ยืดอายุให้ยืนยาวด้วย ‘ทูน่า’

bangkokbiznews140307_001โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นปัญหาสุขภาพที่มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี จากข้อมูลของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในปี 2556 พบว่า โรคหัวใจเป็นโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตติดอันดับ 1 ใน 10 ของโรคที่มีอัตราการตายสูงสุดในประเทศไทย และยังส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจถึงปีละประมาณ 50,000 ล้านบาท จากการวิจัยและคำแนะนำของแพทย์เพื่อยืดอายุให้ยืนยาวพร้อมกับลดความเสี่ยงจากโรคหัวใจนั้นสามารถเริ่มต้นง่ายๆ ด้วยการรับประทานปลา โดยเฉพาะปลาทะเลน้ำลึกที่อุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า 3 ที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณค่าทางโภชนาการและมากประโยชน์ต่อสุขภาพ

กรดไขมันโอเมก้า 3 เป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ จำเป็นต้องได้รับจากอาหาร ซึ่งพบได้มากในปลาทะเลน้ำลึกทั้งในปลาแซลมอน ปลาซาร์ดีน ปลาแมคเคอเรล และปลาทูน่า ที่มีไขมัน โอเมก้า 3 สูงถึง 1 – 4 กรัม ต่อเนื้อปลา 100 กรัม กรดไขมันโอเมก้า 3 ที่สำคัญมี 2 ชนิด ได้แก่ EPA (EICOSAPENTAENOIC ACID) และ DHA (DOCOSAHEXAENOIC ACID) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้ เนื่องจากโอเมก้าไปช่วยลดการเกาะตัวของเกล็ดเลือดและการหดตัวของหลอดเลือด จึงส่งผลให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันได้ยากขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดอัตราเสี่ยงโรคหัวใจล้มเหลว และช่วยลดระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดจึงลดความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดได้

ผลการศึกษาวิจัยของนักวิทยาศาสตร์จากคณะสาธารณสุขมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในสหรัฐ พบว่าผู้ใหญ่อายุ 65 ปีขึ้นไปที่กินปลาเป็นประจำมีโอเมก้า 3 ในปริมาณสูง ทำให้มีอายุเฉลี่ยยืนยาวมากกว่าผู้ที่ไม่บริโภคกรดไขมันโอเมก้า 3 ถึง 2 ปี ทั้งนี้ พบความเชื่อมโยงว่าผู้ที่มีระดับโอเมก้า 3 ในร่างกายในปริมาณสูงมีความเสี่ยงเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจเพียงร้อยละ 35 น้อยกว่าผู้มีระดับความดันโลหิตต่ำ นอกจากนั้นทางสมาคมแพทย์โรคหัวใจอเมริกันยังแนะนำเพิ่มเติมว่าวิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่มกรดโอเมก้า 3 ในร่างกาย คือ เพิ่มการรับประทานปลาทะเลสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง เพื่อช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ 7 มีนาคม 2557

.

Related Article :

.

Credit: better4you.mbooth.com

Credit: better4you.mbooth.com

Ask the Expert: Omega-3 Fatty Acids

The Expert

Dr. Frank Sacks

Professor of Cardiovascular Disease Prevention, Department of Nutrition, Harvard School of Public Health

1. What are omega-3 fatty acids, and why should I make sure to include them in my diet?

Omega-3 fatty acids (also known as n-3 fatty acids) are polyunsaturated fatty acids that are essential nutrients for health. We need omega-3 fatty acids for numerous normal body functions, such as controlling blood clotting and building cell membranes in the brain, and since our bodies cannot make omega-3 fats, we must get them through food. Omega-3 fatty acids are also associated with many health benefits, including protection against heart disease and possibly stroke. New studies are identifying potential benefits for a wide range of conditions including cancer, inflammatory bowel disease, and other autoimmune diseases such as lupus and rheumatoid arthritis.

2. What foods are good sources of omega-3 fatty acids? How much do I need to eat of these foods to get enough omega-3s?

There are two major types of omega-3 fatty acids in our diets: One type is alpha-linolenic acid (ALA), which is found in some vegetable oils, such as soybean, rapeseed (canola), and flaxseed, and in walnuts. ALA is also found in some green vegetables, such as Brussels sprouts, kale, spinach, and salad greens. The other type, eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA), is found in fatty fish. The body partially converts ALA to EPA and DHA.

We do not know whether vegetable or fish omega-3 fatty acids are equally beneficial, although both seem to be beneficial. Unfortunately, most Americans do not get enough of either type. For good health, you should aim to get at least one rich source of omega-3 fatty acids in your diet every day. This could be through a serving of fatty fish (such as salmon), a tablespoon of canola or soybean oil in salad dressing or in cooking, or a handful of walnuts or ground flaxseed mixed into your morning oatmeal.

3. What are omega-6 fatty acids? Should I be concerned about the ratio of omega-6 fatty acids to omega-3 fatty acids in my diet?

Omega-6 fatty acids (also known as n-6 fatty acids) are also polyunsaturated fatty acids that are essential nutrients, meaning that our bodies cannot make them and we must obtain them from food. They are abundant in the Western diet; common sources include safflower, corn, cottonseed, and soybean oils.

Omega-6 fatty acids lower LDL cholesterol (the “bad” cholesterol) and reduce inflammation, and they are protective against heart disease. So both omega-6 and omega-3 fatty acids are healthy. While there is a theory that omega-3 fatty acids are better for our health than omega-6 fatty acids, this is not supported by the latest evidence. Thus the omega-3 to omega-6 ratio is basically the “good divided by the good,” so it is of no value in evaluating diet quality or predicting disease.

