ตกงานเป็นพิษกับชีวิตไม่แพ้กับการสูบบุหรี่ผลักดันให้เฉียดเฉ่ียวใกล้กับโรคหัวใจวาย

thairath121123_001ผู้ที่โชคไม่ดี ต้องมาตกงานเอาเมื่อตอนวัยย่างเข้าต้นๆ 50 หรือ 60 ปี อาจจะเสี่ยงกับโรคหัวใจวายมากขึ้นเท่าๆกับการสูบบุหรี่

วารสาร “อายุรกรรมแพทย์” ของสหรัฐฯ รายงานว่า นักวิจัยได้ศึกษาจากบรรดาคนงานอเมริกันที่ต้องมาตกงานในวัยเช่นนั้น จำนวนไม่น้อยกว่า 13,000 คน พบว่า พวกเขาต้องเสี่ยงกับโรคชั่วกับการตกงานปีแรก สูงกว่าปกติอีก 1 ใน 4 หรือร้อยละ 27 ขณะที่คนงานที่ลาออกโดยสมัครใจจะไม่เป็นเช่นนั้นไปด้วย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่า อาจจะเนื่องมาจากความเครียด ซึ่งควรจะต้องศึกษาวิจัยกันให้มากขึ้น

เคยมีการศึกษาพบว่า ความเครียดเนื่องจากการทำงาน อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงกับโรคนี้ขึ้นได้ อย่างไรก็ดี ทางมูลนิธิโรคหัวใจอังกฤษเห็นว่า ความเครียดโดยตัวมันเอง ไม่ใช่สาเหตุของโรคหัวใจโดยตรง แม้ว่าอาจมีส่วนทำให้ความเสี่ยงขึ้นสูงได้.

 

ที่มา: ไทยรัฐ 23 พฤศจิกายน 2555

.

Related Article:

.

Jobless ‘face increased heart attack risk’

By Michelle RobertsHealth editor, BBC News online

20 November 2012

Being unemployed in your 50s and early 60s may raise heart-attack risk by a similar magnitude as smoking, findings suggest.

The study of more than 13,000 people in the US indicated heart-attack risk went up by a quarter in the first year after job loss and increased incrementally with further sackings or redundancies.

The same was not seen in people who gave up work voluntarily, Archives of Internal Medicine reports.

Experts suspect stress may be to blame.

They say more research is needed to explore this.

This confirms other work that shows life stressors can increase your risk of a heart attack”

             Dr Donna Arnett of the American Heart Association

Past work has suggested that doing a stressful job may similarly increase your risk of having a heart attack.

The British Heart Foundation advises that stress in itself is not a direct cause of heart disease, although it may contribute to your risk level.

Stress link

In the latest study, which spanned nearly 20 years, there were more than 1,000 heart attacks among the 13,451 participants.

When the researchers looked specifically at to whom these events had happened, they found a number of trends.

Men and women in the study who smoked, were overweight and did little or no exercise were more likely to have a heart attack.

So too were those who were older and those who had high blood pressure or diabetes.

After accounting for these more well-established heart-risk factors, the researchers found job loss was also independently linked with heart attack risk.

Heart attacks were significantly (27%) more common among people who were recently unemployed, regardless of occupation type.

And the effect was cumulative – the chances of having a heart attack went up by two-thirds (63%) for people who had lost four or more jobs.

For smoking, the likelihood of a heart attack went up by nearly half (44%).

Researcher Dr Linda George, from Duke University in North Carolina, said: “This is a sizeable effect and of a similar size to other well-known, established risk factors for heart attack including smoking and obesity.

“We think it is the stress of dealing with unemployment that may explain this.

“And, probably, job loss has a stronger effect than a stressful job.”

Dr Donna Arnett, of the American Heart Association, said: “This confirms other work that shows life stressors can increase your risk of a heart attack.

“Being out of work can be very stressful.

“But we still don’t know how stress effects cardiovascular risk. It’s an area that needs more research.”

She said there were ways to handle stress to minimise its effects.

“Doing some exercise is a great way to reduce stress levels,” Dr Arnett said.

Ann McCracken of the International Stress Management Association said: “You may not be able to change the fact you are unemployed but you can change how you think about it and that will affect your health outcomes both short and long term.

“When unemployment occurs consider what you can do to keep yourself physically active and mentally engaged as that is a key element to maintaining your wellbeing.

“Home study, re-training, part-time charity work or volunteering, helping a neighbour, undertaking the DIY jobs you’ve been meaning to do for ages, or maybe even some gardening. Become pro-actively resourceful…”

SOURCE:  bbc.co.uk

ผลการสแกนสมองพระในพุทธศาสนา “การฝึกสมาธิ” ทำให้สมองส่วนความสุขมีขนาดใหญ่กว่าคนปกติ

ผลการสแกนสมองพระในพุทธศาสนา “การฝึกสมาธิ” ทำให้สมองส่วนความสุขมีขนาดใหญ่กว่าคนปกติ

การฝึกสมาธิ สามารถเปลี่ยนสมอง ความคิดและชีวิตได้

การฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกวันสามารถเพิ่มขนาดของสมองส่วนความสุขให้ใหญ่ขึ้นได้

Matthieu Ricard เขาคือผู้ชายที่มีความสุขมากที่สุดในโลก?

Is this the world’s happiest man? Brain scans reveal French monk has ‘abnormally large capacity’ for joy – thanks to meditation

  • Brain scans reveal Buddhist monk Matthieu Ricard has largest capacity for happiness ever recorded
  • Meditation ‘completely changes your brain and therefore changes what you are’, says 66-year-old
  • He says you can do it too by learning how to let your thoughts drift

By CLAIRE BATES

PUBLISHED: 10:41 GMT, 31 October 2012

Ricard: ‘Meditation is not just blissing out under a mango tree but it completely changes your brain’

A French genetic scientist may seem like an unusual person to hold the title – but Matthieu Ricard is the world’s happiest man, according to researchers.

