“เสน่ห์ปลายจวัก” แก้เด็กเกลียดผัก

Credit: dailydelights.sheknows.com

Credit: dailydelights.sheknows.com

นักวิจัยองค์การวิจัยเพื่อวิทยาศาสตร์และการอุตสาหกรรมออสเตรเลีย พบว่า อาจจะทำให้เด็กเล็กวัย 5-6 ขวบ ชอบกินผักขึ้นมาได้ หากว่าหุงต้มให้นานพอดี ไม่เร็วหรือนานเกินไป

พวกเขาได้ทดลองกับเด็กหญิงชาย 82 คน ให้ลองกินผักบร็อคโคลีและกะหล่ำปลี  ที่ปรุงสุกด้วยเวลานานปานกลางระหว่าง 6-8 นาที แทนที่ใช้เวลาเพียงแค่ 2-3 นาที หรือนานจนถึง 10-14 นาที พบว่าเด็กเหล่านั้นจะชอบกินบร็อคโคลี ที่ปรุงสุกด้วยเวลานานปานกลาง มากกว่า เพราะบร็อคโคลีที่นึ่งนานไป จะทำให้มีรสขม ที่อาจเป็นสาเหตุอันหนึ่งทำให้เด็กเกลียดการกินผัก แต่สำหรับกะหล่ำปลี เด็กทั้งหลายไม่มีความชอบเป็นพิเศษอย่างอื่น

พวกนักวิจัยยังได้รู้ว่า ข้อสำคัญที่เด็กๆจะชอบกินผักอย่างไหนนั้น ยังขึ้นอยู่กับรสชาติและเนื้อของผักแต่ละชนิดด้วย ดูเหมือนว่าจะถูกใจกับพวกผักที่เนื้อแน่นขนาดปานกลาง ซึ่งจะเกิดจากการหุงต้มด้วยเวลานานปานกลาง

พวกเขาได้แนะนำว่า ผักนึ่งจะคงรักษาสารอาหารที่เป็นคุณประโยชน์ได้ดีกว่าวิธีอื่น และดู เหมือนว่าความชอบของเด็กยังอยู่ที่รสชาติของมันด้วย ดังนั้น จึงควรนึ่งผักให้เด็กกิน ดีกว่าไปต้มสุก.

ที่มา : ไทยรัฐ 1 มีนาคม 2556

.

Related Article:

.

mnn130214_001

Kids will eat their veggies if they’re cooked just right

Children like their broccoli steamed and cauliflower cooked for 6-8 minutes.

By Rachael Rettner, MyHealthNewsDaily Thu, Feb 14 2013

Young children may be more willing to eat their vegetables when the foods are cooked for just the right amount of time – not too quickly and not too slowly, a new study from Australia suggests.

In the study, which involved 82 girls and boys ages 5 and 6, children said they liked the taste of broccoli and cauliflower more when the vegetables were cooked for a medium amount of time (6 to 8 minutes) than when they were cooked a shorter (2 to 3 minutes) or longer time (10 to 14 minutes).

These findings were true regardless of whether or not the youngsters typically consumed a lot of vegetables. [See 4 Tips for Sneaking ‘Health’ into Your Kids’ Food.]

The children also preferred broccoli that was steamed rather than boiled; they didn’t have a favorite cooking method for cauliflower, the researchers said. Broccoli steamed for a longer period of time is more bitter, which may explain why the children didn’t like it. By contrast, the bitterness of cauliflower didn’t change much when it was cooked for a longer period.

A child’s overall degree of preference forvegetables is likely influenced by both flavor and texture, the researchers said. Based on the study results, children seem to prefer a medium-firm texture, which is achieved with the middle cooking time, the researchers said.

Because steamed veggies retain more nutrients than their boiled counterparts, and kids seem to like the way they taste, there may be an advantage to steaming vegetables rather than boiling them, the researchers said.

However, because the study was conducted in a laboratory, it’s not clear if the findings would hold in a real world setting, or apply to especially picky eaters, the researchers said. Future research is also needed to determine if the results would be comparable when vegetables were served as part of a meal, rather than a la carte.

The study, conducted by researchers at the Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, is to be published in an upcoming issue of the journal Food Quality and Preference.

SOURCE : www.mnn.com

หนุ่มสาวอยากถูกปลุกปั้นเป็นคนอารมณ์ดี ต้องหมั่นกินผักผลไม้หลายๆ กำไว้ทุกวัน

Big portions: The study also found that young people would need to eat seven to eight servings a day to notice any significant change

Big portions: The study also found that young people would need to eat seven to eight servings a day to notice any significant change

นักวิจัยคณะโภชนาการมนุษย์  มหาวิทยาลัยโอตากา ได้แนะนำกับคนหนุ่มสาวว่า หากอยากเป็นคนอารมณ์ดี ควรจะกินผักผลไม้ทุกวันให้มาก ๆ

พวกเขาได้ศึกษากับคนหนุ่มสาว อายุเฉลี่ย 20 ปี จำนวน 281 คน ถึงความสัมพันธ์ของอาหารการกิน กับพื้นอารมณ์ของแต่ละวัน ได้พบว่ามีความเกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิด

ดร.แทมลิน คอนเนอร์ นักวิจัยคนหนึ่ง กล่าวว่า “เราได้พบว่า วันไหนที่พวกเขากินผักและผลไม้มาก จะพากันมีความรู้สึกเยือกเย็น เป็นสุข และจะขยันขันแข็งยิ่งกว่าปกติ” และเสริมว่า “เมื่อศึกษาลึกลงไป จะรู้ว่า คนหนุ่มสาว หากต้องการให้อารมณ์เปลี่ยนไปดีอย่างเห็นได้ ก็ควรจะกินผักผลไม้มากถึงวันละ 7-8 ฝ่ามือ.

