เผยเหตุผลของคนมีเซ็กซ์

dailynews130116_001ทุกสิ่งที่กระทำ ล้วนมีเหตุผล อย่างเรื่องเซ็กซ์ก็เช่นกัน เชื่อว่าแต่ละคู่มีเหตุผลของการทำกิจกรรทางเพศแตกต่างกันไป ส่วนใหญ่ก็เพื่อมีบุตร หรือเกิดจากความพึงพอใจ บ้างก็เมคเลิฟเพื่อกระชับสัมพันธ์รัก

แล้วทั้งสามเหตุผลพื้นฐานข้างต้นนั้นตรงกับคุณผู้อ่านบ้างหรือไม่ ถ้ายังไม่ตรงใจก็ไม่ใช่เรื่องแปลก เนื่องจากสื่อออนไลน์ต่างแดน อาทิ เดอะ การ์เดียน, เว็บเอ็มดี, ไซโคโลจี ทูเดย์ ต่างเคยนำเสนอผลสำรวจจากงานวิจัยที่เสาะหาเหตุผลของการเสพสวาทมาเปิดเผย

อย่างเช่นผลสำรวจที่นักจิตวิทยาเคยสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง อายุ 17-52 ปี จำนวนราว 2,000 คน พบว่า คำตอบมีความหลากหลายมาก ซึ่งสามารถจัดกลุ่มคำตอบออกมาได้ 237 กลุ่มเหตุผล!!!

สำหรับเหตุผลยอดนิยมนั้นคือ มีเซ็กซ์เพราะเหตุผลทางกายภาพหรือสภาพแวดล้อมรอบตัว ต่อมาเป็นเพราะความพึงพอใจ ตามด้วยเพื่อผ่อนคลายแก้เครียด มีเซ็กซ์เพราะเชื่อว่าเป็นการออกกำลังกายทางหนึ่ง มีเพราะอยากรู้อยากลอง และเกิดจากความชื่นชอบกันและกัน

ส่วนที่ระบุเหตุผลแปลกๆ มีทั้งบอกว่า ทำเพราะหน้าที่ เพราะความกดดัน และเพื่อปกป้องคุ้มครองคนรัก อย่างไรก็ตาม นักจิตวิทยาคาดว่า สาเหตุที่ทำให้คำตอบมีหลากหลายเป็นเพราะแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ทว่าจะให้สรุปเหตุผลพื้นฐานที่ชายและหญิงส่วนใหญ่ตอบกันมากว่าทำไมถึงมีเซ็กซ์ นั่นก็คือ ความสนใจในกันและกัน และความพึงพอใจ

ไม่ว่าเซ็กซ์จะเกิดขึ้นเพราะเหตุผลใด ก็ควรต้องปลอดภัย สมวัย และถูกต้อง.

ทีมเดลินิวส์ออนไลน์
takecareDD@gmail.com

ที่มา: เดลินิวส์ 16 มกราคม 2556

.

Related Article:

.

Why Do People Have Sex?

By Stacy Lloyd
Mon, Jan 07, 2013

Researchers have generally assumed people have sex for one or more of three reasons: to have children, experience sexual pleasure, and cement relationships, according to PsychologyToday.com.

Well, wrote WebMD, today’s reasons why people have sex seem to vary much more.

A 2010 Sexuality & Culture review of sex motivation studies states people offer “far more reasons for engaging in sexual intercourse than in the past.”

These include a wide range of motivations, from pleasure and procreation, to insecurity, to inquisitiveness.

This aside, some sexologists still believe, at the most basic level, there is only one true reason people have sex. We’re wired for it, reported WebMD.

“Our brains are designed to motivate us toward that behavior,” Richard A. Carroll, PhD, sex therapist and associate professor in the psychiatry and behavioral sciences department at Northwestern University Feinberg School of Medicine, told WebMD.

Research from the University of Texas at Austin revealed hundreds of varied and complex motivations that range from the spiritual to the vengeful, wrote ScienceDaily.com.

After conducting comprehensive studies on why people have sex, psychology researchers David Buss and Cindy Meston uncovered 237 motivations, which appear in the Archives of Sexual Behavior.

The Guardian wrote the two psychologists canvassed 2,000 people to compile the list of the 237 most popular reasons. PsychologyToday.com added that they asked people aged 17 to 52, to list “all the reasons why you or those you know have engaged in sexual intercourse.”

The Texas psychologists used the research to identify four major factors and 13 sub-factors for why people have sex, wrote ScienceDaily.com.

