ดูทีวีเยอะไม่ทำให้เด็กนิสัยแย่

matichon130402_001

นักวิจัยจากสภาวิจัยทางการแพทย์ (เอ็มอาร์ซี) จากประเทศอังกฤษ วิจัยพฤติกรรมการดูทีวีของเด็กนักเรียนในอังกฤษกว่า 11,000 คน พบว่าการใช้เวลาดูทีวีหรือเล่นเกมคอมพิวเตอร์ในแต่ละวันไม่ได้ส่งผลต่อพัฒนาการทางสังคมของเด็กแต่อย่างใด

งานวิจัยของสหรัฐอเมริกาที่มีมาก่อนหน้านี้ชี้ว่าการดูทีวีในวัยเด็กอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสมาธิในช่วงวัยเจ็ดขวบ ในขณะที่ข้อแนะนำทางกุมารเวชศาสตร์ในสหรัฐแนะนำว่าการใช้เวลาในการดูรายการทีวีของเด็กไม่ควรเกิน 2 ชั่วโมงต่อวันโดยรายการนั้นๆ จำเป็นที่จะต้องเป็นรายการที่ให้ความรู้และไร้ความรุนแรง  วิจัยจากสภาวิจัยทางการแพทย์ (เอ็มอาร์ซี) จากประเทศอังกฤษ วิจัยพฤติกรรมการดูทีวีของเด็กนักเรียนในอังกฤษกว่า 11,000 คน พบว่าการใช้เวลาดูทีวีหรือเล่นเกมคอมพิวเตอร์ในแต่ละวันไม่ได้ส่งผลต่อพัฒนาการทางสังคมของเด็กแต่อย่างใด

ดอกเตอร์อลิสัน พาร์เคส ผู้นำทีมวิจัยซึ่ง ตีพิมพ์เผยแพร่ผลการวิจัยลงในวารสารอาร์ชีฟส์ ออฟ ดิซีสเซส อิน ไชล์ดฮูด ได้สอบถามแม่ชาวอังกฤษถึงพฤติกรรมการดูทีวีของลูกรวมถึงพฤติกรรมทั่วไป โดย 65 เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มตัวอย่างเด็กวัย 5 ขวบจำนวน 11,014 คนดูทีวีราว 1-3 ชั่วโมงต่อวัน อีก 15 เปอร์เซ็นต์ ดูทีวีมากกว่า 3 ชั่วโมงต่อวัน ในขณะที่อีก 2 เปอร์เซ็นต์ไม่ดูทีวี ผลการสำรวจพบว่าเด็กในกลุ่มที่ดูทีวีมากกว่า 3 ชั่วโมงต่อวันมีการส่งผลต่อปัญหาด้านประพฤติในวัย 7 ขวบน้อยมาก เช่นการทะเลาะหรือการแกล้งกัน ที่พบมากกว่าเด็กกลุ่มที่ดูทีวีน้อยกว่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยเวลาที่ใช้ในการดูทีวีรวมถึงกิจกรรมหน้าจออื่นๆ ไม่ได้ส่งผลให้เกิดปัญหาสมาธิสั้นหรือปัญหาในการเข้าสังคมกับเพื่อนแต่อย่างใด นอกจากนี้ ยังพบว่าลักษณะการเลี้ยงดูกลับมีผลต่อพัฒนาการทางสังคมมากกว่า

ดอกเตอร์พาเคส ระบุว่าการโทษทีวีว่าเป็นสาเหตุของปัญหาสังคมนั้นเป็นสิ่งที่ผิด และว่าสิ่งที่งานวิจัยชิ้นนี้พยายามบอกคือการควบคุมเวลาในการดูทีวีนั้นไม่ได้ช่วยให้จิตวิทยาทางสังคมของเด็กดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ทีมวิจัยยังคงแนะนำว่าควรมีการจำกัดระยะเวลาในการดูทีวีของเด็กในแต่ละวันเนื่องจาก การใช้เวลาหน้าทีวีมากเกินไปจะทำให้เสียเวลาที่จำทำกิจกรรมที่สำคัญอื่นๆ ไปเช่นการเล่นกับเพื่อนหรือการทำการบ้าน

ที่มา :มติชน 2 เมษายน 2556

.

