ดูทีวีเยอะไม่ทำให้เด็กนิสัยแย่

matichon130402_001

นักวิจัยจากสภาวิจัยทางการแพทย์ (เอ็มอาร์ซี) จากประเทศอังกฤษ วิจัยพฤติกรรมการดูทีวีของเด็กนักเรียนในอังกฤษกว่า 11,000 คน พบว่าการใช้เวลาดูทีวีหรือเล่นเกมคอมพิวเตอร์ในแต่ละวันไม่ได้ส่งผลต่อพัฒนาการทางสังคมของเด็กแต่อย่างใด

งานวิจัยของสหรัฐอเมริกาที่มีมาก่อนหน้านี้ชี้ว่าการดูทีวีในวัยเด็กอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสมาธิในช่วงวัยเจ็ดขวบ ในขณะที่ข้อแนะนำทางกุมารเวชศาสตร์ในสหรัฐแนะนำว่าการใช้เวลาในการดูรายการทีวีของเด็กไม่ควรเกิน 2 ชั่วโมงต่อวันโดยรายการนั้นๆ จำเป็นที่จะต้องเป็นรายการที่ให้ความรู้และไร้ความรุนแรง  วิจัยจากสภาวิจัยทางการแพทย์ (เอ็มอาร์ซี) จากประเทศอังกฤษ วิจัยพฤติกรรมการดูทีวีของเด็กนักเรียนในอังกฤษกว่า 11,000 คน พบว่าการใช้เวลาดูทีวีหรือเล่นเกมคอมพิวเตอร์ในแต่ละวันไม่ได้ส่งผลต่อพัฒนาการทางสังคมของเด็กแต่อย่างใด

ดอกเตอร์อลิสัน พาร์เคส ผู้นำทีมวิจัยซึ่ง ตีพิมพ์เผยแพร่ผลการวิจัยลงในวารสารอาร์ชีฟส์ ออฟ ดิซีสเซส อิน ไชล์ดฮูด ได้สอบถามแม่ชาวอังกฤษถึงพฤติกรรมการดูทีวีของลูกรวมถึงพฤติกรรมทั่วไป โดย 65 เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มตัวอย่างเด็กวัย 5 ขวบจำนวน 11,014 คนดูทีวีราว 1-3 ชั่วโมงต่อวัน อีก 15 เปอร์เซ็นต์ ดูทีวีมากกว่า 3 ชั่วโมงต่อวัน ในขณะที่อีก 2 เปอร์เซ็นต์ไม่ดูทีวี ผลการสำรวจพบว่าเด็กในกลุ่มที่ดูทีวีมากกว่า 3 ชั่วโมงต่อวันมีการส่งผลต่อปัญหาด้านประพฤติในวัย 7 ขวบน้อยมาก เช่นการทะเลาะหรือการแกล้งกัน ที่พบมากกว่าเด็กกลุ่มที่ดูทีวีน้อยกว่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยเวลาที่ใช้ในการดูทีวีรวมถึงกิจกรรมหน้าจออื่นๆ ไม่ได้ส่งผลให้เกิดปัญหาสมาธิสั้นหรือปัญหาในการเข้าสังคมกับเพื่อนแต่อย่างใด นอกจากนี้ ยังพบว่าลักษณะการเลี้ยงดูกลับมีผลต่อพัฒนาการทางสังคมมากกว่า

ดอกเตอร์พาเคส ระบุว่าการโทษทีวีว่าเป็นสาเหตุของปัญหาสังคมนั้นเป็นสิ่งที่ผิด และว่าสิ่งที่งานวิจัยชิ้นนี้พยายามบอกคือการควบคุมเวลาในการดูทีวีนั้นไม่ได้ช่วยให้จิตวิทยาทางสังคมของเด็กดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ทีมวิจัยยังคงแนะนำว่าควรมีการจำกัดระยะเวลาในการดูทีวีของเด็กในแต่ละวันเนื่องจาก การใช้เวลาหน้าทีวีมากเกินไปจะทำให้เสียเวลาที่จำทำกิจกรรมที่สำคัญอื่นๆ ไปเช่นการเล่นกับเพื่อนหรือการทำการบ้าน

ที่มา :มติชน 2 เมษายน 2556

.

Related article :

.

TV time ‘does not breed badly behaved children’

By Michelle RobertsHealth editor, BBC News online

26 March 2013

Spending hours watching TV or playing computer games each day does not harm young children’s social development, say experts.

The Medical Research Council (MRC) team who studied more than 11,000 primary school pupils says it is wrong to link bad behaviour to TV viewing.