One major factor is physical reasons. The sub-factors are pleasure, stress relief, exercise, sexual curiosity, or attraction to a person, wrote WebMD.

Dummies.com said that many people engage in sex for the sensory experience, the wide range of physical and emotional pleasures that a person can derive from sexual activity.

Another major factor is emotional reasons. These sub-factors are love, commitment and gratitude.

Part of the glue that holds longtime love together is sex, said Dummies.com.

WebMD said that a major factor of why people have sex is a variety of goal-based reasons. The sub-factors are procreation, improving social status (i.e. to become popular) or for revenge.

The fourth major factor is insecurity-based reasons. These sub-factors include self-esteem, a feeling of duty or pressure, and to guard a partner, wrote ScienceDaily.com.

PsychologyToday.com wrote, the myth is that men and women are emotionally very different. However, in the Meston-Buss survey, the top reasons why both men and women become sexual were based on attraction and pleasure.

Men and women gave the same priority to horniness and almost the same to expressing love, and feeling closeness/intimacy.

 

SOURCE: health.yahoo.net

โปรตีนในสเปิร์มเปลี่ยนพฤติกรรมหญิงได้

credit: calacademy.org

ผลวิจัยใหม่ชี้ว่าสเปิร์มของเพศชายสามารถกระตุ้นการทำงานของยีนในร่างกายของเพศหญิง และก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่น่ามหัศจรรย์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอีสต์แองเกลียในประเทศอังกฤษ ได้ทำการวิจัยการตอบสนองของแมลงวันผลไม้เพศเมียต่อการจับคู่ พบว่า เมื่อแมลงวันเพศผู้หลั่งสเปิร์มเข้าไปในร่างกายของแมลงวันเพศเมียแล้ว โปรตีนในสเปิร์มของเพศผู้จะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดในร่างกายของเพศเมีย

ผลดังกล่าวทำให้นักวิจัยสันนิษฐานว่า โดยหลักการแล้ว ความเปลี่ยนแปลงที่พบในการศึกษาแมลงวันผลไม้ ก็อาจให้ผลตอบสนองลักษณะเดียวกันในสัตว์ชนิดอื่นๆ รวมทั้งมนุษย์ ได้ด้วยเช่นกัน

ศาสตราจารย์เทรซี แชปแมน ผู้นำการวิจัยในครั้งนี้อธิบายว่า เป็นที่รับรู้กันอยู่แล้วว่า น้ำกามของเพศชายสามารถก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเพศหญิง ทั้งปรับเปลี่ยนระยะเวลาการตกไข่ เพิ่มความพร้อมในการสืบพันธุ์ เพิ่มภูมิคุ้มกันและอารมณ์ทางเพศ รวมถึงทั้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการกินและการนอน

โดยในงานวิจัยชิ้นนี้ได้ศึกษาบทบาทของโปรตีนชนิดหนึ่งในสเปิร์มของเพศชายที่เรียกว่า “เซ็กซ์เปปไทด์” และพบว่าโปรตีนชนิดนี้ได้เข้าไปปรับเปลี่ยนการจัดเรียงยีนในร่างกายของเพศหญิง

“เราพบว่าการเปลี่ยนแปลงของยีนมีผลต่อการพัฒนาของไข่, การเกิดเอมบริโอระยะเริ่มต้น, การสร้างระบบภูมิคุ้มกัน, การรับรู้สารอาหาร, พฤติกรรม และที่คาดไม่ถึงคือส่งผลต่อระบบการมองเห็นภาพด้วย” ศาสตราจารย์เทรซีกล่าว

ผลที่ได้นี้ชี้ว่าโปรตีนในสเปิร์มเป็นเครื่องควบคุมที่ทรงพลัง ที่ทำให้เพศชายมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิง ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยรวม ผลกระทบลักษณะเดียวกันอาจเกิดกับสิ่งมีชีวิตชนิดพันธุ์อื่นๆ ด้วย

งานวิจัยชิ้นนี้แสดงให้เห็นว่า ผลจากโปรตีนในน้ำกามของเพศชาย สามารถสร้างผลประโยชน์ให้กับฝ่ายชายได้อย่างมาก ในขณะที่ฝ่ายหญิงก็กลายเป็นฝ่ายที่ได้รับผลกระทบไปโดยปริยาย.

ที่มา: ไทยโพสต์ 3 ตุลาคม 2555

.

Related Article:

.

