ดูทีวีเยอะไม่ทำให้เด็กนิสัยแย่

matichon130402_001

นักวิจัยจากสภาวิจัยทางการแพทย์ (เอ็มอาร์ซี) จากประเทศอังกฤษ วิจัยพฤติกรรมการดูทีวีของเด็กนักเรียนในอังกฤษกว่า 11,000 คน พบว่าการใช้เวลาดูทีวีหรือเล่นเกมคอมพิวเตอร์ในแต่ละวันไม่ได้ส่งผลต่อพัฒนาการทางสังคมของเด็กแต่อย่างใด

งานวิจัยของสหรัฐอเมริกาที่มีมาก่อนหน้านี้ชี้ว่าการดูทีวีในวัยเด็กอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านสมาธิในช่วงวัยเจ็ดขวบ ในขณะที่ข้อแนะนำทางกุมารเวชศาสตร์ในสหรัฐแนะนำว่าการใช้เวลาในการดูรายการทีวีของเด็กไม่ควรเกิน 2 ชั่วโมงต่อวันโดยรายการนั้นๆ จำเป็นที่จะต้องเป็นรายการที่ให้ความรู้และไร้ความรุนแรง  วิจัยจากสภาวิจัยทางการแพทย์ (เอ็มอาร์ซี) จากประเทศอังกฤษ วิจัยพฤติกรรมการดูทีวีของเด็กนักเรียนในอังกฤษกว่า 11,000 คน พบว่าการใช้เวลาดูทีวีหรือเล่นเกมคอมพิวเตอร์ในแต่ละวันไม่ได้ส่งผลต่อพัฒนาการทางสังคมของเด็กแต่อย่างใด

ดอกเตอร์อลิสัน พาร์เคส ผู้นำทีมวิจัยซึ่ง ตีพิมพ์เผยแพร่ผลการวิจัยลงในวารสารอาร์ชีฟส์ ออฟ ดิซีสเซส อิน ไชล์ดฮูด ได้สอบถามแม่ชาวอังกฤษถึงพฤติกรรมการดูทีวีของลูกรวมถึงพฤติกรรมทั่วไป โดย 65 เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มตัวอย่างเด็กวัย 5 ขวบจำนวน 11,014 คนดูทีวีราว 1-3 ชั่วโมงต่อวัน อีก 15 เปอร์เซ็นต์ ดูทีวีมากกว่า 3 ชั่วโมงต่อวัน ในขณะที่อีก 2 เปอร์เซ็นต์ไม่ดูทีวี ผลการสำรวจพบว่าเด็กในกลุ่มที่ดูทีวีมากกว่า 3 ชั่วโมงต่อวันมีการส่งผลต่อปัญหาด้านประพฤติในวัย 7 ขวบน้อยมาก เช่นการทะเลาะหรือการแกล้งกัน ที่พบมากกว่าเด็กกลุ่มที่ดูทีวีน้อยกว่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยเวลาที่ใช้ในการดูทีวีรวมถึงกิจกรรมหน้าจออื่นๆ ไม่ได้ส่งผลให้เกิดปัญหาสมาธิสั้นหรือปัญหาในการเข้าสังคมกับเพื่อนแต่อย่างใด นอกจากนี้ ยังพบว่าลักษณะการเลี้ยงดูกลับมีผลต่อพัฒนาการทางสังคมมากกว่า

ดอกเตอร์พาเคส ระบุว่าการโทษทีวีว่าเป็นสาเหตุของปัญหาสังคมนั้นเป็นสิ่งที่ผิด และว่าสิ่งที่งานวิจัยชิ้นนี้พยายามบอกคือการควบคุมเวลาในการดูทีวีนั้นไม่ได้ช่วยให้จิตวิทยาทางสังคมของเด็กดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ทีมวิจัยยังคงแนะนำว่าควรมีการจำกัดระยะเวลาในการดูทีวีของเด็กในแต่ละวันเนื่องจาก การใช้เวลาหน้าทีวีมากเกินไปจะทำให้เสียเวลาที่จำทำกิจกรรมที่สำคัญอื่นๆ ไปเช่นการเล่นกับเพื่อนหรือการทำการบ้าน

ที่มา :มติชน 2 เมษายน 2556

.

Related article :

.