4. Is it better to get omega-3 fatty acids from food or from supplements?

Certainly foods, since the plants and fish that contain omega-3 fats have other good nutrients, such as protein, vitamins and minerals. People who do not eat fish or other foods rich in omega-3 fatty acids should consider taking an omega-3 supplement of 500 mg per day; fish oil is used in supplements, but there are also vegetarian supplements that have ALA. Studies suggest that people who have already had a heart attack may benefit from higher doses of omega-3 supplements (basically, double the 500 mg), so if you do have heart disease, consult your healthcare provider about whether taking a higher dose of omega 3s makes sense for you.

5. I am a vegetarian, so I do not consume any fish. But I get plenty of ALA in my diet, from canola and soybean oil, ground flax seed, and walnuts. How efficiently does the body convert ALA to DHA and EPA? Should I take an algal DHA supplement?

If you are getting adequate ALA in your diet from oils and nuts, I am not sure you really need to take an algal DHA supplement. As I mentioned above, the body partially converts ALA to EPA and DHA; it is not known if ALA has substantial health benefits as is, or whether it must be converted to EPA and DHA to produce most of the benefits. My current interpretation of the science is that ALA is important to nutrition because it is an essential fatty acid, and that at least part of its benefits come from its conversion to EPA and DHA. I don’t advocate that vegans take n-3 supplements if they are getting ALA from vegetable oils, vegetables, walnuts, and other vegetarian sources as described above.

6. Can omega-3 fatty acids be destroyed by high-heat cooking?

Not if the oil is fresh. In fact, even in frying oil that is used for days, you still can find ALA in it.

SOURCE : www.hsph.harvard.edu

แนะผู้ชายถ้าหากอยากมีลูกง่าย ต้องกินถั่ววอลนัทวันละ 2 กำมือ

วารสาร “ชีววิทยาของการเจริญพันธุ์” ของสหรัฐฯ รายงานว่า ผู้ชายที่อยากจะมีลูกง่าย ควรจะหมั่นกินถั่ววอลนัท หรือ มันห้อ เป็นประจำวันละ 2 กำมือ

ผู้ที่กินมานาน 3 เดือน จะมีตัวเชื้ออสุจิที่แข็งแรงและคล่องแคล่วว่องไว เชื่อว่า กรดไขมันในถั่ว ช่วยบำรุงการเติบโต แต่ไม่อาจรู้แน่ว่าจะช่วยให้บุรุษมีลูกง่ายด้วยหรือไม่

ปกติโดยทั่ว คู่สามีภริยา 6 คู่ อาจจะมีลูกยากสัก 1 คู่ และเกือบร้อยละ 40 สาเหตุมักมาจากฝ่ายชาย

ดร.อัลเลน ปาวีย์ อาจารย์วิชาบุรุษเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ อังกฤษ กล่าวว่า เชื่อกันว่า คงเป็นเพราะผู้นั้นอาจจะมีปริมาณตัวเชื้ออยู่เบาบาง หรือไม่ก็เพราะขนาดหรือรูปร่างเล็กไป.

ที่มา: ไทยรัฐ  23 สิงหาคม 2555

.

read more…

.

Walnuts ‘improve sperm health’

By Anna-Marie LeverHealth reporter, BBC News

16 August 2012 Last updated at 09:31 GMT

Eating around two handfuls of walnuts a day improves sperm health in young men, a study in the journal Biology of Reproduction suggests.

Sperm shape, movement and vitality improved in men who added walnuts to their diet over 12 weeks.

The fatty acids found in these nuts are thought to have helped sperm development. It is not known if this would help improve male fertility.

About one in six couples are infertile, with 40% of these due to a male factor.

Dr Allan Pacey, senior lecturer in andrology at the University of Sheffield said: “It would be relatively easy to poke fun at studies like this, but there is increasing evidence to show that aspects of a man’s diet can affect the number and quality of sperm produced by his testicles.”

The researchers say the next step is to work with couples who are attending infertility clinics to determine if placing sub-fertile men, with poor semen quality, on a walnut diet results in better success conceiving.

“Walnuts provide a rich source of omega-3, which we suspect may have been responsible for the improvements we observed.”

Catherine CarpenterUCLA Centre for Human Nutrition

It is thought that infertility in men may be a result of too few sperm being made, or that the sperm have poor swimming ability, size or shape.

Walnut supplement

This study involved 117 men between the ages of 21 and 35, who were divided into two groups. One group added 2.6 ounces (75 grams) of whole-shelled walnuts to their daily diet.

The other group continued their usual diet but avoided eating tree nuts. Both groups ate a typical Western-style diet.

Lead author, Prof Wendie Robbins from UCLA’s Fielding School of Public Health said: “We found a significant improvement in sperm parameters in the group that consumed the walnuts.

Healthy sperm

“The men who ate no tree nuts saw no change.”

Sperm quality improved in terms of concentration, vitality, movement, shape and chromosome abnormalities.

Dr Pacey said: “The study has been well executed and my only criticism would be that the men in the walnut-eating arm of the trial could have altered other aspects of their behaviour to give the results shown in the paper.

“A better trial would be to produce tablets of walnut extract that looked identical to a placebo so that the study was completely blind.

“In spite of this, the results of the study show a small but statistically significant improvement in sperm health.”

These benefits may be down to the fatty acids in the nuts.

Co-author Catherine Carpenter, from the UCLA Centre for Human Nutrition said: “Walnuts provide a particularly rich source of a-linolenic acid, a natural plant source of omega-3, which we suspect may have been responsible for the improvements we observed.”

The walnuts for the study were supplied by the California Walnut Commission and the study was funded by the UCLA Fielding School of Public Health’s Centre for Occupational and Environmental Health.

data from: bbc.co.uk