ที่มา : ไทยรัฐ 5 กุมภาพันธ์ 2556

.

Related Article:

.

Five-a-day: Eating daily servings of fruit and vegetable can not only improve your health but also your mind

Five-a-day: Eating daily servings of fruit and vegetable can not only improve your health but also your mind

An apple a day doesn’t just keep the doctor away: Diet rich in fruit and veg makes young people calmer and more energetic

  • Fruit and vegetables can improve your state of mind

By DAILY MAIL REPORTER

PUBLISHED: 00:15 GMT, 24 January 2013

 

According to nutritional wisdom, an apple a day can help keep your body healthy. Now researchers say it can also improve your state of mind.

A team from the psychology department at the University of Otago in New Zealand asked 281 young people to complete a 21-day online food diary.

At the end of the trial period, those who ate plenty of fruit and vegetables reported feeling calmer, happier and more energised. Those who ate junk food reported no difference in mood.

Head researcher Dr Tamlin Conner said: ‘On days when people ate more fruits and vegetables, they reported feeling calmer, happier and more energetic than they normally did.’

‘After further analysis we demonstrated that young people would need to consume approximately seven to eight total servings of fruits and vegetables per day to notice a meaningful positive change.

One serving of fruit or vegetables is approximately the size that could fit in your palm, or half a cup.

To understand which comes first – feeling positive or eating healthier foods – Dr Conner and her team ran additional analyses and found that eating fruits and vegetables predicted improvements in positive mood the next day, suggesting that healthy foods may improve mood.

Dr Conner added: ‘While this research shows a promising connection between healthy foods and healthy moods, further research is necessary such as the development of randomised control trials evaluating the influence of high fruit and vegetable intake on mood and well-being.’

SOURCE: dailymail.co.uk

กินผักให้มากผลักโรคตับอ่อนอักเสบ เคี้ยวได้วันละ 4 มื้อห่างโรคถึงครึ่งตัว

นักวิจัยของสถาบันคาโรลินสกา อันมีชื่อเสียงของสวีเดน แนะนำให้กินผักไว้มากๆ เพราะอาจจะช่วยป้องกันโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน อันเป็นโรคที่คุกคามชีวิตโรคหนึ่ง

ตับอ่อนซึ่งตั้งอยู่ข้างหลังกระเพาะ มีหน้าที่ปล่อยน้ำย่อยมาย่อยอาหาร โรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน เป็นเพราะน้ำย่อยกลับมาย่อยตัวตับอ่อนเข้าเสียเอง

คณะนักวิจัยได้ตรวจชาวสวีเดนที่เป็นผู้ใหญ่ 80,000 คน เป็นเวลา 11 ปี เพื่อต้องการหาความเกี่ยวพันระหว่างระดับของสารต่อต้านอนุมูล ซึ่งเกี่ยวข้องอยู่กับอาหาร กับความเสี่ยงของโรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน และได้พบว่า การกินผักจะมีส่วนอยู่อย่างสำคัญ และพบว่า ผู้ที่กินผักมากวันละเกิน 4 มื้อ จะห่างจากโรคได้มากถึงร้อยละ 44

พวกเขาเชื่อว่า สารต่อต้านอนุมูลอิสระในผักจะต้องมีส่วนป้องกันโรคอยู่อย่างแน่นอน.

ที่มา: ไทยรัฐ 18 กรกฎาคม 2555

.

Related Link:

.

Eating Vegetables May Protect Pancreas, Study Suggests

4 servings a day cut risk of acute pancreatitis by 44% compared to 1 helping, researchers say

THURSDAY, June 28 (HealthDay News) — A vegetable-heavy diet could help prevent acute pancreatitis, a new study suggests.

The pancreas, which is located behind the stomach, releases digestive enzymes to break down food. Acute pancreatitis is a potentially life-threatening disease that occurs when those enzymes begin to eat the pancreas itself.

For the study, researchers at the Karolinska Institute in Stockholm, Sweden, examined 80,000 Swedish adults for 11 years after they answered questions about their diets in 1997. The goal of the research was to gain a better understanding of a possible connection between antioxidant levels, which are affected by diet, and an increased risk of acute pancreatitis.

Over the 11 years, 320 participants developed cases of acute pancreatitis that weren’t connected to gallstones, which are a common cause of the disease.

On average, those surveyed ate almost two servings of fruit a day and about 2.5 servings of vegetables.

The investigators found that the risk of acute pancreatitis didn’t seem to have anything to do with how much fruit people ate. Vegetables, however, appeared to be an important factor, Viktor Oskarsson and colleagues reported in the study, which was published online June 28 in the journal Gut.

After adjusting their statistics for various factors, the researchers found that those who ate more than four servings of vegetables a day were 44 percent less likely to develop acute pancreatitis than those who ate less than one serving of vegetables a day.

Overweight people and those who consumed more than one alcoholic drink per day appeared to get the most positive benefit from eating a lot of vegetables, the findings indicated.

Overall, however, acute pancreatitis — at least the kind that’s not caused by gallstones — was rare. Although vegetables appeared to have a protective effect, few people developed the condition overall, even if they ate few vegetables.

The researchers suspect antioxidants in vegetables helped prevent the condition, while fructose in fruits may weaken the protective effect.

Although the study uncovered an association between vegetable consumption and a reduced risk of acute pancreatitis, it did not prove a cause-and-effect relationship.

More information

For more about pancreatitis, visit the U.S. National Library of Medicine.

— Randy Dotinga

SOURCE: BMJ, news release, June 27, 2012

Last Updated: June 28, 2012

 

 

Data from:    consumer.healthday.com