TV time ‘does not breed badly behaved children’

By Michelle RobertsHealth editor, BBC News online

26 March 2013

Spending hours watching TV or playing computer games each day does not harm young children’s social development, say experts.

The Medical Research Council (MRC) team who studied more than 11,000 primary school pupils says it is wrong to link bad behaviour to TV viewing.

Although researchers found a small correlation between the two, they say other influences, such as parenting styles, most probably explain the link.

But they still say “limit screen time”.

This cautionary advice is because spending lots of time in front of the TV every day might reduce how much time a child spends doing other important activities such as playing with friends and doing homework, they say.

US research suggests watching TV in early childhood can cause attention problems at the age of seven.


We found no effect with screen time for most of the behavioural and social problems that we looked at and only a very small effect indeed for conduct problems, such as fighting or bullying

Dr Alison ParkesLead investigator

In the US, paediatric guidelines recommend that total screen time should be limited to less than two hours of educational, non-violent programmes per day. There are currently no formal guidelines in the UK.

For the MRC study, published in Archives of Diseases in Childhood, Dr Alison Parkes and colleagues asked UK mothers from all walks of life to give details about their child’s TV viewing habits and general behaviour.

Electronic entertainment

Almost two-thirds (65%) of the 11,014 five-year-olds included in the study watched TV between one and three hours a day, 15% watched more than three hours and less than 2% watched no television at all.

Watching more than three hours’ TV a day at this age predicted a very small increase in “conduct” problems at the age of seven.

After their seventh birthday, these boys and girls were slightly more likely to get into fights, tell lies or be bullies than their peers, according to their mothers’ reports.

Time spent playing computer games bore no such relationship.

And there was no association between TV or any screen time and other issues such as hyperactivity or problems interacting with friends.

Dr Parkes, head of the MRC’s social and public health sciences unit in Glasgow, said it was wrong to blame social problems on TV.

“We found no effect with screen time for most of the behavioural and social problems that we looked at and only a very small effect indeed for conduct problems, such as fighting or bullying.

“Our work suggests that limiting the amount of time children spend in front of the TV is, in itself, unlikely to improve psychosocial adjustment.”

She said interventions focusing on the family dynamic and the child were more likely to make a difference and that much may depend on what children are watching and whether they were supervised.

Sonia Livingstone, professor of social psychology, at the London School of Economics, said the findings were a “good reason to ask why some children spend so much time watching television”.

Prof Annette Karmiloff-Smith, of Birkbeck, University of London, said that rather than focusing on the possible adverse effects of TV and video games, it would be better to look at what positive impact they could have on children.

Prof Hugh Perry, chair of the MRC’s neurosciences and mental health board, said: “We are living in a world that is increasingly dominated by electronic entertainment, and parents are understandably concerned about the impact this might be having on their children’s wellbeing and mental health.

“This important study suggests the relationship between TV and video games and health is complex and influenced by many other social and environmental factors.”

And there was no association between TV or any screen time and other issues such as hyperactivity or problems interacting with friends.

Dr Parkes, head of the MRC’s social and public health sciences unit in Glasgow, said it was wrong to blame social problems on TV.

“We found no effect with screen time for most of the behavioural and social problems that we looked at and only a very small effect indeed for conduct problems, such as fighting or bullying.

“Our work suggests that limiting the amount of time children spend in front of the TV is, in itself, unlikely to improve psychosocial adjustment.”

She said interventions focusing on the family dynamic and the child were more likely to make a difference and that much may depend on what children are watching and whether they were supervised.

Sonia Livingstone, professor of social psychology, at the London School of Economics, said the findings were a “good reason to ask why some children spend so much time watching television”.

Prof Annette Karmiloff-Smith, of Birkbeck, University of London, said that rather than focusing on the possible adverse effects of TV and video games, it would be better to look at what positive impact they could have on children.

Prof Hugh Perry, chair of the MRC’s neurosciences and mental health board, said: “We are living in a world that is increasingly dominated by electronic entertainment, and parents are understandably concerned about the impact this might be having on their children’s wellbeing and mental health.

“This important study suggests the relationship between TV and video games and health is complex and influenced by many other social and environmental factors.”

