เตือนคนไข้มะเร็ง เนื้อสัตว์ทำให้อายุสั้น

thairath130704_002หมอของแพทยสมาคมโรคมะเร็งอเมริกัน กล่าวเตือนว่าผู้ที่เพิ่งถูกตรวจวินิจฉัยโรคว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ ที่เคยชอบกินเนื้อวัว หรือเนื้อลูกแกะที่มีสีค่อนข้างคล้ำ และอาหารเนื้อสำเร็จรูปมากๆ  ควรจะระวังเอาไว้ว่า อาจจะอยู่ต่อไปอีกได้ไม่เกิน 8 ปี

หมอแมจอรี แมคคัลเลาดห์ กำชับว่า “คนไข้ควรจะปฏิบัติตามคำแนะนำเรื่อง ให้จำกัดการกินเนื้อสัตว์เหล่านั้นอย่างเคร่งครัด อาหารพวกนั้น ได้แก่ เนื้อวัว ฮอตด็อก และไส้กรอก เป็นต้น” ก่อนหน้านี้ก็เคยมีการศึกษาพบมาก่อนแล้วว่า การกินเนื้อสัตว์เหล่านี้มากเกี่ยวข้องกับการเป็นมะเร็ง

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังหาหลักฐานที่แสดงว่า คนไข้ที่ยังขืนกินอาหารพวกนี้จะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกนานสักเท่าไหร่ได้น้อย

สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติอเมริกันได้คาดประมาณว่า ในปีนี้จะมีผู้ป่วยด้วยโรคนี้มากประมาณ 143,000 ราย และอาจมีผู้เสียชีวิตลงสัก 51,000 ราย.

ที่มา : ไทยรัฐ  4 กรกฎาคม 2556

.

Related Article :

.

Credit : indianapublicmedia.org

Credit : indianapublicmedia.org

Red meat tied to worse colon cancer outcomes: study

By Andrew M. Seaman

NEW YORK | Mon Jul 1, 2013 4:03pm EDT

(Reuters Health) – People who report eating the most red and processed meat before being diagnosed with colon cancer are more likely to die during the next eight years, according to a new study.

“It’s another important reason to follow the guidelines to limit the intake of red and processed meat,” said Marjorie McCullough, the study’s lead author from the American Cancer Society in Atlanta.

While the new study can’t prove eating red or processed meats – such as beef, hot dogs and sausages – causes colon cancer deaths, previous studies have found that eating the meats is tied to an increased risk of developing the cancer.

There’s less evidence, however, on how people’s diets after colon cancer diagnoses affect their chances of survival.

The U.S. National Institutes of Health estimates that about 143,000 Americans will be diagnosed with colon and rectal cancers in 2013, and about 51,000 people will die from them.

For the new research, McCullough and her colleagues used data from a different study on 184,000 Americans who didn’t have cancer between 1992 and 1993, and who were periodically asked about what they ate.

After excluding people, who had – among other things – multiple types of cancer, unverified diagnoses and missing information, the researchers had data on 2,315 men and women who were diagnosed with colon or rectal cancer between the start of the study and June 30, 2009.

Overall, 966 of them died between the start of the study and December 31, 2010.

The researchers found no link between how much red or processed meat a person ate after their diagnosis and their risk of death, but the amount of meat a person ate before their diagnosis was tied with their risk of dying during the study.

About 43 percent of the 580 people who ate about 10 servings of red or processed meat per week at the start of the study died during the follow up period. That compared to about 37 percent of the 576 people who ate about two servings per week.

The researchers also found that people who consistently ate more red or processed meat before and after their colon cancer diagnosis were more likely to die from that cancer during the study, compared to those who at the least before and after diagnosis.

‘THREE OR FOUR TIMES PER WEEK’

Dr. Jeffrey Meyerhardt, who wrote an editorial accompanying the new study in the Journal of Clinical Oncology, said it’s possible that the link between red and processed meats and colon cancer comes from cancer-causing compounds found in cooked meat or preservatives.

“The primary message is a confirmation that increased intake of red or processed meat can have detrimental effects on the development of colon cancer, the type of cancer and other health effects of patients in the long term,” Meyerhardt, a gastrointestinal oncologist at the Dana-Farber Cancer Institute in Boston, said.

McCullough said about three or four servings of red or processed meats per week is a good target for people.

“We’re not saying people need to be vegetarians. It’s really just limiting intake and making it more the exception than the rule,” she said.

Dr. Elisa Bandera, associate professor of epidemiology at Rutgers Cancer Institute of New Jersey in New Brunswick, said in an email to Reuters Health that maintaining a healthy weight, healthy diet and regular exercise likely has benefits for cancer prevention and survival.

But she cautioned that these are only findings from one study.

“We need more studies evaluating the impact of meat and other dietary factors on cancer survival before any recommendations can be made to cancer survivors,” wrote Bandera, who was not involved with the new study.

SOURCE: bit.ly/W1OrcD Journal of Clinical Oncology, online July 1, 2013.

