น้ำตาลหนึ่งเข็มสามารถบรรเทาอาการปวดเข่าจากข้อเสื่อม

New solution: A sugar solution injected into the knee may be a new method of treating osteo-arthritis

New solution: A sugar solution injected into the knee may be a new method of treating osteo-arthritis

น้ำตาลหนึ่งเข็มสามารถบรรเทาอาการปวดหัวเข่าจากการปล่อยเซลล์ซ่อมแซมเอ็นที่เสียหาย

  • การบำบัดแบบ Prolotherapy เกี่ยวข้องกับการฉีดสารละลายน้ำตาลที่หัวเข่า
  • การกระตุ้นนี้ปล่อยเซลล์ที่สามารถช่วยให้เกิดกระบวนการเยียวยาข้อเสื่อม

การใช้สารละลายน้ำตาลเดกซ์โทรส 10 -25 % ฉีดเข้าไปในข้อเข่าอาจเป็นวิธีใหม่ในการรักษาโรคข้อเสื่อม โดยน้ำตาลและน้ำจะช่วยลดอาการปวดและตึงโดยการกระตุ้นกลไกการซ่อมแซมร่างกายตามธรรมชาติ

โซลูชั่นหวานทำงานโดยทำหน้าที่เป็นระคายเคืองอ่อนภายในข้อต่อวิกฤติการอักเสบในระดับต่ำ

การอักเสบนี้ไม่เพียงพอที่จะก่อให้เกิดอันตรายใด ๆ ที่รุนแรง แต่เพียงจะกระตุ้นการปล่อยเซลล์ที่สามารถช่วยในการรักษาความเสียหายบางส่วนที่เกิดจากโรค

มีการศึกษาล่าสุดที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซินในสหรัฐอเมริกา

อ่านเพิ่มเติม

.

Sweet release: The treatment, known as prolotherapy, is thought to work by triggering the release of cells that repair damaged ligaments in the knee

Sweet release: The treatment, known as prolotherapy, is thought to work by triggering the release of cells that repair damaged ligaments in the knee

A dose of sugar can ease the pain of creaky knees by releasing cells that repair damaged ligaments

  • Prolotherapy involves injecting a sugar solution into the knee
  • This stimulates the release of cells that can help the healing process

By PAT HAGAN

PUBLISHED: 21:11 GMT, 8 July 2013

A sugar solution injected into the knee could be a new way to treat osteo-arthritis. Research suggests the sugar and water mixture reduces pain and stiffness by stimulating the body’s natural repair mechanisms.

The sweet solution works by acting as a mild irritant inside the joint, triggering low-level inflammation.

This inflammation is not enough to cause any severe harm, but is sufficient to stimulate the release of cells that can help to heal some of the damage caused by the disease.

Doctors use a solution containing water and between 10 and 25 per cent dextrose, a type of sugar.

They use dextrose because it is cheap, readily available and safe – causing only mild irritation inside the knee joint. The treatment, known as prolotherapy, is thought to work by triggering the release of fibroblasts, cells that build and maintain connective tissue such as ligaments.

The fibroblasts repair damaged ligaments in the knee, making it more stable and relieving discomfort.

In a recent study at the University of Wisconsin in the U.S., researchers recruited 90 men and women with painful knee osteoarthritis and split them into three groups.

One group received three separate sugar jabs, each one four weeks apart, and another had injections of a salt water solution.

The last group did not have any injections but instead followed an at-home exercise regimen designed to alleviate some of the pain and discomfort.

Each volunteer was monitored using a scoring  system, called the Western Ontario McMaster University Osteo-arthritis Index, to measure the severity of the condition. The 12-minute test uses a 100-point scale  and includes questions on how easy it is to use the stairs, get in and out of a car or put on a pair of socks.

The results, published in the Annals of Family Medicine, showed that one year after the treatment began, the sugar jab group had the biggest improvement in symptoms and were better able to carry out everyday activities.

On average, the sugar group improved by a total of 16 points, compared with five points for salt water jabs and seven for the exercise group. The team are unsure why salt water was not as effective as sugar.

This technique is also being tried in other conditions such as chronic back pain and tennis elbow.

Commenting on the approach, Professor Alan Silman, medical director of Arthritis Research UK, said: ‘Though some “irritant” treatments can be effective, much more work is needed before a treatment based on sugar solution could be recommended to patients.’

Meanwhile, scientists have designed a special glove that may ease the pain of hand arthritis.

Around 130 people who suffer from rheumatoid and osteoarthritis are being treated with the compression glove in a new clinical trial.

The gloves are made from a special fabric that when stretched (when it is worn) puts pressure on the hand and joints.

It’s thought that the pressure might trigger mild inflammation, which, unlike severe inflammation, eases pain although it is not clear why.

In the year-long trial, due to start in September and being  co-ordinated by the University of Salford, patients will be given the compression gloves as part of their usual care.

They will be assessed before and after for pain and stiffness.

SOURCE: www.dailymail.co.uk

ยาฉีดใหม่สำหรับผู้ป่วยโรคข้อ

นักวิทยาศาสตร์พบว่าการฉีดสารคาร์โตจีนินช่วยลดภาวะความเสื่อมของข้อได้

ในอนาคตคาดว่าจะนำสารนี้ไปใช้สำหรับการบำบัดรักษาโรคเกี่ยวกับข้อและกระดูกเสื่อมเนื่องจากการสึกของกระดูกอ่อนผิวข้อ

Read more…

 

New injection could offer hope to millions of arthritis sufferers

  • Molecule found to encourage cartilage regeneration
  • Could form the basis of new drug-based therapy

By SADIE WHITELOCKS

PUBLISHED: 10:03 GMT, 6 April 2012 | UPDATED: 14:51 GMT, 6 April 2012

An injection could help cure the crippling symptoms of arthritis, say scientists.

A study found that a molecule, called kartogenin, encourages damaged cartilage to regenerate.

It is now hoped that the substance could form the basis of a new drug-based therapy, targeting the degenerative joint and bone disease which causes cartilage to wear away.

In the UK, arthritis affects over 9 million people, the most common forms being osteoarthritis and rheumatoid arthritis

Main symptoms of arthritis include pain, stiffness and restricted movement in the joints, and in the UK it affects more than 9 million people.

Currently these is no cure for the condition, only anti-inflammatory painkillers to relieve symptoms, and in severe cases, costly joint replacements are advised.

Commenting on the latest study researchers at the Genomics Institute of the Novartis Research Foundation in San Diego and Scripps Research Institute in La Jolla, California said: ‘This may ultimately lead to a stem-cell based therapy for osteoarthritis.’

While Dr Kristen Johnson, added: ‘We’re excited about the biology because it’s a new way of targeting the stem cells.’

It is thought that kartogenin would be administered via injection to the areas affected (stock picture) During the study, published in the journal Science, 22,000 drug-like molecules were tested using a robotic screen, applying each one to bone marrow stem cells.

When kartogenin was administered to mice with osteoarthritis-like symptoms, it prompted stem cells to change into cartilage cells.
A patent has already been filed, however more work is needed to understand exactly how the molecule works.

Judith Brodie, chief executive of Arthritis Care, said: ‘We are delighted with any potential breakthrough for people with arthritis.

‘We hear every day about the pain suffered by people with osteoarthritis and, although treatments are some years away, we look forward to anything that will help relieve their condition.’

The most common forms of arthritis are osteoarthritis and rheumatoid arthritis.

Around eight million people in Britain suffer from osteoarthritis and 140,000 hip and knee replacements are performed on the NHS as a result of the illness, at a cost of more than £1 billion.

Data from: dailymail