Chemical reaction: Sex can trigger ‘remarkable’ responses in women – including altered fertility, immunity, libido, eating and sleep patterns – by the activation of diverse sets of genes

The effect sex has on women: Single sperm molecule ‘affects female fertility, behaviour, eating and sleeping’

  • Scientists discovered that a single protein found in semen generates a wide range of responses in many genes in females

By DAILY MAIL REPORTER

PUBLISHED: 08:17 GMT, 12 September 2012

Sex can trigger ‘remarkable’ responses in women – including altered fertility, immunity, libido, eating and sleep patterns – by the activation of diverse sets of genes, according to a study.

Researchers investigated fruit flies, but say their findings could in principle be akin to responses in many animals – including humans – where sperm and semen is released inside the female’s body during sex.

Scientists from the University of East Anglia (UEA) studied how female Drosophila melanogaster – or fruit flies – respond to mating.

They discovered that a single protein found in semen generates a wide range of responses in many genes in females, which become apparent at different times and in different parts of the female’s body following mating.

Lead researcher Prof Tracey Chapman, of UEA’s school of Biological Sciences, said: ‘It’s already known that seminal fluid proteins transferred from males during mating cause remarkable effects in females – including altered egg laying, feeding, immunity, sleep patterns, water balance and sexual receptivity.

‘We tested here the effects of one enigmatic seminal fluid protein – known as the “sex peptide” – and found it to change the expression of a remarkable array of many genes in females – both across time and in different parts of the body.

‘There were significant alterations to genes linked to egg development, early embryogenesis, immunity, nutrient sensing, behaviour and, unexpectedly, phototransduction – or the pathways by which they see.

‘It showed that the semen protein is a “master regulator” – which ultimately means that males effectively have a direct and global influence on the behaviour and reproductive system of the female. Such effects may well occur across many species.

‘An additional and intriguing twist is that the effects of semen proteins can favour the interests of males whilst generating costs in females, resulting in sexual conflict.

‘For example, there can be a tug-of-war, where males employ semen proteins to ensure that females make a large investment in the current brood – even if that doesn’t suit the longer term interests of females.’

The findings were published in the journal Proceedings of the Royal Society B.

SOURCE: dailymail.co.uk

มะกันวิจัยเจอต้นเหตุทำวัยรุ่นมั่วเซ็กซ์

ปัญหาการมีเซ็กซ์ก่อนวัยอันควร และปัญหาการเปลี่ยนคู่นอนบ่อย จนเสี่ยงติดโรคทางเพศสัมพันธ์ ยิ่งถ้าเป็นผู้หญิงก็เสี่ยงตั้งครรภ์โดยไม่ตั้งใจไปอีกข้อ สิ่งเหล่านี้ไม่มีพ่อแม่ ผู้ปกครองคนไหนอยากให้เกิดขึ้นกับลูกหลาน แต่เคยสงสัยไหมว่า ทั้งๆ ที่เราเลี้ยงดูเอาใจใส่ใกล้ชิด เหตุใดปัญหาดังกล่าวยังเกิดขึ้นได้อีก

นักวิจัยชาวมะกัน รอสส์ โอฮารา จากมหาวิทยาลัยมิสซูรี อาจมีคำตอบให้จากงานวิจัยที่ระบุว่า ฉากเซ็กซ์ในหนังมีผลต่อพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่น โดยโอฮาราได้วิเคราะห์หนังทำเงินหลายร้อยเรื่องดังที่ออกฉายช่วง ค.ศ.1998-2004 ซึ่งมีฉากเซ็กซ์ เนื้อหาเกี่ยวข้องเรื่องทางเพศ พร้อมกับสอบถามความเห็นจากกลุ่มตัวอย่างราว 1,200 ราย อายุ 12-14 ปี เกี่ยวกับหนังที่ได้ดู

การสอบถาม ทำให้ผู้วิจัยพบว่า หนังที่มีเนื้อหาทางเพศ ฉากเลิฟซีน ทำให้วัยรุ่น หรือเด็กๆ ที่ได้ดูต้องการแสวงหาความรู้สึกเหล่านั้นบ้าง อีกนัยหนึ่งคือ อยากรู้ อยากลอง อยากเลียนแบบ ดังนั้นเมื่อพวกเขามีโอกาสจึงมักลองมีเซ็กซ์

นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังชี้ว่า วัยรุ่นเรียนรู้พฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจงจากฉากเซ็กซ์ในหนัง ซ้ำร้ายบางคนยังมีเซ็กซ์ตามฉากรักที่ได้เห็นจากหนัง แถมยังรับด้วยว่า เป็นวัยรุ่นที่ผ่านประสบการณ์การมีเพศสัมพันธ์มาแล้ว บางรายเคยมีคู่นอนมากกว่าหนึ่ง และไม่ค่อยใช้ถุงยางอนามัย

จากการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงมีคำแนะนำไปยังพ่อแม่ ผู้ปกครองว่า ไม่ควรให้เด็กดูหนังที่มีเนื้อหาทางเพศ หรือมีฉากเลิฟซีน เพราะอาจนำมาซึ่งพฤติกรรมเลียนแบบในไม่ช้า.