SOURCE : bbc.co.uk

ทีวีดัดนิสัยให้เป็นคนต่อต้านสังคม

thairath130226_001มหาวิทยาลัยโอทาโก ของนิวซีแลนด์ พบในการศึกษาว่า ไม่ว่าเด็กเล็กหรือวัยแรกรุ่น หากดูทีวีมากๆ เมื่อเป็นผู้ใหญ่ต่อไป อาจ จะมีพฤติกรรมต่อต้านสังคม และเป็นคนเกะกะเกเรไปก็ได้

นักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้ศึกษาจากเด็กที่เกิดในเมืองแห่งหนึ่ง จำนวน 1,000 คน โดยติดตามสัมภาษณ์เด็กเหล่านั้น ระหว่างช่วงอายุ 5-15 ปี ทุกระยะๆ 2 ปี ว่าดูโทรทัศน์มากเท่าใด และคอยติดตามพฤติกรรมการดูด้วย ได้พบว่า ไม่แต่เพียงเด็กที่มีพฤติกรรมต่อต้านสังคมเท่านั้น ที่ดูทีวีมาก หากแต่เด็กคนที่ ดูโทรทัศน์มากก็มักจะแสดงอาการและลักษณะนิสัยต่อต้านสังคมออกมาด้วย

นักวิจัยยังคำนวณออกมาได้ว่า การดูทีวีแต่ละชั่วโมง เมื่อตอนวัยเด็กจะเพิ่มความเสี่ยงให้ไปมีพฤติกรรมโน้มเอียงทางอาชญากรรม เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นอีกร้อยละ 7 เด็กที่ชมโทรทัศน์มากๆ จะส่ง เสริมให้มีลักษณะนิสัยดุร้าย มีอารมณ์ร้อนแรง เสี่ยงกับการมีบุคลิกภาพทางต่อต้านสังคม และเสี่ยงกับโรคจิตที่มีลักษณะในรูปของความก้าวร้าวและเป็นปฏิปักษ์กับสังคม.

ที่มา :  ไทยรัฐ 26 กุมภาพันธ์ 2556

.

Related Article :

.

Children and adolescents who watch a lot of television are more likely to manifest antisocial and criminal behaviour when they become adults, according to a new study. (Credit: © Monkey Business / Fotolia)

Children and adolescents who watch a lot of television are more likely to manifest antisocial and criminal behaviour when they become adults, according to a new study. (Credit: © Monkey Business / Fotolia)

Excessive TV in Childhood Linked to Long-Term Antisocial Behavior, New Zealand Study Shows

Feb. 18, 2013 — Children and adolescents who watch a lot of television are more likely to manifest antisocial and criminal behaviour when they become adults, according to a new University of Otago, New Zealand, study published online in the journalPediatrics.

The study followed a group of around 1,000 children born in the New Zealand city of Dunedin in 1972-73. Every two years between the ages of 5 and 15, they were asked how much television they watched. Those who watched more television were more likely to have a criminal conviction and were also more likely to have antisocial personality traits in adulthood.

Study co-author Associate Professor Bob Hancox of the University’s Department of Preventive and Social Medicine says he and colleagues found that the risk of having a criminal conviction by early adulthood increased by about 30% with every hour that children spent watching TV on an average weeknight.

The study also found that watching more television in childhood was associated, in adulthood, with aggressive personality traits, an increased tendency to experience negative emotions, and an increased risk of antisocial personality disorder — a psychiatric disorder characterised by persistent patterns of aggressive and antisocial behaviour.

The researchers found that the relationship between TV viewing and antisocial behaviour was not explained by socio-economic status, aggressive or antisocial behaviour in early childhood, or parenting factors.

A study co-author, Lindsay Robertson, says it is not that children who were already antisocial watched more television. “Rather, children who watched a lot of television were likely to go on to manifest antisocial behaviour and personality traits.”

Other studies have suggested a link between television viewing and antisocial behaviour, though very few have been able to demonstrate a cause-and-effect sequence. This is the first ‘real-life’ study that has asked about TV viewing throughout the whole childhood period, and has looked at a range of antisocial outcomes in adulthood. As an observational study, it cannot prove that watching too much television caused the antisocial outcomes, but the findings are consistent with most of the research and provides further evidence that excessive television can have long-term consequences for behaviour.

“Antisocial behaviour is a major problem for society. While we’re not saying that television causes all antisocial behaviour, our findings do suggest that reducing TV viewing could go some way towards reducing rates of antisocial behaviour in society,” says Associate Professor Hancox.