Related article :

.

TV time ‘does not breed badly behaved children’

By Michelle RobertsHealth editor, BBC News online

26 March 2013

Spending hours watching TV or playing computer games each day does not harm young children’s social development, say experts.

The Medical Research Council (MRC) team who studied more than 11,000 primary school pupils says it is wrong to link bad behaviour to TV viewing.

Although researchers found a small correlation between the two, they say other influences, such as parenting styles, most probably explain the link.

But they still say “limit screen time”.

This cautionary advice is because spending lots of time in front of the TV every day might reduce how much time a child spends doing other important activities such as playing with friends and doing homework, they say.

US research suggests watching TV in early childhood can cause attention problems at the age of seven.


We found no effect with screen time for most of the behavioural and social problems that we looked at and only a very small effect indeed for conduct problems, such as fighting or bullying

Dr Alison ParkesLead investigator

In the US, paediatric guidelines recommend that total screen time should be limited to less than two hours of educational, non-violent programmes per day. There are currently no formal guidelines in the UK.

For the MRC study, published in Archives of Diseases in Childhood, Dr Alison Parkes and colleagues asked UK mothers from all walks of life to give details about their child’s TV viewing habits and general behaviour.

Electronic entertainment

Almost two-thirds (65%) of the 11,014 five-year-olds included in the study watched TV between one and three hours a day, 15% watched more than three hours and less than 2% watched no television at all.

Watching more than three hours’ TV a day at this age predicted a very small increase in “conduct” problems at the age of seven.

After their seventh birthday, these boys and girls were slightly more likely to get into fights, tell lies or be bullies than their peers, according to their mothers’ reports.

Time spent playing computer games bore no such relationship.

And there was no association between TV or any screen time and other issues such as hyperactivity or problems interacting with friends.

Dr Parkes, head of the MRC’s social and public health sciences unit in Glasgow, said it was wrong to blame social problems on TV.

“We found no effect with screen time for most of the behavioural and social problems that we looked at and only a very small effect indeed for conduct problems, such as fighting or bullying.

“Our work suggests that limiting the amount of time children spend in front of the TV is, in itself, unlikely to improve psychosocial adjustment.”

She said interventions focusing on the family dynamic and the child were more likely to make a difference and that much may depend on what children are watching and whether they were supervised.

Sonia Livingstone, professor of social psychology, at the London School of Economics, said the findings were a “good reason to ask why some children spend so much time watching television”.

Prof Annette Karmiloff-Smith, of Birkbeck, University of London, said that rather than focusing on the possible adverse effects of TV and video games, it would be better to look at what positive impact they could have on children.

Prof Hugh Perry, chair of the MRC’s neurosciences and mental health board, said: “We are living in a world that is increasingly dominated by electronic entertainment, and parents are understandably concerned about the impact this might be having on their children’s wellbeing and mental health.

“This important study suggests the relationship between TV and video games and health is complex and influenced by many other social and environmental factors.”

And there was no association between TV or any screen time and other issues such as hyperactivity or problems interacting with friends.

Dr Parkes, head of the MRC’s social and public health sciences unit in Glasgow, said it was wrong to blame social problems on TV.

“We found no effect with screen time for most of the behavioural and social problems that we looked at and only a very small effect indeed for conduct problems, such as fighting or bullying.

“Our work suggests that limiting the amount of time children spend in front of the TV is, in itself, unlikely to improve psychosocial adjustment.”

She said interventions focusing on the family dynamic and the child were more likely to make a difference and that much may depend on what children are watching and whether they were supervised.

Sonia Livingstone, professor of social psychology, at the London School of Economics, said the findings were a “good reason to ask why some children spend so much time watching television”.

Prof Annette Karmiloff-Smith, of Birkbeck, University of London, said that rather than focusing on the possible adverse effects of TV and video games, it would be better to look at what positive impact they could have on children.

Prof Hugh Perry, chair of the MRC’s neurosciences and mental health board, said: “We are living in a world that is increasingly dominated by electronic entertainment, and parents are understandably concerned about the impact this might be having on their children’s wellbeing and mental health.

“This important study suggests the relationship between TV and video games and health is complex and influenced by many other social and environmental factors.”

SOURCE : bbc.co.uk