The 66-year-old turned his back on Parisian intellectual life 40 years ago and moved to India to study Buddhism. He is now a close confidante of the Dalai Lama and respected western scholar of religion.

Now it seems daily meditation has had other benefits – enhancing Mr Ricard’s capacity for joy.

Neuroscientist Richard Davidson wired up the monk’s skull with 256 sensors at the University of Wisconsin as part of research on hundreds of advanced practitioners of meditation.

The scans showed that when meditating on compassion, Ricard’s brain produces a level of gamma waves – those linked to consciousness, attention, learning and memory – ‘never reported before in the neuroscience literature’, Davidson said.

The scans also showed excessive activity in his brain’s left prefrontal cortex compared to its right counterpart, giving him an abnormally large capacity for happiness and a reduced propensity towards negativity, researchers believe.

Research into the phenomenon, known as “neuroplasticity”, is in its infancy and Ricard has been at the forefront of ground-breaking experiments along with other leading scientists across the world.

‘We have been looking for 12 years at the effect of short and long-term mind-training through meditation on attention, on compassion, on emotional balance,’ he said.

‘We’ve found remarkable results with long-term practitioners who did 50,000 rounds of meditation, but also with three weeks of 20 minutes a day, which of course is more applicable to our modern times.’

Andy Francis (left) and associate scientist and Antoine Lutz (right) outfit Matthieu Ricard with a net of 128 sensors

He added to AFP: ‘It’s a wonderful area of research because it shows that meditation is not just blissing out under a mango tree but it completely changes your brain and therefore changes what you are.’

He believes meditation can alter the brain and improve people’s happiness in the same way that lifting weights puts on muscle.

A computer monitor displays graphic renderings of Matthieu Ricard’s brain during an MRI test at the University of Wisconsin-Madison

The son of philosopher Jean-Francois Revel and abstract watercolour painter Yahne Le Toumelin, became something of a celebrity after writing ‘The Monk And The Philosopher’ with his father. This was a dialogue on the meaning of life.

He followed up with a practical guide in 2011 called ‘The Art Of Meditation’ making the case for why others should follow the same path.

Matthieu Ricard is a close confidante of the Dalai Lama

Ricard said: ‘That was the end of my quiet time because it was a bestseller. Suddenly I was projected into the western world. Then I did more dialogues with scientists and the whole thing started to spin off out of control.

‘I got really involved in science research and the science of meditation.’

A prominent monk in Kathmandu’s Shechen Monastery, Ricard divides his year between isolated meditation, scientific research and accompanying the Dalai Lama as his adviser on trips to French-speaking countries and science conferences.

He addressed the World Economic Forum in Davos at the height of the financial crisis in 2009 to tell gathered heads of state and business leaders it was time to give up greed in favour of “enlightened altruism”.

He was awarded the French National Order of Merit for his work in preserving Himalayan culture but it is his work on the science of happiness which perhaps defines him best.

Ricard sees living a good life, and showing compassion, not as a religious edict revealed from on high, but as a practical route to happiness.

‘Try sincerely to check, to investigate,’ he said.

‘That’s what Buddhism has been trying to unravel – the mechanism of happiness and suffering. It is a science of the mind.’

MATTHIEU RICARD ON WHY YOU SHOULD MEDITATE AND HOW YOU CAN DO IT

Mattieu Ricard has spoken about The Art of Meditation in a video hosted by the charity RSA. Here are some hints and tips…

  • A healthy mind should act like a mirror – faces can be reflected in a glass but none of them stick. Use the same technique with thoughts – let them pass through your mind but don’t dwell.
  • It’s impossible to stop thoughts from coming but focusing on a particular sound or the breath going in and out calms the mind, giving greater clarity. Controlling the mind is not about reducing your freedom, it’s about not being a slave to your thoughts. Think of it as directing your mind like a boat rather than drifting.
  • Be mindful – pay attention to the sensations of your breath going in and out. If you notice your mind wandering simply bring it back to focusing on your breath. This is known as mindfulness. You can apply it to other sensations to bring you into the ‘now’ rather than dwelling on the past or future. You could focus instead  on heat, cold and sounds that you hear.
  • Once you’ve achieved some skill in this you can use that to cultivate qualities such as kindness, or dealing with disturbing emotions. He says everyone has felt all-consuming love but usually it lasts for about 15 seconds, but you can hold on and nurture this vivid feeling by focusing on it in meditation. If you feel it becoming vague you can consciously revive it.
  • Like when playing the piano, practising the feeling for 20 minutes has a far greater impact over time than a few seconds.  Regular practise is also needed like watering a plant.
  • You can then use meditation to gain some space from negative emotions. Ricard says: ‘You can look at your experience like a fire that burns. If you are aware of anger you are not angry you are aware. Being aware of anxiety is not being anxious it is being aware.’ By being aware of these emotions you are no longer adding fuel to their fire and they will burn down.
  • You will see benefits in stress levels and general wellbeing as well as brain changes with regular practise in a month. Those who say they don’t have enough time to meditate should look at the benefits: ‘If it gives you the resources to deal with everything else during the other 23 hours and 30 minutes, it seems a worthy way of spending 20  minutes,’ Ricard says.

 

Mr Ricard has undergone a battery of tests, including an MRI (left) to reveal how his ‘enlightened’ mind works

A computer monitor displays data being recorded during an EEG test conducted with Mr Ricard

SOURCE:  dailymail.co.uk