โปรตีนในสเปิร์มเปลี่ยนพฤติกรรมหญิงได้

credit: calacademy.org

ผลวิจัยใหม่ชี้ว่าสเปิร์มของเพศชายสามารถกระตุ้นการทำงานของยีนในร่างกายของเพศหญิง และก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่น่ามหัศจรรย์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอีสต์แองเกลียในประเทศอังกฤษ ได้ทำการวิจัยการตอบสนองของแมลงวันผลไม้เพศเมียต่อการจับคู่ พบว่า เมื่อแมลงวันเพศผู้หลั่งสเปิร์มเข้าไปในร่างกายของแมลงวันเพศเมียแล้ว โปรตีนในสเปิร์มของเพศผู้จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดในร่างกายของเพศเมีย

ผลดังกล่าวทำให้นักวิจัยสันนิษฐานว่า โดยหลักการแล้ว ความเปลี่ยนแปลงที่พบในการศึกษาแมลงวันผลไม้ ก็อาจให้ผลตอบสนองลักษณะเดียวกันในสัตว์ชนิดอื่นๆ รวมทั้งมนุษย์ ได้ด้วยเช่นกัน

ศาสตราจารย์เทรซี แชปแมน ผู้นำการวิจัยในครั้งนี้อธิบายว่า เป็นที่รับรู้กันอยู่แล้วว่า น้ำกามของเพศชายสามารถก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเพศหญิง ทั้งปรับเปลี่ยนระยะเวลาการตกไข่ เพิ่มความพร้อมในการสืบพันธุ์ เพิ่มภูมิคุ้มกันและอารมณ์ทางเพศ รวมถึงทั้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการกินและการนอน

โดยในงานวิจัยชิ้นนี้ได้ศึกษาบทบาทของโปรตีนชนิดหนึ่งในสเปิร์มของเพศชายที่เรียกว่า “เซ็กซ์เปปไทด์” และพบว่าโปรตีนชนิดนี้ได้เข้าไปปรับเปลี่ยนการจัดเรียงยีนในร่างกายของเพศหญิง

“เราพบว่าการเปลี่ยนแปลงของยีนมีผลต่อการพัฒนาของไข่, การเกิดเอมบริโอระยะเริ่มต้น, การสร้างระบบภูมิคุ้มกัน, การรับรู้สารอาหาร, พฤติกรรม และที่คาดไม่ถึงคือส่งผลต่อระบบการมองเห็นภาพด้วย” ศาสตราจารย์เทรซีกล่าว

ผลที่ได้นี้ชี้ว่าโปรตีนในสเปิร์มเป็นเครื่องควบคุมที่ทรงพลัง ที่ทำให้เพศชายมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิง ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยรวม ผลกระทบลักษณะเดียวกันอาจเกิดกับสิ่งมีชีวิตชนิดพันธุ์อื่นๆ ด้วย

งานวิจัยชิ้นนี้แสดงให้เห็นว่า ผลจากโปรตีนในน้ำกามของเพศชาย สามารถสร้างผลประโยชน์ให้กับฝ่ายชายได้อย่างมาก ในขณะที่ฝ่ายหญิงก็กลายเป็นฝ่ายที่ได้รับผลกระทบไปโดยปริยาย.

ที่มา: ไทยโพสต์ 3 ตุลาคม 2555

.

Related Article:

.

Chemical reaction: Sex can trigger ‘remarkable’ responses in women – including altered fertility, immunity, libido, eating and sleep patterns – by the activation of diverse sets of genes

The effect sex has on women: Single sperm molecule ‘affects female fertility, behaviour, eating and sleeping’

  • Scientists discovered that a single protein found in semen generates a wide range of responses in many genes in females

By DAILY MAIL REPORTER

PUBLISHED: 08:17 GMT, 12 September 2012

Sex can trigger ‘remarkable’ responses in women – including altered fertility, immunity, libido, eating and sleep patterns – by the activation of diverse sets of genes, according to a study.

Researchers investigated fruit flies, but say their findings could in principle be akin to responses in many animals – including humans – where sperm and semen is released inside the female’s body during sex.

Scientists from the University of East Anglia (UEA) studied how female Drosophila melanogaster – or fruit flies – respond to mating.

They discovered that a single protein found in semen generates a wide range of responses in many genes in females, which become apparent at different times and in different parts of the female’s body following mating.

Lead researcher Prof Tracey Chapman, of UEA’s school of Biological Sciences, said: ‘It’s already known that seminal fluid proteins transferred from males during mating cause remarkable effects in females – including altered egg laying, feeding, immunity, sleep patterns, water balance and sexual receptivity.

‘We tested here the effects of one enigmatic seminal fluid protein – known as the “sex peptide” – and found it to change the expression of a remarkable array of many genes in females – both across time and in different parts of the body.

‘There were significant alterations to genes linked to egg development, early embryogenesis, immunity, nutrient sensing, behaviour and, unexpectedly, phototransduction – or the pathways by which they see.

‘It showed that the semen protein is a “master regulator” – which ultimately means that males effectively have a direct and global influence on the behaviour and reproductive system of the female. Such effects may well occur across many species.

‘An additional and intriguing twist is that the effects of semen proteins can favour the interests of males whilst generating costs in females, resulting in sexual conflict.

‘For example, there can be a tug-of-war, where males employ semen proteins to ensure that females make a large investment in the current brood – even if that doesn’t suit the longer term interests of females.’

The findings were published in the journal Proceedings of the Royal Society B.

SOURCE: dailymail.co.uk