ทีมเดลินิวส์ออนไลน์
takecareDD@gmail.com

.

Related Link:

.

Children exposed to sex scenes in movies ‘will be more promiscuous and have more sexual partners’

  • Teenagers who watch movie sex scenes are sexually active younger and don’t use condoms
  • Sexual content makes them more prone to take risks
  • Children aged 12 to 14 were studied and their sexual behaviour was reviewed six years later
  • 84 per cent of movies contain sexual content
  • Parents need to restrict young children’s viewing

By ALEX WARD

PUBLISHED: 09:38 GMT, 18 July 2012 | UPDATED: 11:45 GMT, 18 July 2012

Watching sex scenes in movies can make children more sexually active from a younger age, research suggests.

Whether it’s Leonardo Dicaprio and Kate Winslet making love on the Titanic or Robert Pattinson and Kristen Stewart cuddling in bed on their vampire honeymoon in The Twilight Saga: Breaking Dawn, teenagers watching sex scenes have an increased curiosity for sex.

Watching sex on screen could lead to teenagers having more sex with more partners and without using condoms, researcher Ross O’Hara from the University of Missouri said.

The scenes can ‘fundamentally influence a teenager’s personality’ and make them more prone to take risks he said.

Dr O’Hara said: ‘Adolescents who are exposed to more sexual content in movies start having sex at younger ages, have more sexual partners and are less likely to use condoms with casual sexual partners.

While there’s been much research into the influence of drinking and smoking in movies, sex scenes has been overlooked.

Dr O’Hara said: ‘Much research has shown that adolescents’ sexual attitudes and behaviours are influenced by media.

‘But the role of movies has been somewhat neglected, despite other findings that movies are more influential than TV or music.’

Psychologists studied children aged 12 to 14 and then reviewed their sexual behaviour six years on.

The research, published in Psychological Science, followed 1,228 children over the six year period.

Dr O’Hara said adolescents often have a predisposition for ‘sensation seeking’ behaviour, which peaks between the ages of ten and 15, and leads to a tendency to seek more novel and intense stimulation of all kinds.

His team found that greater exposure to sexual content in movies at a young age actually led to a higher peak in sensation seeking during adolescence.

The sensation seeking behaviour could last well into the late teens and early twenties if young people were exposed to movie sex scenes Dr O’Hara said.

He said: ‘These movies appear to fundamentally influence their personality through changes in sensation seeking, which has far reaching implications for all of their risk taking behaviours.’

Teenagers could also learn ‘sexual scripts’ from the films, using them as examples of how to behave when confronted with complex emotional situations.

Given that for 57 per cent of American adolescents between the ages of 14 and 16, the media is their greatest source of sexual information, they often don’t differentiate between what they see on the screen and what they must confront in daily life, Dr O’Hara said.

The researchers also looked at 684 high grossing films and analysed them for sexual content, such as heavy kissing or actual sex.

Most of the recent films did not portray safe sex, with little mention of using contraception.

Each teenager identified which movies they had seen from a list of 50, randomly selected.

Six years later the teenagers were surveyed to find out how old they were when they became sexually active and how risky their sexual behaviour might have been.

They were also asked if they used condoms consistently and whether they had multiple sexual partners.

The findings revealed the link between exposure to sex on screen and sexual behaviour.

Dr O’Hara said: ‘This study, and its confluence with other work, strongly suggests that parents need to restrict their children from seeing sexual content in movies at young ages.’

Data from: dailymail.co.uk

9 ทริคให้หนุ่ม ๆ ฟิตเปรี๊ยะ!!