Although researchers found a small correlation between the two, they say other influences, such as parenting styles, most probably explain the link.

But they still say “limit screen time”.

This cautionary advice is because spending lots of time in front of the TV every day might reduce how much time a child spends doing other important activities such as playing with friends and doing homework, they say.

US research suggests watching TV in early childhood can cause attention problems at the age of seven.


We found no effect with screen time for most of the behavioural and social problems that we looked at and only a very small effect indeed for conduct problems, such as fighting or bullying

Dr Alison ParkesLead investigator

In the US, paediatric guidelines recommend that total screen time should be limited to less than two hours of educational, non-violent programmes per day. There are currently no formal guidelines in the UK.

For the MRC study, published in Archives of Diseases in Childhood, Dr Alison Parkes and colleagues asked UK mothers from all walks of life to give details about their child’s TV viewing habits and general behaviour.

Electronic entertainment

Almost two-thirds (65%) of the 11,014 five-year-olds included in the study watched TV between one and three hours a day, 15% watched more than three hours and less than 2% watched no television at all.

Watching more than three hours’ TV a day at this age predicted a very small increase in “conduct” problems at the age of seven.

After their seventh birthday, these boys and girls were slightly more likely to get into fights, tell lies or be bullies than their peers, according to their mothers’ reports.

Time spent playing computer games bore no such relationship.

And there was no association between TV or any screen time and other issues such as hyperactivity or problems interacting with friends.

Dr Parkes, head of the MRC’s social and public health sciences unit in Glasgow, said it was wrong to blame social problems on TV.

“We found no effect with screen time for most of the behavioural and social problems that we looked at and only a very small effect indeed for conduct problems, such as fighting or bullying.

“Our work suggests that limiting the amount of time children spend in front of the TV is, in itself, unlikely to improve psychosocial adjustment.”

She said interventions focusing on the family dynamic and the child were more likely to make a difference and that much may depend on what children are watching and whether they were supervised.

Sonia Livingstone, professor of social psychology, at the London School of Economics, said the findings were a “good reason to ask why some children spend so much time watching television”.

Prof Annette Karmiloff-Smith, of Birkbeck, University of London, said that rather than focusing on the possible adverse effects of TV and video games, it would be better to look at what positive impact they could have on children.

Prof Hugh Perry, chair of the MRC’s neurosciences and mental health board, said: “We are living in a world that is increasingly dominated by electronic entertainment, and parents are understandably concerned about the impact this might be having on their children’s wellbeing and mental health.

“This important study suggests the relationship between TV and video games and health is complex and influenced by many other social and environmental factors.”

And there was no association between TV or any screen time and other issues such as hyperactivity or problems interacting with friends.

Dr Parkes, head of the MRC’s social and public health sciences unit in Glasgow, said it was wrong to blame social problems on TV.

“We found no effect with screen time for most of the behavioural and social problems that we looked at and only a very small effect indeed for conduct problems, such as fighting or bullying.

“Our work suggests that limiting the amount of time children spend in front of the TV is, in itself, unlikely to improve psychosocial adjustment.”

She said interventions focusing on the family dynamic and the child were more likely to make a difference and that much may depend on what children are watching and whether they were supervised.

Sonia Livingstone, professor of social psychology, at the London School of Economics, said the findings were a “good reason to ask why some children spend so much time watching television”.

Prof Annette Karmiloff-Smith, of Birkbeck, University of London, said that rather than focusing on the possible adverse effects of TV and video games, it would be better to look at what positive impact they could have on children.

Prof Hugh Perry, chair of the MRC’s neurosciences and mental health board, said: “We are living in a world that is increasingly dominated by electronic entertainment, and parents are understandably concerned about the impact this might be having on their children’s wellbeing and mental health.

“This important study suggests the relationship between TV and video games and health is complex and influenced by many other social and environmental factors.”

SOURCE : bbc.co.uk

ทีวีดัดนิสัยให้เป็นคนต่อต้านสังคม

thairath130226_001มหาวิทยาลัยโอทาโก ของนิวซีแลนด์ พบในการศึกษาว่า ไม่ว่าเด็กเล็กหรือวัยแรกรุ่น หากดูทีวีมากๆ เมื่อเป็นผู้ใหญ่ต่อไป อาจ จะมีพฤติกรรมต่อต้านสังคม และเป็นคนเกะกะเกเรไปก็ได้

นักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้ศึกษาจากเด็กที่เกิดในเมืองแห่งหนึ่ง จำนวน 1,000 คน โดยติดตามสัมภาษณ์เด็กเหล่านั้น ระหว่างช่วงอายุ 5-15 ปี ทุกระยะๆ 2 ปี ว่าดูโทรทัศน์มากเท่าใด และคอยติดตามพฤติกรรมการดูด้วย ได้พบว่า ไม่แต่เพียงเด็กที่มีพฤติกรรมต่อต้านสังคมเท่านั้น ที่ดูทีวีมาก หากแต่เด็กคนที่ ดูโทรทัศน์มากก็มักจะแสดงอาการและลักษณะนิสัยต่อต้านสังคมออกมาด้วย

นักวิจัยยังคำนวณออกมาได้ว่า การดูทีวีแต่ละชั่วโมง เมื่อตอนวัยเด็กจะเพิ่มความเสี่ยงให้ไปมีพฤติกรรมโน้มเอียงทางอาชญากรรม เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอีกร้อยละ 7 เด็กที่ชมโทรทัศน์มากๆ จะส่ง เสริมให้มีลักษณะนิสัยดุร้าย มีอารมณ์ร้อนแรง เสี่ยงกับการมีบุคลิกภาพทางต่อต้านสังคม และเสี่ยงกับโรคจิตที่มีลักษณะในรูปของความก้าวร้าวและเป็นปฏิปักษ์กับสังคม.

ที่มา :  ไทยรัฐ 26 กุมภาพันธ์ 2556

.

Related Article :

.

Children and adolescents who watch a lot of television are more likely to manifest antisocial and criminal behaviour when they become adults, according to a new study. (Credit: © Monkey Business / Fotolia)

Children and adolescents who watch a lot of television are more likely to manifest antisocial and criminal behaviour when they become adults, according to a new study. (Credit: © Monkey Business / Fotolia)

Excessive TV in Childhood Linked to Long-Term Antisocial Behavior, New Zealand Study Shows

Feb. 18, 2013 — Children and adolescents who watch a lot of television are more likely to manifest antisocial and criminal behaviour when they become adults, according to a new University of Otago, New Zealand, study published online in the journalPediatrics.

The study followed a group of around 1,000 children born in the New Zealand city of Dunedin in 1972-73. Every two years between the ages of 5 and 15, they were asked how much television they watched. Those who watched more television were more likely to have a criminal conviction and were also more likely to have antisocial personality traits in adulthood.

Study co-author Associate Professor Bob Hancox of the University’s Department of Preventive and Social Medicine says he and colleagues found that the risk of having a criminal conviction by early adulthood increased by about 30% with every hour that children spent watching TV on an average weeknight.

The study also found that watching more television in childhood was associated, in adulthood, with aggressive personality traits, an increased tendency to experience negative emotions, and an increased risk of antisocial personality disorder — a psychiatric disorder characterised by persistent patterns of aggressive and antisocial behaviour.

The researchers found that the relationship between TV viewing and antisocial behaviour was not explained by socio-economic status, aggressive or antisocial behaviour in early childhood, or parenting factors.

A study co-author, Lindsay Robertson, says it is not that children who were already antisocial watched more television. “Rather, children who watched a lot of television were likely to go on to manifest antisocial behaviour and personality traits.”

Other studies have suggested a link between television viewing and antisocial behaviour, though very few have been able to demonstrate a cause-and-effect sequence. This is the first ‘real-life’ study that has asked about TV viewing throughout the whole childhood period, and has looked at a range of antisocial outcomes in adulthood. As an observational study, it cannot prove that watching too much television caused the antisocial outcomes, but the findings are consistent with most of the research and provides further evidence that excessive television can have long-term consequences for behaviour.

“Antisocial behaviour is a major problem for society. While we’re not saying that television causes all antisocial behaviour, our findings do suggest that reducing TV viewing could go some way towards reducing rates of antisocial behaviour in society,” says Associate Professor Hancox.

The American Academy of Pediatrics recommends that children should watch no more than 1 to 2 hours of quality television programming each day. The researchers say their findings support the idea that parents should try to limit their children’s television use.

This research emerges from the Dunedin Multidisciplinary Health and Development Study. The Study is run by the Dunedin Multidisciplinary Health and Development Research Unit, which is supported by the Health Research Council of New Zealand.

Story Source:

The above story is reprinted from materials provided byUniversity of Otago, via EurekAlert!, a service of AAAS.

Journal Reference:

  1. Lindsay A. Robertson, Helena M. McAnally, and Robert J. Hancox. Childhood and Adolescent Television Viewing and Antisocial Behavior in Early AdulthoodPediatrics, February 18, 2013 DOI: 10.1542/peds.2012-1582