SOURCE : www.reuters.com

กินเนื้อสำเร็จรูป เสี่ยงตายก่อนวัย

thairath130318_001aการศึกษาติดตามชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนทั่วยุโรปเรือนครึ่งล้าน ทำให้น่าวิตกว่า การกินอาหารเนื้อสำเร็จรูป  อย่างไส้กรอก  แฮม เบคอนและอื่นๆ จะทำให้เฉียดใกล้กับการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

เป็นที่ลงความเห็นกันมาก่อนหน้าแล้วว่า การกินอาหารเหล่านี้มากๆ เกี่ยวเนื่องกันกับโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็งและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร นักวิจัยเชื่อว่า เพราะสารเคมีและเกลือที่ใช้ในการเก็บรักษาเนื้อเป็นภัยต่อสุขภาพ  ขณะเดียวกันมูลนิธิโรคหัวใจแห่งอังกฤษ ได้แนะนำว่า ให้กินส่วนของเนื้อที่ไม่ติดมันแทน

วารสาร “การแพทย์บีเอ็มซี”ของอังกฤษรายงานว่า การศึกษายังได้พบว่า ผู้ที่ชอบกินอาหารแบบนี้ มักจะเป็นผู้สูบบุหรี่ อ้วนเกิน และชอบทำเรื่องที่เป็นการทำลายสุขภาพตนเอง

ผู้ที่ชอบกินอาหารพวกนี้มากถึงวันละ 160 กรัม ขนาดไส้กรอก 2 ท่อนกับเบคอนอีกชิ้นหนึ่ง จะเสี่ยงกับการเสียชีวิตขึ้น ในระหว่างช่วงเวลาของการศึกษานาน 12.7 ปี ยิ่งกว่าผู้ที่กินเพียงวันละ 20 กรัม ร้อยละ 44.

ที่มา :  ไทยรัฐ 18 มีนาคม 2556

.

Related Article :

.

bbc130307_001a

Processed meat ‘early death’ link

By James GallagherHealth and science reporter, BBC News

7 March 2013

Sausages, ham, bacon and other processed meats appear to increase the risk of dying young, a study of half a million people across Europe suggests.

It concluded diets high in processed meats were linked to cardiovascular disease, cancer and early deaths.

The researchers, writing in the journal BMC Medicine, said salt and chemicals used to preserve the meat may damage health.

The British Heart Foundation suggested opting for leaner cuts of meat.

The study followed people from 10 European countries for nearly 13 years on average.

Lifestyle factors

It showed people who ate a lot of processed meat were also more likely to smoke, be obese and have other behaviours known to damage health.

However, the researchers said even after those risk factors were accounted for, processed meat still damaged health.

One in every 17 people followed in the study died. However, those eating more than 160g of processed meat a day – roughly two sausages and a slice of bacon – were 44% more likely to die over a typical follow-up time of 12.7 years than those eating about 20g.

In total, nearly 10,000 people died from cancer and 5,500 from heart problems.

bbc130307_001b

Prof Sabine Rohrmann, from the University of Zurich, told the BBC: “High meat consumption, especially processed meat, is associated with a less healthy lifestyle.

“But after adjusting for smoking, obesity and other confounders we think there is a risk of eating processed meat.

“Stopping smoking is more important than cutting meat, but I would recommend people reduce their meat intake.”

Health benefits

She said if everyone in the study consumed no more than 20g of processed meat a day then 3% of the premature deaths could have been prevented.

The UK government recommends eating no more than 70g of red or processed meat – two slices of bacon – a day.

A spokesperson said: “People who eat a lot of red and processed meat should consider cutting down.”

However a little bit of meat, even processed meat, had health benefits in the study.

Ursula Arens from the British Dietetic Association told BBC Radio 4’s Today programme that putting fresh meat through a mincer did not make it processed meat.

“Something has been done to it to extend its shelf life, or to change its taste, or to make it more palatable in some way… and this could be a traditional process like curing or salting.”

She said even good quality ham or sausages were still classed as processed meat, while homemade burgers using fresh meat were not.

“For most people there’s no need to cut back on fresh, red meat. For people who have very high intake of red meat – eat lots of red meat every day – there is the recommendation that they should moderate their intake,” she added.

Ms Arens also confirmed that the study’s finding that processed meat was linked to heart disease was new.

Mr Roger Leicester, a consultant surgeon and a member of the Meat Advisory Panel, said: “I would agree people should eat small quantities of processed meat.”

However, he said there needed to be a focus on how meat was processed: “We need to know what the preservatives are, what the salt content is, what the meat content is…meat is actually an essential part of our diet.”

Growing evidence

Dr Rachel Thompson, from the World Cancer Research Fund, said: “This research adds to the body of scientific evidence highlighting the health risks of eating processed meat.

“Our research, published in 2007 and subsequently confirmed in 2011, shows strong evidence that eating processed meat, such as bacon, ham, hot dogs, salami and some sausages, increases the risk of getting bowel cancer.”

The organisation said there would be 4,000 fewer cases of bowel cancer if people had less than 10g a day.

“This is why World Cancer Research Fund recommends people avoid processed meat,” said Dr Thompson.

Tracy Parker, a heart health dietitian with the British Heart Foundation, said the research suggested processed meat might be linked to an increased risk of early death, but those who ate more of it in the study also made “other unhealthy lifestyle choices”.

“They were found to eat less fruit and vegetables and were more likely to smoke, which may have had an impact on results.

“Red meat can still be enjoyed as part of a balanced diet.

“Opting for leaner cuts and using healthier cooking methods such as grilling will help to keep your heart healthy.

“If you eat lots of processed meat, try to vary your diet with other protein choices such as chicken, fish, beans or lentils.”

SOURCE : bbc.co.uk