The American Academy of Pediatrics recommends that children should watch no more than 1 to 2 hours of quality television programming each day. The researchers say their findings support the idea that parents should try to limit their children’s television use.

This research emerges from the Dunedin Multidisciplinary Health and Development Study. The Study is run by the Dunedin Multidisciplinary Health and Development Research Unit, which is supported by the Health Research Council of New Zealand.

Story Source:

The above story is reprinted from materials provided byUniversity of Otago, via EurekAlert!, a service of AAAS.

Journal Reference:

  1. Lindsay A. Robertson, Helena M. McAnally, and Robert J. Hancox. Childhood and Adolescent Television Viewing and Antisocial Behavior in Early AdulthoodPediatrics, February 18, 2013 DOI: 10.1542/peds.2012-1582

นั่ง-นอนนาน สเปิร์มหด

dailynews130213_003เซ็กซ์ที่สุขสม นอกจากต้องมีลีลาดีถูกใจกันและกันแล้ว เซ็กซ์ยังต้องมีคุณภาพ ในที่นี้หมายความถึง คุณภาพของน้ำเชื้ออสุจิ หรือสเปิร์ม ที่จะว่ายไปเจาะไข่ของฝ่ายหญิง หวังผลเรื่องการปฏิสนธิ เกิดเป็นทารกน้อยในครรภ์นั่นเอง ดังนั้น ฝ่ายชายที่วางแผนอยากปั๊มเบบี๋ ไม่ควรมองข้ามเรื่องคุณภาพสเปิร์ม

ทว่าอย่างหนึ่งที่ชายหนุ่มหลายคนไม่คาดคิด คือ พฤติกรรมบางอย่างส่งผลเสียต่อคุณภาพสเปิร์ม เรื่องนี้ทางมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เคยทำการศึกษาไว้ โดย ดร.ออเดรย์ แกสกินส์ หัวหน้าทีมวิจัยพบว่า พฤติกรรมเกียจคร้าน เคลื่อนไหวร่างกายน้อย ทำให้คุณภาพและจำนวนของสเปิร์มอ่อนด้อย ลดน้อยลงไป จึงถือเป็นปัจจัยบั่นทอนโอกาสการมีบุตร โดยเฉพาะพฤติกรรมนั่งๆ นอนๆ ดูทีวีเป็นเวลานานๆ ส่งผลให้ร่างกายขาดโอกาสเคลื่อนไหวและใช้พลังงาน แถมยังทำให้อุณหภูมิบริเวณอัณฑะสูงขึ้น ส่งผลเสียต่อสเปิร์ม 

ที่เล่ามานี้ ดร.ออเดรย์ ทราบมาจากผลการศึกษาชายหนุ่ม 189 คน อายุระหว่าง 18-22 ปี ที่สุขภาพแข็งแรงดี แต่มีพฤติกรรมดูทีวีเฉลี่ยกว่า 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จึงทำให้จำนวนสเปิร์มของพวกเขาลดลงร้อยละ 40 ซึ่งถือว่าลดลงไปมากเมื่อเทียบกับชายหนุ่มที่ไม่ค่อยใช้เวลาดูทีวี ส่วนชายหนุ่มที่ออกกำลังกายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ พบว่า มีสเปิร์มที่แข็งแรงกว่าร้อยละ 73 แถมยังมีจำนวนมากกว่า เมื่อเทียบกับคนที่ออกกำลังกายโดยเฉลี่ยน้อยกว่า 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่แค่เรื่องขาดออกกำลังกายเท่านั้น การสวมกางเกงฟิตแน่นรัดน้องชายจนหายใจแถบไม่ออก รวมถึงการขับรถหรือการขี่จักรยานยนต์นานเกินไป ยังถือเป็นปัจจัยก่อกวนคุณภาพและจำนวนสเปิร์มด้วย

เมื่อคุณผู้ชายที่อยากมีทายาทได้รู้เช่นนี้แล้ว คงจะขยันแค่เมคเลิฟอย่างเดียวไม่ได้ ต้องหมั่นออกกำลังกาย และอย่ามัวนั่ง ๆ นอน ๆ กันล่ะ.

ทีมเดลินิวส์ออนไลน์
takecareDD@gmail.com

 

ที่มา : เดลินิวส์  13 กุมภาพันธ์ 2556

.