9 เคล็ดลับน่าสนใจจากแพทย์ที่ช่วยให้สุขภาพบนเตียงของคุณผู้ชายฟิตเปรี๊ยะเพื่อความสุขในครอบครัว

โดย…มัลลิกา นามสง่า

 

เมื่อเรื่องบนเตียงกลายมาเป็นปัญหาคับอกคับใจของบรรดาคุณผู้ชาย เพราะปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นที่ฝ่ายหญิงเท่านั้น แต่เจ้าตัวก็ดันไม่มีเวลาหรือเสื่อมสมรรถภาพก็ว่ากันไป เฮ้อเจอะปัญหาแบบนี้ก็กลุ้มๆ สิคร้าบบบ ใครจะเชื่อล่ะว่าปัญหาส่วนหนึ่งของสถิติการหย่าร้างของครอบครัวในปัจจุบันนั้นมีเหตุจากเรื่องบนเตียงเอี่ยวอยู่ไม่น้อย จะด้วยสถานการณ์ความรับผิดชอบที่มีมากขึ้นทั้งหญิงและชาย สถานการณ์ภายในครอบครัวจึงถูกสั่นคลอนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีเรื่องอย่างว่าเข้ามาซ้ำ มันยิ่งกระแทกให้ฟางเส้นสุดท้ายขาดไวเข้าไปอีก

ก่อนที่ฟางเส้นสุดท้ายจะขาดผึงเอาง่ายๆ ดังนั้นจึงควรหันมาให้ความสำคัญในเรื่องการใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพน่าจะดีที่สุด โดย“นพ.สรรชัย วิโรจน์แสงทอง” ศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะหรือผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนวัตกรรมซีไออาร์ดี (CAPP Innovation Research and Development Center) ได้ให้คำแนะนำแก่บรรดากระทาชายว่า…ควรจะใช้ช่วงเวลาในวันหยุดไปออกทริปสักทริปที่มีบรรยากาศพิเศษ เพื่อคืนความประทับใจให้แก่ครอบครัว โดยมีกลเม็ดเด็ดๆ ดังนี้

1.เตรียมร่างกายให้ฟิต การออกทริปครั้งนี้ไม่มีใครรู้ อาจเป็นทริปที่คุณเหนื่อยที่สุดในชีวิตก็ได้ เพราะว่ากันว่าการมี Sex ที่มีคุณภาพ 1 ครั้ง เท่ากับการวิ่งรอบสนามฟุตบอล 1 รอบ ถ้าไม่ฟิตรับรองวิ่งได้ไม่ถึงรอบ 2 หมดแรงก่อน ดังนั้นก่อนออกสมรภูมิจริงควรตระเตรียมให้ร่างกายได้ออกกำลังกายอย่างน้อยวันเว้นวัน หรือวันเว้นสองวันล่วงหน้า 2 สัปดาห์ เพื่อเป็นการกระตุ้นร่างกายให้พร้อม ถ้าออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้วก็อาจเพิ่มเวลาขึ้นเล็กน้อย แต่อย่าหักโหมเกินไปไม่เช่นนั้นคุณจะได้ไปนอนตลอดทริปแน่นอนเพราะโหมฟิตเกินเหตุ

2.สถานที่ต้องเหมาะ ของดีไม่จำเป็นต้องแพงเสมอไป เพราะการมีสถานที่ที่สะอาด เป็นส่วนตัว บรรยากาศดี ก็น่าจะเพียงพอสำหรับกิจกรรมแห่งความประทับใจได้ง่ายๆ ดังนั้นคุณควรมองหาสถานที่เป็นส่วนตัว หากมาเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูก ก็ควรแบ่งเป็นสัดส่วนให้คุณและเธอได้มีโอกาสย้อนเวลาหารักแท้กันได้ในค่ำคืนที่แสนโรแมนติกง่ายๆ หลังส่งเจ้าตัวเล็กหลับฝันดี เพื่อให้เวลาที่มีอยู่อย่างน้อยนิดนี้เป็นความสุขความทรงจำทุกครั้งที่ได้นึกถึง

3.อาหารอย่าให้ขาด คุณควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบถ้วน ไม่ต้องกลัวน้ำหนักเพิ่มในช่วงนี้ เนื่องจากคุณกำลังต้องการพลังงานอย่างมาก เพื่อแสดงความทรงพลังที่มีอยู่ในตัวคุณออกมา มีหลายศาสตร์ที่แนะนำว่า อาหารที่มี Zinc หรือสังกะสี ที่มีความสำคัญในการควบคุมการทำงานของอวัยวะรับสัมผัส และมีความจำเป็นต่อการเจริญของระบบสืบพันธุ์ พูดให้เข้าใจง่ายคือช่วยให้ต่อมลูกหมากของคุณทำงานได้ดีขึ้นนั่นเอง โดยสังกะสีจะมีมากในหอยนางรม ช็อกโกแลต ถั่วลิสง งาดำ

