสตรีผิวสีที่ไม่ใช่เชื้อสายละตินอเมริกัน อาจจะมีอายุยืนได้จนถึง 5.5 ปี

ดร. เอียน แจนเสน หัวหน้านักวิจัย กล่าวว่า ผลการค้นพบเรื่องนี้ เหมาะกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จะเอาไปเผยแพร่กับประชาชนมากที่สุด “เพราะเคยมีผลการวิจัยแสดงว่า ข่าวสารทางสุขภาพที่มีพลังให้คนเปลี่ยนนิสัยไปได้มากที่สุดนั้น จะต้องเข้าใจง่าย ตรงไปตรงมา แสดงความหมายออกมาให้เห็นอย่างแจ่มแจ้ง และเรื่องนี้ก็นับว่าเข้าเค้ามากที่สุด เพราะมันเท่ากับบอกพวกเขาว่า ถ้าอยากจะมีอายุยืนยาวอีก 2 ปีครึ่ง ก็จงขยันเอาไว้”.

ที่มา: ไทยรัฐ 16 กันยายน 2556

.

Related Article:

.

Credit: nationalnursingreview.com

Credit: nationalnursingreview.com

Total amount of exercise important, not frequency, research shows

2013-06-20

A new study by Queen’s University researchers has determined that adults who accumulated 150 minutes of exercise on a few days of the week were not any less healthy than adults who exercised more frequently throughout the week.

Ian Janssen (School of Kinesiology and Health Studies) and his graduate student Janine Clarke studied 2,324 adults from across Canada to determine whether the frequency of physical activity throughout the week is associated with risk factors for diabetes, heart disease and stroke.

“The findings indicate that it does not matter how adults choose to accumulate their 150 weekly minutes of physical activity,” says Dr. Janssen. “For instance, someone who did not perform any physical activity on Monday to Friday but was active for 150 minutes over the weekend would obtain the same health benefits from their activity as someone who accumulated 150 minutes of activity over the week by doing 20-25 minutes of activity on a daily basis.”

Physical activity was measured continuously throughout the week by having research participants wear accelerometers on their waists. Accelerometers are tiny electrical devices (about the size of a small package of matches) that record how much a person moves every minute.

Dr. Janssen divided the adults who met the physical activity guidelines (more than 150 minutes per week of aerobic activity) into those who were frequently active (active five to seven days of the week) and infrequently active (active one to four days of the week).

“The important message is that adults should aim to accumulate at least 150 minutes of weekly physical activity in whatever pattern that works for their schedule.”

The paper was published in Applied Physiology, Nutrition and Metabolism.

SOURCE : www.queensu.ca

ใช้โทรศัพท์มาก สุขภาพไม่แข็งแรง

image00005นักวิทยาศาสตร์คณะการศึกษาสาธารณสุขและบริการมนุษย์ ของมหาวิทยาลัยเคนส์ สเตทแห่งสหรัฐฯ พบว่าผู้ที่ตัวติดอยู่กับการใช้โทรศัพท์มือถือมาก จะด้อยความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกายลงไป

พวกเขาเห็นว่า โทรศัพท์มือถือ ซึ่งมีขนาดเล็กพกพาได้ น่าจะส่งเสริมการออกกำลังให้ง่ายขึ้น แต่จากการศึกษากับนักศึกษามหาวิทยาลัย 300 กว่าคน กลับได้ผลว่า ผู้ที่ใช้หนัก กลับไม่ค่อยได้ออกกำลัง ผู้ที่พูดโทรศัพท์มากถึงวันละ 14 ชม. จะแข็งแรงสู้ผู้ที่ใช้โดยเฉพาะวันละไม่เกิน 90 นาทีไม่ได้

นักวิจัยผู้หนึ่งกล่าวว่า อาจจะวัดจากการใช้โทรศัพท์ รู้ถึงความแข็งแรงสมบูรณ์ของเจ้าของได้ โดยเฉพาะการล่อแหลมกับโรค เนื่องจากการขาดการออกกำลัง.

ที่มา : ไทยรัฐ 15 กรกฎาคม 2556

.

Related Article :

.

High Cell Phone Use Linked With Less Physical Activity

Posted: 07/11/2013

When it comes to exercise, smartphones can be used for good (check out these fitness apps, for instance). But a small new study shows that they could also have a negative effect on our physical fitness levels.

Researchers from Kent State University found that the more college students are glued to their smartphones, the less fit they tend to be.

The study, published in the International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, included more than 300 college students from the Midwest. Researchers surveyed them on their levels of physical activity, as well as on how much they used their cell phones. Then, they conducted fitness and body composition testing on 49 of the study participants.