Related Article :

.

Couch potato: Men who spend their time slumped in front of a TV may suffer from low sperm quality

Couch potato: Men who spend their time slumped in front of a TV may suffer from low sperm quality

Watching TV for too long ‘cuts male fertility by half’. Study shows laziness leads to a drop in sperm quality

  • Long periods on the sofa may lead to fertility issues for men
  • Study found higher sperm count among active young men

By JENNY HOPE

PUBLISHED: 00:18 GMT, 5 February 2013

 

Young men who watch TV for just three hours a day have half the sperm count of men rarely found in front of the box, warn researchers.

For the first time, a study shows falling sperm quality is linked to lower levels of physical activity.

Men who are mostly sedentary lose out to those who are moderately active, says the Harvard University study in the British Journal of Sports Medicine.

Experts say the effect could be due to lack of exercise, or to overheating of the testicles caused by prolonged sitting.

Men wanting to father a child are currently urged against wearing tight underpants to improve sperm quality, while drivers and cyclists may also be at risk.

In the latest study from the Harvard School of Public Health (HSPH), healthy young men who watched more than 20 hours of TV each week had a 44 per cent lower sperm count than those who watched almost no TV.

Men who exercised for 15 or more hours weekly at a moderate to vigorous rate had a 73 per cent higher sperm count than those who exercised less than five hours per week. Mild exercise did not affect sperm quality.

Study leader Dr Audrey Gaskins said ‘We know very little about how lifestyle may impact semen quality and male fertility in general so identifying two potentially modifiable factors that appear to have such a big impact on sperm counts is truly exciting,’

The researchers analysed the semen quality of 189 men between the ages of 18 to 22 participating in the Rochester Young Men’s Study during 2009-2010 at the University of Rochester.

The men were asked about their physical activity and how much time they spent watching TV, DVDs or videos over the previous three months, in addition to health issues that may affect their sperm quality, such as diet, stress levels, and smoking.

Over half the men were of normal weight, and levels of diagnosed infertility were low.

The amount of moderate to vigorous physical activity taken each week ranged from five to 14 hours, while weekly TV screen time varied from four to 20 hours.

Those who watched most TV, 20 hours or more, had a sperm count almost half that of men watching the least, and TV viewing seemed to cancel out the benefits of exercise.

Fertile: Three hours of TV a day may have a sperm count of just half that of their more active counterparts

Fertile: Three hours of TV a day may have a sperm count of just half that of their more active counterparts

Jorge Chavarro, senior author of the study and assistant professor of nutrition and epidemiology at HSPH, said: ‘The majority of the previous studies on physical activity and semen quality had focused on professional marathon runners and cyclists, who reach physical activity levels that most people in the world cannot match.

‘We were able to examine a range of physical activity that is more relevant to men in the general population.’

However, he added, while a reduced sperm count has been linked to lower fertility, it does not necessarily ruin a man’s chances of fathering a child.

Dr Allan Pacey, Senior Lecturer in Andrology, University of Sheffield, said ‘The results are intriguing and suggest that men who do regular exercise have higher sperm counts than men who watch a lot of television.

‘On the face of it, this seems like a well conducted study albeit with a relatively small number of participants.

‘Having said that, the authors appear to have used good methodology and have attempted to control for all of the obvious variables that might differ between the two groups of men (e.g. diet, smoking, Body Mass Index).

‘Their conclusions are plausible, and I would agree that there is evidence to suggest that moderate exercise could change men’s physiology sufficiently to improve testicular health.

‘Similarly, we already know that testicular heating through sedentary jobs or tight underwear can decrease sperm counts and so arguably the same effect might be seen in men who spend too many hours on the sofa watching television.

‘However, it remains to be seen if coaxing a TV watching couch potato into doing some regular exercise could actually improve his sperm count.

‘Or whether there exists an unknown fundamental difference between men who like exercise and those who do not which might account for the findings.

‘This should be a relatively easy study to perform, but before all worried men hunt for their sports bag it’s important to note that other research suggests that doing too much exercise can be harmful to sperm production and this study did not examine the type and intensity of exercise their participants were undertaking.

‘My advice would be everything in moderation – and that includes time in the gym as well as watching TV, or perhaps both at the same time!’

SOURCE: dailymail.co.uk