หนุ่มสาวอยากถูกปลุกปั้นเป็นคนอารมณ์ดี ต้องหมั่นกินผักผลไม้หลายๆ กำไว้ทุกวัน

Big portions: The study also found that young people would need to eat seven to eight servings a day to notice any significant change

Big portions: The study also found that young people would need to eat seven to eight servings a day to notice any significant change

นักวิจัยคณะโภชนาการมนุษย์  มหาวิทยาลัยโอตากา ได้แนะนำกับคนหนุ่มสาวว่า หากอยากเป็นคนอารมณ์ดี ควรจะกินผักผลไม้ทุกวันให้มาก ๆ

พวกเขาได้ศึกษากับคนหนุ่มสาว อายุเฉลี่ย 20 ปี จำนวน 281 คน ถึงความสัมพันธ์ของอาหารการกิน กับพื้นอารมณ์ของแต่ละวัน ได้พบว่ามีความเกี่ยวพันกันอย่างใกล้ชิด

ดร.แทมลิน คอนเนอร์ นักวิจัยคนหนึ่ง กล่าวว่า “เราได้พบว่า วันไหนที่พวกเขากินผักและผลไม้มาก จะพากันมีความรู้สึกเยือกเย็น เป็นสุข และจะขยันขันแข็งยิ่งกว่าปกติ” และเสริมว่า “เมื่อศึกษาลึกลงไป จะรู้ว่า คนหนุ่มสาว หากต้องการให้อารมณ์เปลี่ยนไปดีอย่างเห็นได้ ก็ควรจะกินผักผลไม้มากถึงวันละ 7-8 ฝ่ามือ.

ที่มา : ไทยรัฐ 5 กุมภาพันธ์ 2556

.

Related Article:

.

Five-a-day: Eating daily servings of fruit and vegetable can not only improve your health but also your mind

Five-a-day: Eating daily servings of fruit and vegetable can not only improve your health but also your mind

An apple a day doesn’t just keep the doctor away: Diet rich in fruit and veg makes young people calmer and more energetic

  • Fruit and vegetables can improve your state of mind

By DAILY MAIL REPORTER

PUBLISHED: 00:15 GMT, 24 January 2013

 

According to nutritional wisdom, an apple a day can help keep your body healthy. Now researchers say it can also improve your state of mind.

A team from the psychology department at the University of Otago in New Zealand asked 281 young people to complete a 21-day online food diary.

At the end of the trial period, those who ate plenty of fruit and vegetables reported feeling calmer, happier and more energised. Those who ate junk food reported no difference in mood.

Head researcher Dr Tamlin Conner said: ‘On days when people ate more fruits and vegetables, they reported feeling calmer, happier and more energetic than they normally did.’

‘After further analysis we demonstrated that young people would need to consume approximately seven to eight total servings of fruits and vegetables per day to notice a meaningful positive change.

One serving of fruit or vegetables is approximately the size that could fit in your palm, or half a cup.

To understand which comes first – feeling positive or eating healthier foods – Dr Conner and her team ran additional analyses and found that eating fruits and vegetables predicted improvements in positive mood the next day, suggesting that healthy foods may improve mood.

Dr Conner added: ‘While this research shows a promising connection between healthy foods and healthy moods, further research is necessary such as the development of randomised control trials evaluating the influence of high fruit and vegetable intake on mood and well-being.’

SOURCE: dailymail.co.uk

Don’t Worry, Be Happy: Understanding Mindfulness Meditation

ScienceDaily (Oct. 31, 2011) — In times of stress, we’re often encouraged to pause for a moment and simply be in the ‘now.’ This kind of mindfulness, an essential part of Buddhist and Indian Yoga traditions, has entered the mainstream as people try to find ways to combat stress and improve their quality of life. And research suggests that mindfulness meditation can have benefits for health and performance, including improved immune function, reduced blood pressure, and enhanced cognitive function.

But how is it that a single practice can have such wide-ranging effects on well-being? A new article published in the latest issue ofPerspectives on Psychological Science, a journal of the Association for Psychological Science, draws on the existing scientific literature to build a framework that can explain these positive effects.

The goal of this work, according to author Britta Hölzel, of Justus Liebig University and Harvard Medical School, is to “unveil the conceptual and mechanistic complexity of mindfulness, providing the ‘big picture’ by arranging many findings like the pieces of a mosaic.” By using a framework approach to understand the mechanisms of mindfulness, Hölzel and her co-authors point out that what we think of as mindfulness is not actually a single skill. Rather, it is a multi-faceted mental practice that encompasses several mechanisms.

The authors specifically identify four key components of mindfulness that may account for its effects: attention regulation, body awareness, emotion regulation, and sense of self. Together, these components help us attend to and deal with the mental and physiological effects of stress in ways that are non-judgmental.

Although these components are theoretically distinct, they are closely intertwined. Improvement in attention regulation, for example, may directly facilitate our awareness of our physiological state. Body awareness, in turn, helps us to recognize the emotions we are experiencing. Understanding the relationships between these components, and the brain mechanisms that underlie them, will allow clinicians to better tailor mindfulness interventions for their patients, says Hölzel.

On the most fundamental level, this framework underscores the point that mindfulness is not a vague cure-all. Effective mindfulness meditation requires training and practice and it has distinct measurable effects on our subjective experiences, our behavior, and our brain function. The authors hope that further research on this topic will “enable a much broader spectrum of individuals to utilize mindfulness meditation as a versatile tool to facilitate change — both in psychotherapy and in everyday life.”

The article is tilted, “How Does Mindfulness Meditation Work? Proposing Mechanisms of Action From a Conceptual and Neural Perspective.”

Story Source:

The above story is reprinted from materials provided byAssociation for Psychological Science.

Data from: sciencedaily.com