The researchers found associations between less cell phone use and greater physical activity levels — specifically, college students tended to be less fit when they spent as much as 14 hours a day on their phones, compared with those who spent just an hour and a half a day on their phones.

“High frequency users were more likely than low frequency users to report forgoing opportunities for physical activity in order to use their cell phones for sedentary behaviors,” researchers wrote in the study, and “low frequency users were more likely to report being connected to active peer groups through their cell phones and to cite this as a motivation for physical activity.”

Researchers also found that the study participants who spent a lot of time on their cell phones were more likely to engage in other sedentary behaviors, like TV watching.

SOURCE : www.huffingtonpost.com

แม่บ้านคนขยันจะป้องกันมะเร็งเต้านม ออกกำลังปานกลางห่างได้ร้อยละ 8

องค์การต่อต้านโรคมะเร็งแห่งยุโรป บอกแนะนำว่า แม่บ้านที่ขยันขันแข็ง ไม่ยอมอยู่เฉย ยุ่งอยู่กับงานบ้าน ไม่ก็เดินเหิน หรือทำสวนอยู่ในบ้าน จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดมะเร็งเต้านมได้

ความขยันขันแข็ง ทำให้ได้ออกกำลัง ที่สำคัญก็เพราะการออกกำลังขนาดปานกลาง ถึงหนักหน่วง จะป้องกันไม่ให้เป็นมะเร็งของเต้านมได้มากถึงร้อยละ 13

นักวิจัยได้ศึกษาสตรีที่เคยเป็นเนื้อร้ายที่ทรวงอก มาไม่ต่ำกว่า 8,000 ราย ด้วยการสอบถามถึงอาหารการกินการใช้ชีวิต และโรคอื่นด้วย ทำให้ได้รู้ว่า ผู้ที่มีโอกาสออกกำลังมากที่สุด จะห่างโรคได้มากกว่าผู้ที่นั่งนอนอยู่เฉยๆ ถึงร้อยละ 13 แม้แต่รายที่ออกกำลังขนาดปานกลาง ยังอาจจะเลี่ยงหนีโรคได้ร้อยละ 8.

ที่มา: ไทยรัฐ 11 กันยายน 2555

.

Related Articles:

.

Moderate physical activity is key to reducing the risk of breast cancer, according to a new study

Housework could reduce the risk of breast cancer by 13%

By CLAIRE BATES

PUBLISHED: 10:04 GMT, 4 September 2012

t may sound counter intuitive but housework could be good for your health.

Researchers found women who spent six hours a day doing household chores, going for a brisk walk or gardening were 13 per cent less likely to develop breast cancer than their sedentary peers.

Even those who managed just two-and-a-half hours of activity reduced their cancer risk by eight per cent.

 

Researchers, funded by Cancer Research, looked at the activity levels and diet of more than 8,000 people with breast cancer  – the largest study of its kind.

Professor Tim Key, a Cancer Research UK epidemiologist based at the University of Oxford, said: ‘This large study further highlights the benefits of being active – even moderate amounts. There is also a lot of evidence that exercise reduces the risk of bowel cancer. More research is needed on other types of cancer, and to investigate the mechanisms which could explain the links.’

The government recommends we do 150 minutes a week of moderate physical activity – such as brisk walking. But only 39 per cent of men and 29 per cent of women are managing this.

Previous research has estimated that more than three per cent of breast cancers, more than five per cent of colon cancers and around four per cent of womb cancers in the UK in 2010 were linked to people doing fewer than 150 minutes of at least moderate intensity physical activity per week.

Sara Hiom, director of information at Cancer Research UK, said: ‘While maintaining a healthy bodyweight and cutting back on alcohol remain two of the best ways of reducing our risk of breast cancer, being active can clearly play a role too – but doesn’t have to cost you money or too much time.

‘You don’t need to train like an Olympic athlete but the excitement of watching team GB win so many golds might have inspired some of us to spend less time on the sofa. And, as this research confirms, exercise can include anything that leaves you slightly out of breath like doing the gardening, walking the dog or housework.

‘Small changes in your daily routine can make all the difference, like taking the stairs instead of the lift or walking some of the way to work, school or the shops and add up over the course of a week.

‘Keeping active could help prevent more than 3,000 cases of cancer in the UK every year. And it can have a positive effect on your health.’

The study, published in the International Journal of Cancer, used data collected by the European Prospective Investigation of Cancer.

SOURCE:  dailymail.co.uk