4.ดื่ม (แอลกอฮอล์) แต่พอดี หากคุณต้องการย้อมใจด้วยแอลกอฮอล์ก่อนก็ขอให้เอาแค่พอดีเท่านั้น โดยช่วงก่อนไปสัก 2 สัปดาห์ ดื่มให้กำลังดี ลดลงจากปกติได้จะดีไม่ควรดื่มจนแฮงค์ เพราะการดื่มหนักจะทำให้ร่างกายคุณทรุดไปหลายวัน จะทำให้ทริปนี้ของคุณจอดไม่ต้องแจวกันพอดี

5.ปลอดจากอารมณ์ร้าย แน่นอนว่าเมื่อลงเรือลำเดียวกันแล้ว เป้าหมายต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ให้คนหนึ่งพายอีกคนหนึ่งก็คอยเป็นแรงส่งให้หัวเรือไปถึงจุดหมายปลายทางเดียวกัน อย่าให้กลับตาลปัตรว่าหัวเรือเบนไปทางท้ายเรืออยากไปอีกทาง ดังนั้นควรสมานฉันท์กันตลอดเส้นทาง ไม่มีอารมณ์หิว หงุดหงิด โกรธ กลัว หรือแม้แต่ความเศร้าเข้ามาครอบคลุมจิตใจ เพื่อให้เรือลำนี้ถึงที่หมายอย่างราบรื่นสะดวกโยธิน

6.สัมผัสส่งสัญญาณ อันนี้ต้องมีการส่งซิกกันเป็นระยะๆ เพื่อให้ทั้งตัวคุณและคู่ของคุณ สัญญาณที่ว่าอาจจะเป็นการสัมผัสแบบแผ่วเบา ทะนุถนอมอย่างเอ็นดูรักใคร่ ใครจะใจแข็งได้ลงคอ นอกจากบอกเป็นนัยๆ แล้ว จะเป็นการสร้างความตื่นเต้นและตื่นตัวในคราวเดียวกัน เพื่อให้ทั้งคุณและเธอพร้อมที่จะจูงมือกันไปถึงที่หมายพร้อมกัน

7.แก้ปัญหาก่อนสตาร์ต ถ้าเคยมีปัญหาด้านสมรรถภาพอยู่บ้าง ควรแก้ไขให้เรียบร้อย จริงๆ แล้วปัญหานี้จะพบได้ในกลุ่มผู้สูงอายุมากกว่า เพราะอายุจะเป็นตัวแปรสำคัญทีเดียว คุณลองสังเกตตัวเองก็ได้ว่าเมื่อตอนอายุ 30 ปี ก็ไม่เหมือนเมื่อ 20 ปี และเมื่อตอน 40 ปี ก็ไม่เหมือน 30 ปี แต่สาเหตุมีได้หลายปัจจัย โดยแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ คือภาวะทางกายภาพ เช่น โรคเบาหวาน ทำให้เส้นเลือดเสื่อม ภาวะทางจิตใจ เช่น ความเครียด ความกังวล นอกจากนี้ยังอาจเกิดจากสภาพร่างกายที่ไม่พร้อม เพราะการทำงานหนักเป็นเวลานานๆ โดยไม่มีการพักผ่อนที่พอเพียงจะมีผลทำให้การผลิตฮอร์โมนเพศชายลดลง ดังนั้นหากมีปัญหาอยู่แล้วควรปรึกษาผู้รู้หรือไปพบแพทย์เพื่อแก้ไขปัญหาให้ถูกจุด

8.อาหารเสริมและยาต่างๆ หนทางนี้ในปัจจุบันมีทางเลือกในการรักษาภาวะเสื่อมสมรรถภาพ หรือภาวะที่ร่างกายปฏิบัติได้ลดลงกว่าที่เคยเป็น มีทั้งยาแผนปัจจุบันที่ต้องรับการตรวจรักษาและจ่ายยาโดยแพทย์ อาหารเสริมชนิดต่างๆ หรือสมุนไพรใหม่ๆ ที่มีงานวิจัยรับรองก็เป็นทางเลือกอีกทางที่ปลอดภัย โดยควรตรวจสอบที่มาที่ไปของยาและอาหารเสริมต่างๆ ว่าได้คุณภาพและมีการรับรองคุณภาพอย่างถูกต้อง

9.คนที่ไปคือคนรู้ใจตัวจริง อย่าลืมว่าทริปนี้ควรไปกับคนรู้ใจตัวจริง ตรงนี้สำคัญสุดคือ ต้องพาคนที่คุณจะร่วมใช้เวลาอันทรงคุณค่าไปด้วยและต้องถูกคนด้วย ไม่อย่างนั้นเรื่องที่ว่าร้ายอยู่แล้วจะยิ่งร้ายแรงยิ่งขึ้นไปอีก

 

ที่มา: โพสต์ทูเดย์ 4 มกราคม 2555

ความสำคัญของการมี “เซ็กซ์” ที่สาวๆ มองข้าม

ขอเรียนก่อนว่า ทีมงานฯ ไม่ได้จะเปิดคอลัมน์วาบหวิวให้ท่านผู้อ่านกลุ่มเป้าหมายเข้าใจผิด แต่เป็นอีกหนึ่งการสอบถามความเห็นของสาวๆ ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปจำนวน 1,031 คนของ HealthyWomen เกี่ยวกับมุมมองของการมีเพศสัมพันธ์ของพวกเธอ โดยสาวๆ เริ่มมองว่า การมีเพศสัมพันธ์นั้น เป็นแค่ “หน้าที่ที่ต้องทำ” มากกว่าจะทำไปเพื่อให้ได้รับความสุขความพึงพอใจกลับมา

ในวันที่หลายประเทศมีปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร รวมถึงประเทศไทย แต่การสำรวจความคิดเห็นสาวๆ บางส่วนกลับพบว่า พวกเธอไม่ค่อยมองเห็นความสำคัญของการมีเพศสัมพันธ์นัก บ้างก็มองว่ามันเป็นหน้าที่ที่ต้องทำ โดยเมื่อสอบถามถึงความถี่ของการมีกิจกรรมทางเพศที่ควรจะเป็นจากสาวๆ เหล่านี้พบว่า 66 เปอร์เซ็นต์ระบุว่ามีเพศสัมพันธ์อาทิตย์ละครั้ง หรือบางทีก็ไม่มีเลยก็ได้ ขณะที่ 51 เปอร์เซ็นต์บอกว่า การมีเพศสัมพันธ์สัปดาห์ละ 2-3 ครั้งก็ถือว่าดีต่อสุขภาพแล้ว และมีเพียง 30 เปอร์เซ็นต์ที่บอกว่าควรจะมีความถี่มากกว่านั้นจึงจะดีต่อสุขภาพ

นอกจากนี้ ผู้หญิง 42 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่เชื่อว่า การมีความสุขในเพศรสมีความสำคัญต่อสุขภาพของเธอ

ทั้งนี้ สาวๆ ให้ความสำคัญกับการมีเพศสัมพันธ์เพื่อช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเธอและคนรักเป็นประเด็นใหญ่ มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่มีเพศสัมพันธ์เพื่อความพึงพอใจของตนเอง

อย่างไรก็ดี ก็มีผู้เชี่ยวชาญบางท่านออกมาเผยถึงข้อดีของการมีความสุขกับกิจกรรมทางเพศที่ผู้หญิงจะได้รับนั่นก็คือ การชะลอความแก่ให้ดูอ่อนกว่าวัย

“การที่ผู้หญิงมีเพศสัมพันธ์อย่างน้อย 4 ครั้งต่อสัปดาห์จะช่วยให้ดูอ่อนกว่าอายุที่แท้จริงได้ถึง 10 ปี แถมยังช่วยลดความเครียด เผาผลาญแคลอรี ช่วยให้กล้ามเนื้อบางส่วนแข็งแรงขึ้น นอกจากนั้นยังช่วยให้พวกเธอเกิดความใกล้ชิดกับคนรัก หรือสามีได้มากขึ้นด้วย” Naomi Greenblatt ประธานกรรมการ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษของ women’s health กล่าว

สุดท้ายแล้ว จะมีกิจกรรมทางเพศให้มีความสุขอย่างไรนั้น รบกวนแต่ละครอบครัวพิจารณาตามความเหมาะสมนะคะ

 

ที่มา: ผู้จัดการ  10 พฤศจิกายน 2554 

โรคติดเซ็กซ์

โรคติดเซ็กซ์  

 
            สังเกตไหมว่า คนเรามักจะติดอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเสมอ ถ้าติดของดี ไม่ผิดกฎหมาย ก็แล้วไปแต่ถ้าติดของไม่ดีหรือผิดกฎหมาย ก็เดือดร้อน 
 

           การติดอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอาการผิดปกติทางจิตเป็นความต้องการที่จะกระทำพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซ้ำๆอย่างบังคับจิตใจไม่ได้ (Compulsive) ในทางจิตเวชแบ่งออกเป็นหลายอย่าง
           วันนี้จะเขียนถึงภาวะที่มีความต้องการร่วมเพศมากกว่าปกติ (Hypersexuality) หรือโรคติดเซ็กซ์ในหญิง เรียกว่า Nymphomania และในชายเรียกว่า Satyriasis ซึ่งพบว่าผู้ป่วยจะหักห้ามใจไม่ให้ร่วมเพศได้ยาก บางรายต้องสำเร็จความใคร่บ่อยมาก
           สาเหตุของการติดเซ็กซ์หรือต้องการมีเซ็กซ์บ่อยมากมาจาก

           1. สาเหตุทางกายเช่นเป็นโรคทางสมองมีเนื้องอกในสมองโรคลมชักบางอย่าง โรคซิฟิลิสขึ้นสมอง หรือการใช้ยาบางอย่างมากไป เช่น กัญชา โคเคน แอมเฟตามีน

           2. โรคทางจิต เช่น เป็นโรคจิตทางอารมณ์ จะต้องการร่วมเพศมากขึ้นและสำส่อนทางเพศ ในภาวะซึมเศร้า บางรายก็ต้องการเซ็กซ์มาก และโรคจิตเภทบางรายสำเร็จความใคร่บ่อยมากการติดสุรา จะไปกระตุ้นให้มีความต้องการทางเพศมากขึ้น

           3. สาเหตุทางจิตวิทยา

           ก) ผู้ป่วยเชื่อว่าการมีเซ็กซ์เป็นการลดความเคร่งเครียดทางอารมณ์ จึงทำให้เขาต้องการร่วมเพศบ่อยมากเพื่อลดความตึงเครียด เพราะมีความเครียดอยู่สูง

           ข) ผู้ป่วยรู้สึกว่าตนเองไม่มีค่าและไม่เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป จึงใช้ร่างกายและการมีเซ็กซ์เป็นเครื่องแลกเปลี่ยนกับความสนใจและความรู้สึกมีค่า เป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป

เหตุผลข้อนี้น่าจะใช้ได้ดีกับผู้คนยุคนี้ที่ต้องการมีเซ็กซ์มากขึ้น เพราะผู้คนรู้สึกไม่มีค่า จึงพยายามสร้างความมีค่าให้กับตัวเองโดยการมีเซ็กซ์ให้มาก เพื่อให้รู้สึกว่ามีคนสนใจ ส่วนมากจะมีเซ็กซ์กับคนไม่รู้จักคุ้นเคย และไม่ต้องการประจำกับใครไม่ต้องการรักใคร มีเซ็กซ์โดยไม่ต้องรัก แต่จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ

           มีคนไข้หญิงคนหนึ่งเคยถูกพ่อ-แม่ด่าว่าแบบประชดว่าเป็นคนไร้ค่า ไร้ยางอาย ไม่มีผู้ชายคนไหนต้องการหรอก เมื่อเธอเติบโตเป็นสาวเธอรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่า และมีความต้องการทางเพศมาก อยากร่วมเพศกับคนแปลกหน้าบ่อยมาก จึงมีพฤติกรรมสำส่อนทางเพศ เมื่อทำเสร็จแล้วก็รู้สึกละอายใจอยากเลิก แต่ก็เลิกไม่ได้ เพราะติดเซ็กซ์ไปแล้ว ผู้ป่วยมีอาการซึมเศร้า มาหาแพทย์เพราะอาการซึมเศร้า ไม่อยากมีชีวิตอยู่ในเพศชายและเกย์ที่เป็นโรคติดเซ็กซ์ก็มีมาปรึกษาเช่นกัน

           การรักษานั้น ถ้าเป็นสาเหตุทางกายก็รักษาโรคทางกายไปถ้าเป็นโรคจิต โรคซึมเศร้า หรือโรคทางจิตใต้สำนึกต้องใช้ยารักษาร่วมกับการทำจิตบำบัดโดยจิตแพทย์ อาการจะทุเลาลง

           การที่มนุษย์ต้องการมีเซ็กซ์เป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ถ้าใครติดเซ็กซ์และต้องการมีเซ็กซ์มากไปจนกลายเป็นความผิดปกติทางจิต ที่ต้องการการรักษาทั้งในชายและหญิง

           เซ็กซ์จึงไม่ใช่เรื่องสนุกอย่างเดียวสามารถทำให้ทุกข์หรือป่วยก็ได้
 
 
 
ข้อมูลจาก : แนวหน้า วันอังคาร ที่ 16 สิงหาคม 2554